Kongo (Brazzaville): Vztahy země s EU

© Zastupitelský úřad ČR v Abuji (Nigérie)

EU je jedním z nejvýznamnějších obchodních partnerů Konžské republiky.

3.1. Zastoupení EU v zemi

Délégation de l’Union Européenne en République du Congo (Brazzaville)
Impasse Auxence Ickonga,(en face de l’Ambassade d’Italie)
B.P 2149, Brazzaville, République du Congo
Tel: (242) 05 521 74 00/ (242) 05 521 74 01/ (242) 05 521 74 02 Fax: (242) 06 669 99 29
E-mail: delegation-rep-of-congo@eeas.europa.eu

Zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Země EU v roce 2018 dovezly z Konžské republiky zboží za 865,6 mil. Euro, vyvezly zboží za 733,5 mil. Euro. V roce 2017 dovezly zboží za 1027 mil EUR a vyvezly zboží za 806 mil EUR.

V roce 2019 země EU dovezly z Konžské republiky zboží v hodnotě 840 milionů EUR a vyvezly zboží v hodnotě 670 milionů EUR.

 

Další informace:

  • Obchod s EU • MADB • Obchodní vztahy EU a Konga

Zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Evropská unie poskytla v rámci 10. EDF (2008 – 2013) pomoc ve výši 85 mil. Euro (obálka A) a dalších 3,2 mil. Euro (obálka B), zaměřuje se zejména na infrastrukturní projekty, dobrou správu věcí veřejných (včetně ekonomiky), management lesního hospodářství a zdravotnictví. V rámci 11. EDF bude poskytnuta pomoc ve výši 103 mil. Euro na zlepšení podnikatelského a obchodního prostředí (včetně usnadnění celních procedur) a podporu místní samosprávy.

Další informace: Přehled projektů • Seznam projektů • Národní program Konžské republiky

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Abuji (Nigérie) ke dni 13.5.2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem