Kongo (Kinshasa): Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

© Zastupitelský úřad ČR v Abuji (Nigérie)

Přesto, že české výrobky mají v KDR stále ještě dobré renomé, obchodní spolupráce s ČR zůstává (vzhledem k možnostem) nízká. Obchodní bilance je tradičně ve prospěch ČR. Řada vývozů do KDR se realizuje prostřednictvím třetích firem z Belgie, Švýcarska či Francie.
V roce 2017 jsme do DRC vyvezli zboží za 78,6 mil. CZK, o cca 2 mil CZK více než v 2016.
V roce 2018 dosáhl dovoz do ČR hodnoty 2,7 mil. Kč, vývoz pak 129,2 mil. Kč. Dovážely se následující komodity: káva, drahokamy a polodrahokamy, tropické dřevo a ryby. Vývozu dominovaly vepřové droby, herní automaty, nákladní a osobní auta, procesorové jednotky a pneumatiky.

Hlavní překážky širší vzájemné ekonomické a obchodní spolupráce vidíme v nezájmu českých soukromých podniků o tuto zemi, neznalosti teritoria a způsobů podnikání v něm, vzdálenosti od ČR, stále ještě nízké znalosti francouzského jazyka a opatrnosti nebo neochotě pracovat v neznámém (a velmi rizikovém) terénu. Problémem je financování projektu. Konžská demokratická republika je hodnocen agenturou OECD v té nejhorší kategorii (7.) co do pojistitelnosti exportních úvěrů, takže domácí české banky jsou velmi opatrné. ČEB a EGAP se k možnosti financování českého vývozu právě do tohoto teritoria staví dosti zdrženlivě. České firmy navíc narazí na silnou konkurenci belgických, francouzských jihoafrických, indických, libanonských, tureckých a zejména čínských dovozců.

V obchodních vztazích s DRC může českému exportu pomoci přítomnost honorárního konzulátu v Kinshase. Honorární konzul, pan Rawji Murtaza je sám významným bankéřem a obchodníkem (consulattcheque@gmail.com kinshasa@honorary.mzv.cz).

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

 

2014

2015

2016

2017

2018

vývoz

4 939

5707

3079

3350

5929

dovoz

137

231

208

297

127

obrat

5 076

5476

2871

3647

6055

saldo

4 802

5939

3286

3053

5802

Údaje jsou v tis. USD
Zdroj: ČSÚ

 

V roce 2017 jsme do DRC vyvezli zboží za 78,6 mil. CZK, o cca 2 mil CZK více než v 2016.
V roce 2018 dosáhl dovoz do ČR hodnoty 2,7 mil. Kč, vývoz pak 129,2 mil. Kč. Dovážely se následující komodity: káva, drahokamy a polodrahokamy, tropické dřevo a ryby. Vývozu dominovaly vepřové droby, herní automaty, nákladní a osobní auta, procesorové jednotky a pneumatiky.

Zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

V roce 2018 se dovážely následující komodity: káva, drahokamy a polodrahokamy, tropické dřevo a ryby. Vývozu dominovaly vepřové droby, herní automaty, nákladní a osobní auta, procesorové jednotky a pneumatiky.

Zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

ZÚ neeviduje žádnou spolupráci v oblasti služeb.

Zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Jedinou českou investicí v zemi jsou chladírny, které provozuje paní Alena Senziová.

Zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Mezi oběma zeměmi neexistují v současné době žádné platné smluvně právní dokumenty. Od vstupu ČR do EU jsou ekonomické vztahy upravovány společnou politikou EU.

Zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

V roce 2013 poskytla ČR celkem 2 mil. Kč na projekt humanitární pomoci, který v KDR realizovala organizace Člověk v tísni. Byly zaměřený na poskytování zdravotní pomoci postiženým válečným konfliktem ve východní části země. V roce 2014 realizovala malý lokální projekt „Appui à l’autonomisation des femmes pauvres et vulnérables de la Commune de KISENSO par le renforcement de leurs capacités économiques“ zaměřený na vzdělávání žen/obchodnic ve čtvrti Kisenso“ v Kinshase. Na tento projekt bylo vyčleněno 300 000 CZK.

V posledních 3 letech se nerealizovaly žádné rozvojové projekty.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Abuji (Nigérie) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem