Kongo (Brazzaville): Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

© Zastupitelský úřad ČR v Abuji (Nigérie)

V době marxistického režimu v Kongu patřilo Československo k významným obchodním partnerům. Dlouhá občanská válka v 90. letech a ekonomické změny v ČR ve stejném období zpřetrhaly tyto svazky. Stále je ale na co navazovat. V zemi žije početná skupina absolventů československých vysokých škol. ČR je vnímána jako tradiční partner i spřátelená země, která nevyužívá možností.
Hlavní překážky ještě širší vzájemné ekonomické a obchodní spolupráce vidíme v nezájmu českých soukromých podniků o tuto zemi, neznalosti teritoria a způsobů podnikání v něm, vzdálenosti od ČR, stále ještě nízké znalosti francouzského jazyka a určité opatrnosti nebo neochotě se dlouhodobě angažovat v neznámém (a pro mnohé rizikovém) teritoriu. Konžská republika je hodnocen agenturou OECD v té nejhorší kategorii co do pojistitelnosti exportních úvěrů, takže domácí české banky jsou velmi opatrné. České firmy narazí na silnou konkurenci francouzských, čínských, nově i tureckých nebo jihoafrických společností.
V roce 2017 (říjen) se uskutečnil projekt na podporu ekonomické diplomacie (PROPED) – Incomingová mise zástupců zemědělského sektoru do ČR. V březnu 2018 byl realizován další Czech Defence Industry Day v Konžské republice zaměřený na oblast obranného a bezpečnostního průmyslu. Cílem těchto projektů je vzájemné seznámení sektorových podniků a podnikatelů a navázání bilaterální B2B nebo G2B spolupráce.

 

V obchodních vztazích s Kongem pomáhá českému exportu přítomnost honorárního konzula České republiky v Brazzaville, který je sám obchodník.

Honorárním konzulem je pan Serges Mpoungui.
Adresa: 74, Av. Marechal Loyautey, Centre Ville, Brazzaville.
Tel.: 00242 666 89 40, 00242 55 93 391,
e-mail: serges_mpoungui@yahoo.fr; serges.mpungui@volny.cz

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

v tis. USD

2015

2016

2017

2018

2019

vývoz

3 752

6 916

2 401

2483

9850

dovoz

1 346

2 240

1 327

763

250

obrat

5 098

9 152

3 728

3246

10100

saldo

 

2 406

4 676

1 074

1721

9600

     

Zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

V roce 2018 dosáhl dovoz do ČR 16,2 mil. Kč, vývoz 54 mil. Kč. Hlavními dovozními artikly bylo tropické dřevo různého druhu, káva a umělecké předměty ze dřeva. Vyvezly se ovesné vločky, keramické dlaždice, obnošené oděvy, dětském pleny, nákladní auta a plyšové hračky.

Mezi hlavní komodity českého dovozu z Konga v roce 2019 patřily mahagonové a další tropické dřevo, káva a kobaltový kamínek. Mezi hlavní vývozní komodity z ČR do Konga v roce 2019 patřily parní trubíny, plynové turbíny, obnošené oděvy, procesorové jednotky

Zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

ZÚ neeviduje žádnou spolupráci v oblasti služeb.

Zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

ZÚ nemá informace o firmách působících v Konžské republice.

Zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Dohoda o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Kongo / Brazzaville/, Brazzaville, 29. 11. 1966, č. 64/1967 Sb.

Mezi ČR a Konžskou republikou nejsou v současné době uzavřeny v ekonomické oblasti žádné platné dohody. Od vstupu ČR do EU jsou ekonomické vztahy upravovány společnou politikou EU.

Zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Z ČR nebyla v posledních letech poskytnuta žádná zahraniční pomoc.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Abuji (Nigérie) ke dni 13.5.2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem