Korea (Severní – KLDR): Mapa oborových příležitostí – perspektivní položky českého exportu

© Zastupitelský úřad ČR v Pchjongjangu (Korejská lidově demokratická republika)

25. 5. 2019

© Zastupitelský úřad ČR Pchjongjang (Korejská lidově demokratická republika)

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Ze strany KLDR je obvykle deklarován zájem o dodávky starších repasovaných prostředků veřejné dopravy (především tramvaje), energetického zařízení, zařízení pro hutní průmysl, manipulační a balicí techniky, potravinářských strojů a zařízení, zemědělské techniky. Vzhledem k významu těžby uhlí pro severokorejskou ekonomiku by uplatnění nalezla důlní zařízení a zejména pumpy na odčerpávání vody. ZÚ zaznamenal snahu o dovoz několika kusů autobusu SOR, ale vzhledem k zamýšlené ču-čche metodě jejich masového montování (u případných větších dodávek) až zde v KLDR to nelze doporučit. V posledním období ZÚ zaregistroval zájem o dovoz malého pivovaru (již realizováno, pivovar instalován v Rajinu) a zařízení pro pekárny.

S ohledem na dřívější charakter dodávek z ČR by bylo možné rovněž uvažovat o dodávkách repasovaných vozů metra, obnově dříve dodaných zařízení pro energetiku, metalurgii, strojírenských kapacit včetně zařízení pro výrobu obráběcí techniky apod. (závod v Huichonu na obráběcí stroje, cementárny v Chonnen, železárny v Hwanghae, válcovny trub a neželezných kovů, zařízení pro vodní elektrárny). Severokorejská strana má dále zájem o dovoz potravin (pivo) a spotřebního zboží (kosmetiky) apod. Celkově je šíře obchodovatelných produktů omezována sankcemi RB OSN, prostor pro růst obchodu je tedy minimální.

Zvýšení vzájemné obchodní výměny však vedle politické situace brání také nedostatek devizových prostředků na severokorejské straně a špatná platební morálka. Poskytnutí úvěru ze strany ČR je fakticky znemožněno zařazením KLDR do skupiny 7 (nepojistitelných zemí) z hlediska klasifikace EGAP. Určitým východiskem by zde bylo účastnit se programů, které jsou pod patronací mezinárodních organizací, zejména v rámci EU (DEVCO).

Vývozům do země nenahrává ani skutečnost, že vůdce Kim Čong-un v minulosti prohlašoval, že by KLDR měla v rámci uplatňování ideologie soběstačnosti (politika čučche) dovozy zrušit.

Prakticky ale existuje prostor pro větší angažmá v humanitární sféře, která není zasažena sankcemi RB OSN. ČR má navíc oproti mnoha dalším zemím výhodu historické vazby na KLDR, tj. místní lidé si tehdejší Československo pamatují a vnímají naši zemi stále pozitivně. Výše uvedené překážky a další problémy plynoucí z restriktivní povahy režimu však stále platí.

Aktuální sektorové příležitosti pro Korejskou lidově demokratickou republiku

Další oborové příležitosti pro všechny země naleznete v Mapě oborových příležitostí na portálu BusinessInfo.cz (www.businessinfo.cz/mop).

Zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Podle informace Ministerstvo vnějších ekonomických vztahů KLDR (dříve Ministerstva zahraničního obchodu) se každoročně koná na jaře a na podzim International Trade Fair. Účastní se jí menší podnikatelé z cca 5–6 zemí, stálicí jsou obchodníci z ČLR. V posledních letech počet firem pomalu klesá, v r. 2017 se účastnilo na 230 firem oproti cca 300 v r. 2015. V souvislosti s důrazem na ekonomickou soběstačnost (která je fakticky nereálná, ale je jedním z hlavních motivů místní ideologie) byly mnohé čínské společnosti a produkty nahrazeny domácími ekvivalenty, což také přispělo k menšímu celkovému počtu firem, jelikož vůči čínským subjektům měla být zavedena přísnější vstupní kritéria. V minulosti se kromě domácích a čínských firem drobně účastnily i firmy z Nového Zélandu, Německa, Malajsie, Mongolska, Švýcarska, Singapuru, Austrálie, Indonésie, Vietnamu, Itálie, Thajska, Kuby či Tchaj-wanu.

Veletrhy Pyongyang International Trade Fair se mají konat i přes zpřísněné sankce dále. V roce 2016 byl uspořádán 19. jarní veletrh ve dnech 23.–26. května a 12. podzimní veletrh 5.–8. září ve Výstavním domě Tří revolucí v Pchjongjangu. V r. 2017 se jarní veletrh uspořádal 22.–25. května. Na veletrzích se přitom mají podle webových stránek KLDR Naenara vystavovat mj. stroje, těžební zařízení a technologie pro zpracovávání minerálů, což je jeden ze sektorů, na který se mezinárodní sankce RB OSN zaměřují. Záměr veletrhů je ale mnohem širší a zahrnuje také např. stavební stroje a materiály, energetická zařízení a materiál na ochranu životního prostředí, komunikační a informační technologie, zemědělské vybavení a technologie, výrobky a technologie potravinářského průmyslu, zařízení na tisk a balení, lékařské přístroje a léčiva, výrobky lehkého průmyslu, spotřebitelské zboží a automobily. Přihlášky k účasti se mají posílat min. 40 dní před konáním akce.

Vystavovatelé musí předem cenzuře postoupit tiskoviny, videomateriály atp., které budou prezentovat nebo rozdávat. Materiály vytištěné v korejštině v Korejské republice není možno do země dovézt.

KLDR v roce 2015 projevila zájem o zorganizování semináře pro severokorejské ekonomy na téma přímých zahraničních investic. KLDR vyjádřila zájem o seznámení se s celým procesem přijímání zahraničních investic – legální rámec, vytváření investičních a ekonomických zón, investiční pobídky, transfery, resp. expatriace zisku, atd. Vzhledem k současným sankčním opatřením je však spolupráce problematická. ZÚ tuto možnost nechává na stole, jelikož zájem KLDR trvá, ale současná situace na poloostrově není pro zorganizování takového semináře příznivá.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Pchjongjangu (Korejská lidově demokratická republika) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem