Kongo (Kinshasa): Vztahy země s EU

© Zastupitelský úřad ČR v Abuji (Nigérie)

EU je jedním z nejvýznamnějších obchodních partnerů Konžské demokratické republiky i poskytovatelem zahraniční rozvojové pomoci.

3.1. Zastoupení EU v zemi

Délégation de l’Union Européenne en République Démocratique du Congo
14ème niveau, Immeuble BCDC, Boulevard du 30 juin
Kinshasa/Gombe
Tel: +243 81 556 74 24
Fax: + 243 81 555 4634/35/36, +243 99 75 512
E-mail: delegation-dem-rep-of-congo@eeas.europa.eu

Zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

V roce 2018 bylo z EU dovezeno zboží v hodnotě 1027 milionů EUR a do EU bylo vyvezeno zboží v hodnotě 1487 milionů EUR.

V roce 2019 se z EU do KDR vyvezlo zboží v hodnotě 1030 mil. Euro, dovezlo se zboží v hodnotě 1033 mil. Euro.

 

Další informace:

  • MADB
  • obchodní vztahy

Zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

EU je v KDR velmi významným donorem zahraniční rozvojové i humanitární pomoci. V rámci 10. EDF (2009 – 2013) mohla KDR čerpat celkem 514 milionů Euro (obálka A) a 4,7 mil Euro (obálka B). 10. EDF byl vedle přímé rozpočtové podpory zaměřen na dobrou správu věcí veřejných (stabilizaci institucí, volby, decentralizaci), posílení bezpečnosti (policie a armády) a justice, výstavbu dopravní infrastruktury, zlepšení dodávek vody, dále na zdravotnictví a ochranu životního prostředí (ochrana pralesů a národních parků).
V rámci 11. EDF (2014 – 2020) bude poskytnuta pomoc ve výši 620 mil. Euro, prioritními sektory jsou zdravotnictví, ochrana životního prostředí, zemědělství a údržba a výstavba komunikací (zejména N1). V důsledku tlaku EU na realizaci prezidentských voleb v KDR se prezident Kabila rozhodl pozastavit veškeré rozvojové aktivity EU a jejích členských států, a tak konžská vláda v roce 2017 nepodepsala příslušné mezivládní a mezinárodní smluvní dokumenty, které jsou pro zahájení financování těchto projektů nezbytné.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Abuji (Nigérie) ke dni 13.5.2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem