Kongo (Kinshasa): Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

© Zastupitelský úřad ČR v Abuji (Nigérie)

Přesto, že české výrobky mají v KDR stále ještě dobré renomé, obchodní spolupráce s ČR zůstává (vzhledem k možnostem) nízká. Obchodní bilance je tradičně ve prospěch ČR. Řada vývozů do KDR se realizuje prostřednictvím třetích firem z Belgie, Švýcarska či Francie.
V roce 2017 jsme do DRC vyvezli zboží za 78,6 mil. CZK, o cca 2 mil CZK více než v 2016.
V roce 2018 dosáhl dovoz do ČR hodnoty 2,7 mil. Kč, vývoz pak 129,2 mil. Kč. Dovážely se následující komodity: káva, drahokamy a polodrahokamy, tropické dřevo a ryby. Vývozu dominovaly vepřové droby, herní automaty, nákladní a osobní auta, procesorové jednotky a pneumatiky.

Hlavní překážky širší vzájemné ekonomické a obchodní spolupráce vidíme v nezájmu českých soukromých podniků o tuto zemi, neznalosti teritoria a způsobů podnikání v něm, vzdálenosti od ČR, stále ještě nízké znalosti francouzského jazyka a opatrnosti nebo neochotě pracovat v neznámém (a velmi rizikovém) terénu. Problémem je financování projektu. Konžská demokratická republika je hodnocen agenturou OECD v té nejhorší kategorii (7.) co do pojistitelnosti exportních úvěrů, takže domácí české banky jsou velmi opatrné. ČEB a EGAP se k možnosti financování českého vývozu právě do tohoto teritoria staví dosti zdrženlivě. České firmy navíc narazí na silnou konkurenci belgických, francouzských jihoafrických, indických, libanonských, tureckých a zejména čínských dovozců.

V obchodních vztazích s DRC může českému exportu pomoci přítomnost honorárního konzulátu v Kinshase. Honorární konzul, pan Rawji Murtaza je sám významným bankéřem a obchodníkem (consulattcheque@gmail.com kinshasa@honorary.mzv.cz).

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

 

2015

2016

2017

2018

2019

vývoz

5707

3079

3350

5929

6108

dovoz

231

208

297

127

149

obrat

5476

2871

3647

6055

6257

saldo

5939

3286

3053

5802

5959

Údaje jsou v tis. USD
Zdroj: ČSÚ

 

Zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

V roce 2018 se dovážely následující komodity: káva, drahokamy a polodrahokamy, tropické dřevo a ryby. Vývozu dominovaly vepřové droby, herní automaty, nákladní a osobní auta, procesorové jednotky a pneumatiky.

Hlavními vývozními komoditami ČR v roce 2019 byly kyanid sodný, procesorové jednotky, turbovrtulové pohony, mikroskopy. V dovozu do ČR pak v roce 2019 převládaly turbovrtulové pohony, vrtule a mince.

Zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

ZÚ neeviduje žádnou spolupráci v oblasti služeb.

Zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Jedinou českou investicí v zemi jsou chladírny, které provozuje paní Alena Senziová.

Zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Mezi oběma zeměmi neexistují v současné době žádné platné smluvně právní dokumenty. Od vstupu ČR do EU jsou ekonomické vztahy upravovány společnou politikou EU.

Zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

V roce 2013 poskytla ČR celkem 2 mil. Kč na projekt humanitární pomoci, který v KDR realizovala organizace Člověk v tísni. Byly zaměřený na poskytování zdravotní pomoci postiženým válečným konfliktem ve východní části země. V roce 2014 realizovala malý lokální projekt „Appui à l’autonomisation des femmes pauvres et vulnérables de la Commune de KISENSO par le renforcement de leurs capacités économiques“ zaměřený na vzdělávání žen/obchodnic ve čtvrti Kisenso“ v Kinshase. Na tento projekt bylo vyčleněno 300 000 CZK.

V posledních 3 letech se nerealizovaly žádné rozvojové projekty.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Abuji (Nigérie) ke dni 13.5.2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem