Korea (Severní – KLDR): Vztahy země s EU

© Zastupitelský úřad ČR v Pchjongjangu (Korejská lidově demokratická republika)

25. 5. 2019

© Zastupitelský úřad ČR Pchjongjang (Korejská lidově demokratická republika)

EU pokračuje ve vztahu ke KLDR v politice „critical engagement“ prostřednictvím podpory:

  • míru a bezpečnosti na Korejském poloostrově
  • dialogu s USA
  • nešíření jaderných zbraní
  • lidských práv

EU podporuje mezinárodní úsilí směřující k zajištění míru a stability na Korejském poloostrově, a to prostřednictvím dialogu zainteresovaných stran. EU poskytuje zemi humanitární pomoc prostřednictvím svých European Union Programme Support Units (EUPS), kterých v KLDR působí celkem 6. EU také apeluje na dodržování lidských práv v zemi a v současné době uplatňuje vůči KLDR omezující opatření cílící k ukončení dalšího vývoje jaderných zbraní. Humanitární oblast poskytuje prostor pro angažmá českých firem.

ČR spolu se zeměmi EU podporuje pokračování dialogu mezi USA a KLDR za účelem vytvoření dlouhodobého míru na Korejském poloostrově a pokroku v otázce denuklearizace. Tento vývoj by vedl k postupnému uvolňování sankčního režimu RB OSN, což by vytvořilo větší prostor pro české obchodní aktivity v KLDR.

3.1. Zastoupení EU v zemi

EU v zemi nemá zastoupení. Z členských států EU mají v Pchjongjangu své zastupitelské úřady Bulharsko, Česká republika, Německo, Polsko, Rumunsko, Švédsko a Velká Británie, které se střídají v půlročních intervalech ve vedení místního předsednictví EU. V první polovině r. 2017 vykonává předsednictví Polsko.

Zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Největším dlouhodobým obchodním partnerem KLDR je v rámci zemí EU Německo. V roce 2015 exportovalo do KLDR zboží v hodnotě 7,299 mil. EUR a importovalo zboží v hodnotě 4,745 mil. EUR. Nutno říci, že oproti roku 2012 se jedná o značné snížení objemu obchodu – tehdejší vývozy Německa byly ve výši 19,65 mil. EUR a dovozy 12,05 mil. EUR (údaje statistického úřadu DE).

EU z KLDR dováží především stroje a přepravní zařízení (v roce 2015 v hodnotě 5 mil. EUR) a chemikálie a příbuzné výrobky (4 mil. EUR), přičemž některé položky mají velmi pravděpodobně původ v průmyslové zóně Kaesong. EU exportuje chemikálie a příbuzné výrobky (6 mil. EUR), stroje a přepravní zařízení (5 mil. EUR), potraviny a živá zvířata (2 mil. EUR), spotřební zboží (2 mil. EUR) a nápoje a tabák (2 mil. EUR).

Obchodní výměna EU s KLDR má spíše klesající tendenci, vzhledem k nízkým objemům celkové výměny nejsou překvapující i relativně významné procentuální výkyvy. V roce 2015 dosahoval vzájemný obchod obratu 30 mil. EUR, na kterých se podílely vývozy EU do KLDR výší 19 mil. EUR a dovozy EU z KLDR výší 11 mil. EUR.

Přesná data nejsou spolehlivě dostupná, avšak po zpřísňování sankčního režimu od r. 2016 se obchod zemí EU s KLDR snížil na jednotky milionů EUR ročně, jinými slovy se jedná o zcela zanedbatelné částky.

 

Obchodní bilance EU s KLDR (mil. EUR, %)
  Import Meziroční nárůst Export Meziroční nárůst Bilance Obchodní výměna
2007 63 -59,3 59 -53,8 -4 121
2008 111 77,6 96 63,0 -16 207
2009 51 -54,2 73 -23,7 22 124
2010 99 94,8 68 -6,8 -31 167
2011 117 17,7 42 -38,0 -75 159
2012 23 -80,2 48 13,0 24 71
2013 117 407,5 29 -39,1 -88 146
2014 17 -85,7 18 -39,5 1 34
2015 11 -33,8 19 8,3 8 30
2016 6 -49,7 22 13,6 16 27

Zdroj: Evropská komise

 

S ohledem na aktivity KLDR v rámci vývoje ZHN včetně jejich nosičů Evropská komise omezuje vstup vyjmenovaných osob pod sankcemi na území států Schengenské úmluvy a obchodování s některými osobami a subjekty z KLDR.

RB OSN přijala ke 2. březnu 2016 v reakci na čtvrtý jaderný test KLDR z 6. ledna 2016 a test rakety dlouhého doletu ze 7. února 2016 rezoluci č. 2270 (2016), kterou zpřísnila dosavadní sankce vůči KLDR. Mezi nová opatření patří další kritéria, podle nichž jsou na sankční seznam zařazovány osoby a subjekty, na které se vztahuje zmrazení majetku, odvětvové zákazy týkající se získávání zlata, titanové rudy, vanadové rudy, minerálů vzácných zemin, uhlí, železa a železné rudy ze Severní Koreje, zákazy prodeje nebo dodávek leteckých pohonných hmot, zákazy týkající se udržování korespondenčních bankovních vztahů a společných podniků s bankami a subjekty s vazbami na Severní Koreu, jakož i další omezující opatření v odvětví dopravy. Zákazy jsou rozšířeny i na převody a obstarávání věcí, které by mohly přispět k rozvoji operačních schopností ozbrojených sil KLDR nebo jejichž vývoz by mohl podpořit či posílit operační schopnosti ozbrojených sil jiného členského státu OSN mimo území KLDR. EU pravidelně transponuje sankční rezoluce RB OSN do evropského práva.

Zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

EU  poskytuje KLDR od roku 1995 humanitární a potravinovou pomoc. Většina projektů, které v současnosti (pod hlavičkou Evropské komise) financuje, je zaměřena na potravinovou bezpečnost, zdraví, vodu a asanaci, s primárním zacílením na nejzranitelnější část populace KLDR. Projekty vykonávají partneři EU, z nichž někteří mají v KLDR svá zastoupení. Vedle EU v zemi mají vlastní rozvojové a humanitární projekty i některé členské státy EU. Od roku 1995 poskytla EU zemi pomoc v celkové výši více než 366 milionů EUR. Rozpočet jednotek EUPS se na každý rok pohybuje v řádu desítek milionů EUR, a zároveň postupně narůstá prostor pro spolupráci vzhledem k vstřícnějšímu postoji místních orgánů a upřímnému zájmu o zahraniční pomoc na lokální úrovni. Zde by se mohli v rámci EU spolupráce prosadit i relevantní české firmy.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Pchjongjangu (Korejská lidově demokratická republika) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem