Korea (Severní – KLDR): Vztahy země s EU

 

© Zastupitelský úřad ČR v Pchjongjangu (Korejská lidově demokratická republika)

EU pokračuje ve vztahu ke KLDR v politice „critical engagement“ prostřednictvím podpory:

  • míru a bezpečnosti na Korejském poloostrově
  • dialogu s USA
  • nešíření jaderných zbraní
  • lidských práv

EU podporuje mezinárodní úsilí směřující k zajištění míru a stability na Korejském poloostrově, a to prostřednictvím dialogu zainteresovaných stran. EU poskytuje zemi humanitární pomoc prostřednictvím svých European Union Programme Support Units (EUPS), kterých v KLDR působí celkem 6. EU také apeluje na dodržování lidských práv v zemi a v současné době uplatňuje vůči KLDR omezující opatření cílící k ukončení dalšího vývoje jaderných zbraní. Humanitární oblast poskytuje prostor pro angažmá českých firem.

ČR spolu se zeměmi EU podporuje pokračování dialogu mezi USA a KLDR za účelem vytvoření dlouhodobého míru na Korejském poloostrově a pokroku v otázce denuklearizace. Tento vývoj by vedl k postupnému uvolňování sankčního režimu RB OSN, což by vytvořilo větší prostor pro české obchodní aktivity v KLDR.

3.1. Zastoupení EU v zemi

EU v zemi nemá zastoupení. Z členských států EU mají v Pchjongjangu své zastupitelské úřady Bulharsko, Česká republika, Německo, Polsko, Rumunsko a Švédsko, které se střídají v půlročních intervalech ve vedení místního předsednictví EU. Velvyslanectví ČS EU úzce spolupracují se zastoupením UK. V zemi působí i zájmová kancelář FR.

Zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Největším dlouhodobým obchodním partnerem KLDR je v rámci zemí EU Německo. V roce 2015 exportovalo do KLDR zboží v hodnotě 7,299 mil. EUR a importovalo zboží v hodnotě 4,745 mil. EUR. Nutno říci, že oproti roku 2012 se jedná o značné snížení objemu obchodu – tehdejší vývozy Německa byly ve výši 19,65 mil. EUR a dovozy 12,05 mil. EUR (údaje statistického úřadu DE).

EU z KLDR dovážela především stroje a přepravní zařízení (v roce 2015 v hodnotě 5 mil. EUR) a chemikálie a příbuzné výrobky (4 mil. EUR), přičemž některé položky měly velmi pravděpodobně původ v průmyslové zóně Kaesong. EU exportovala chemikálie a příbuzné výrobky (6 mil. EUR), stroje a přepravní zařízení (5 mil. EUR), potraviny a živá zvířata (2 mil. EUR), spotřební zboží (2 mil. EUR) a nápoje a tabák (2 mil. EUR).

Po zavedení sankcí koncem roku 2017 se obchodní výměna KLDR s EU omezila na marginální minimum, řádově v objemu statisíců EUR. V obchodech pro cizince ve hlavním městě je možné nakoupit některé potravinové výrobky ze zemí EU, zejména Německa. U tohoto zboží se pravděpodobně jedná spíše o reexporty z Číny, než přímý obchod.  

Zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

EU  poskytuje KLDR od roku 1995 humanitární a potravinovou pomoc. Většina projektů, které v současnosti (pod hlavičkou Evropské komise) financuje, je zaměřena na potravinovou bezpečnost, zdraví, vodu a asanaci, s primárním zacílením na nejzranitelnější část populace KLDR. Projekty vykonávají partneři EU, z nichž někteří mají v KLDR svá zastoupení. Vedle EU v zemi mají vlastní rozvojové a humanitární projekty i některé členské státy EU. Rozpočet jednotek EUPS se na každý rok pohybuje v řádu desítek milionů EUR.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Pchjongjangu (Korejská lidově demokratická republika) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Doporučujeme