Korea (Severní – KLDR): Mapa oborových příležitostí – perspektivní položky českého exportu

Vzhledem k existenci sankčního režimu a jiných překážek v obchodování je sestavování mapy oborových příležitostí bezpředmětné.

© Zastupitelský úřad ČR v Pchjongjangu (Korejská lidově demokratická republika)

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Ze strany KLDR je obvykle deklarován zájem o dodávky starších repasovaných prostředků veřejné dopravy (především tramvaje), energetického zařízení, zařízení pro hutní průmysl, manipulační a balicí techniky, potravinářských strojů a zařízení, zemědělské techniky. Vzhledem k významu těžby uhlí pro severokorejskou ekonomiku by uplatnění nalezla důlní zařízení a zejména pumpy na odčerpávání vody. ZÚ zaznamenal snahu o dovoz několika kusů autobusu SOR, ale vzhledem k zamýšlené ču-čche metodě jejich masového montování (u případných větších dodávek) až zde v KLDR to nelze doporučit. V posledním období ZÚ zaregistroval zájem o dovoz malého pivovaru (již realizováno, pivovar instalován v Rajinu) a zařízení pro pekárny.

S ohledem na dřívější charakter dodávek z ČR by bylo možné rovněž uvažovat o dodávkách repasovaných vozů metra, obnově dříve dodaných zařízení pro energetiku, metalurgii, strojírenských kapacit včetně zařízení pro výrobu obráběcí techniky apod. (závod v Huichonu na obráběcí stroje, cementárny v Chonnen, železárny v Hwanghae, válcovny trub a neželezných kovů, zařízení pro vodní elektrárny). Severokorejská strana má dále zájem o dovoz potravin (pivo) a spotřebního zboží (kosmetiky) apod. Celkově je šíře obchodovatelných produktů omezována sankcemi RB OSN, prostor pro realizaci obchodu je tedy minimální.

Zvýšení vzájemné obchodní výměny však vedle politické situace brání také nedostatek devizových prostředků na severokorejské straně a špatná platební morálka. Poskytnutí úvěru ze strany ČR je fakticky znemožněno zařazením KLDR do skupiny 7 (nepojistitelných zemí) z hlediska klasifikace EGAP.

 

 

Zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Ve hlavním městě Pchjongjangu se každoročně konají jarní a podzimní mezinárodní veletrhy, kde je většinou vystavováno spotřební zboží. Veletrhu se ze zahraničí účastní zejména čínské firmy, výjimečně i jiné (v r. 2019 Indonésie).

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Pchjongjangu (Korejská lidově demokratická republika) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Doporučujeme