Korejská republika: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

© Zastupitelský úřad ČR v Soulu (Korejská republika)

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

 

Rok

Export

Import

Obrat

Saldo

2015

506 903

3 380 789

3 887 692

-2 873 886

2016

441 162

3 509 155

3 950 317

-3 067 993

2017

456 180

4 245 745

4 701 925

-3 789 565

2018

494 989

4 295 366

4 790 355

-3 800 377

2019

457 949

3 796 800

4 254 743

-3 338 857

Zdroj: MPO ČR

 

Ekonomická a obchodní spolupráce obou zemí je založena na principu oboustranné výhodnosti a neustále se prohlubuje. Vzájemné vztahy sice nemají dlouhou tradici, nicméně již nyní patří Korejská republika mezi 3 nejvýznamnější mimoevropské obchodní partnery naší země. Ve vzájemných obchodních vztazích neexistují žádné vážné nevyřešené problémy.

 

Obchodní bilance je z pohledu ČR dlouhodobě pasivní. Vysoký objem dovozů z Korejské republiky je využíván k výrobě v exportně orientovaných továrnách, do kterých v naší zemi investovali korejští investoři. S postupným zvyšováním produkce v těchto továrnách roste též dovoz materiálu a komponentů pro jejich výrobu. Z pohledu celého českého exportu je důležité, že velká část korejských dovozů je ve formě finální české produkce dále exportována do třetích zemí. Vysoký objem výměny zboží proto považujeme za užitečný pro obě strany. Předpokládá se, že obrat vzájemné obchodní výměny mezi ČR a Korejskou republikou i náš deficit se bude vzhledem k novým investičním aktivitám korejských společností v naší zemi zvyšovat.

Prostor pro rozvoj vzájemné spolupráce existuje nejen ve sféře výrobní kooperace, ale především v oblasti obchodní a investiční. Česká republika si váží zájmu korejských investorů, jejichž investice v naší zemi dosáhly hodnoty 3,8 mld. USD.

V zájmu podpory této spolupráce bylo v roce 2015 otevřeno zastoupení agentury CzechInvest v Soulu.

Kromě standardní obchodní spolupráce a kooperace existují velké možnosti synergie českých podniků s korejskými partnery v oblasti spolupráce na třetích trzích. Korejská republika spolupracuje na velkých projektech v Asii, kde existují reálné možnosti zapojení českých společností do těchto projektů. Korejské společnosti (jako např. Doosan Heavy Industries) projevují zájem o spolupráci s významnými českými subdodavateli při výstavbě elektráren a dalších velkých investičních projektů. 

 

Zdroj: MPO ČR

Zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

 

Nejvýznamnější položky českého vývozu za období 1.1.2019 – 31.12.2019

Kód zboží

STIC-4

 

USD (tis.)

9027

Přístroje a zařízení pro fyzikální nebo chemické rozbory (například polarimetry, refraktometry, spektrometry, analyzátory plynů nebo kouře);

62 852

8481

Kohouty ventily aj pro potrubí kotle vany aj

23 974

4011

Pneumatiky nové z pryže

23 300

8708

Části, součásti a příslušenství motorových vozidel čísel 8701 až 8705

22 052

3917

Trouby trubky hadice příslušenství z plastů

19 389

4002

Kaučuk syntetický apod. směsi s kaučukem přírod.

14 525

7326

Výrobky ze železa nebo oceli, jn.

13 108

8542

Elektronické integrované obvody

12 652

8212

Elektrické přístroje osvětlovací nebo signalizační (kromě výrobků čísla 8539), elektrické stěrače, rozmrazovače a odmlžovače pro jízdní kola nebo motorová vozidla

10 258

8536

Elektrická zařízení k vypínání, spínání nebo k ochraně elektrických obvodů, nebo k jejich zapojování, spojování a připojování (například vypínače, spínače, relé, pojistky, omezovače proudu, zástrčky, zásuvky, objímky žárovek a jiné

konektory

9 982

 

 

 

 

Nejvýznamnější položky českého dovozu za období 1.1.2019 – 31.12.2019

Kód zboží

STIC-4

 

USD (tis.)

8708

Části, součásti a příslušenství motorových vozidel čísel 8701 až 8705

965 039

8542

Elektronické integrované obvody

210 979

8471

Stroje automat zprac. dat jednotky snímače apod.

193 678

8407

Motory píst zážehové spalovací vratné rotační

130 197

8526

Radiolokační a radiosondážní přístroje (radary),radionavigační přístroje a radiové přístroje pro dálkové řízení

115 597

8473

Části, součásti a příslušenství (jiné než kryty, kufříky a podobné výrobky) vhodné pro použití výhradně nebo hlavně se stroji a přístroji čísel 8470 až 8472

 112 128

8512

Elektrické přístroje osvětlovací nebo signalizační (kromě výrobků čísla 8539), elektrické stěrače, rozmrazovače a odmlžovače pro jízdní kola nebo motorová vozidla

  110 251

8529

Části a součásti vhodné pro použití výhradně nebo hlavně s přístroji čísel 8525 až 8528

 106 999

8703

Osobní automobily a jiná motorová vozidla

konstruovaná především pro přepravu osob (jiná než čísla 8702), včetně osobních dodávkových automobilů a závodních automobilů

 100 469

8537

Tabule, panely, ovládací stoly, pulty, skříně a jiné základny, vybavené dvěma nebo více zařízeními čísel 8535 nebo 8536, pro elektrické ovládání nebo rozvod elektrického proudu, včetně těch, které mají vestavěny nástroje nebo přístroje.

   88 733

Zdroj: ČSÚ

Zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Vývoz služeb do Korejské republiky v roce 2019 vzrostl o 3,09 %. Vývoj vývozu v oblasti služeb za posledních pět let je uveden v následující tabulce:

 

Vývoz služeb z ČR do Korejské republiky v letech 2015-2019 (mil. CZK)

 

rok 

vývoz

2015

2 928,5

2016

3 500,8

2017

3 927,6

2018

4 097,0

2019

4 223,8

Zdroj: ČNB ČR

Mezi nejvýznamnější položky v oblasti exportu služeb v loňském roce patřily služby v oblasti cestovního ruchu, jejichž podíl na celkovém vývozu služeb činil 73,2 %. Dále následovaly dopravní služby s podílem 10,3 % a podnikatelské služby s podílem 7,6 %

Zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

České investice v teritoriu

V současné době nepůsobí v Korejské republice žádný přímý investor z ČR. 

 

Korejské investice v České republice

Korejské investice vytváří v České republice solidní průmyslovou základnu v automobilovém průmyslu (finální výroba i navazující subdodavatelská odvětví), strojírenství, zpracovatelském průmyslu a službách (letecká doprava, turistika). Z hlediska investiční spolupráce jsou perspektivní i další obory, jako např. doprava a dopravní infrastruktura, R&D, inovace a energetika. Korejská republika je podílem 8 % na celkovém objemu naším čtvrtým největším investorem v historii od vzniku České republiky za Německem (23 %), Japonskem (13 %) a USA (9 %).

 

Investice společnosti Nexen Tire do výstavby žatecké továrny na výrobu pneumatik ve výši 22,8 miliardy korun (zahájení provozu 28.08 2019) je po otevření nošovické továrny automobilky Hyundai (1,4 mld. USD), bezesporu největším vstupem zahraničního kapitálu do ČR.

 

Další velmi významnou investicí pro Českou republiku (631 mil. USD), je převzetí a začlenění společnosti Škoda Power do skupiny Doosan Heavy Industries působící v oboru těžkého strojírenství, energetiky a vodního hospodářství.

 

Významné postavení jihokorejských investorů v ČR bylo posíleno též investicí do továrny společnosti GS Caltex nedaleko Karviné, která se zabývá výrobu plastů či investicí společnosti Doosan Group do rozšíření závodu na výrobu kompaktních nakladačů a minirýpadel v Dobříši (Doosan Bobcat EMEA).

 

V ČR působí rovněž několik desítek společností s korejským kapitálem. Jedná se především o výrobní a obchodní společnosti a rovněž o firmy, které podnikají v oblasti služeb. Pro korejské společnosti je příznačné, že využívají moderní technologie, které představují světovou špičku jako LG Electronic, Sungwoo Hitech, Sejong Industrial, apod.

 

Mezi zajímavé korejské investice v ČR patří investice do prémiových nemovitostí (komerční nemovitosti, kancelářské budovy s dobrou dopravní dostupností) a logistických center.

Výše investic se v roce 2019 pohybovala kolem 800 mil. EURO. Nejvyšší částka (cca 4 mld. Kč) byla zaplacena společností Samsung Securities za logistický areál Amazonu v Dobrovízi.  Kromě této transakce, korejští investoři realizovali v loňském roce v rámci Prahy akvizice do kancelářské budovy Waltrovka (investor Hawha Investment & Securities). Do korejských rukou také přešly objekty Rustonka, Maint Point Pankrác a Praga Studios.

 

Zdroj: CzechInvest, MZV ČR, MPO ČR, Savills

Zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Platné smluvní dokumenty

 • Smlouva mezi Českou republikou a Korejskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, Soul, 12. 1. 2018
 • Dohoda mezi Vládou ČSFR a Vládou Korejské republiky o leteckých službách, Soul, 26. 10. 1990, č. 5/2004 Sb. m. s.
 • Dohoda mezi Vládou ČSFR a Vládou Korejské republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic, Soul, 27. 4. 1992, č. 125/1995 Sb.
 • Dohoda o kulturní spolupráci mezi Vládou České republiky a Vládou Korejské republiky, Soul, 6. 10. 1994, č. 230/1994 Sb.
 • Dohoda mezi Vládou České republiky a Vládou Korejské republiky o zrušení vízové povinnosti, Soul, 6. 10. 1994, č. 163/1995 Sb.
 • Dohoda mezi Vládou České republiky a Vládou Korejské republiky o sukcesi do dvoustranných smluv sjednaná výměnou nót, Praha, 1. 3. 1995
 • Dohoda mezi Vládou České republiky a Vládou Korejské republiky o vědeckotechnické spolupráci, Praha, 4. 3. 1995
 • Dohoda mezi Vládou České republiky a Vládou Korejské republiky o spolupráci při mírovém využívání jaderné energie, Soul, 16. 3. 2001, č. 83/2001 Sb. m. s.
 • Dohoda mezi Vládou České republiky a Vládou Korejské republiky o změně Dohody mezi Vládou ČSFR a Vládou Korejské republiky o leteckých službách, podepsané dne 26. října 1990 sjednaná výměnou nót, Praha, 14. 2. 2005, č. 107/2005 Sb. m. s.
 • Smlouva o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Korejskou republikou, Praha, 14. 12. 2007, č. 80/2008 Sb. m. s.
 • Správní ujednání k provádění Smlouvy o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Korejskou republikou, Soul, 1. 7. 2008, č. 81/2008 Sb. m. s.
 • Dohoda o hospodářské spolupráci mezi Vládou České republiky a Vládou Korejské republiky, Praha, 21. 4. 2009, č. 63/2009 Sb. m. s.
 • Prováděcí program spolupráce v oblasti školství, mládeže, sportu a kultury mezi Vládou České republiky a Vládou Korejské republiky na léta 2009 – 2011, Soul, 30. 12. 2009, č. 16/2010 Sb. m. s.
 • Dohoda o pracovní dovolené mezi Vládou České republiky a Vládou Korejské republiky o programu pracovní dovolené, 19. 12. 2011, č. 55/2012 Sb. m. s.
 • Smlouva mezi Českou republikou a Korejskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu. V obou státech bude následovat standardní legislativní proces, vedoucí ke vstupu Smlouvy v platnost a účinnost.

Zdroj: MZV ČR, MPO ČR, MF ČR

Zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Korejská republika se stala počátkem roku 2011 v pořadí 24. členem DAC (Development Assistance Committee) při OECD. Poprvé v historii této organizace se dřívější příjemce rozvojové pomoci stal jejím členem a současně dárcem. Korejská republika jako vyspělá země a člen OECD pomáhá rozvojovým zemím (Official Development Aid). Tato pomoc probíhá v bilaterální i multilaterální formě. Multilaterální pomoc je realizována příspěvky do mezinárodních organizací a fondů, jako je ADB (Asian Development Bank), AFDB (African Development Bank), EBRD (European Bank for Reconstruction and Development) nebo organizace OSN.

Bilaterální pomoc se dělí na:

 • granty, spojené s dodávkou zařízení
 • technologická pomoc, rozvojové studie, školení a vysílání korejských expertů
 • měkké úvěry a úvěry EDCF (Economic Development Cooperation Fund)

Realizací bilaterálních rozvojových programů (granty, technologická pomoc, školení apod.) je pověřena Korea International Cooperation Agency (KOICA), založená v r. 1991, která je podřízena Ministerstvu zahraničních věcí Korejské republiky. Bilaterální úvěrovou pomoc zajišťuje Exim Bank, která je v této oblasti podřízena Ministerstvu financí a ekonomiky KR.
Korejská vláda si vytyčila za cíl vylepšit svoji „image“ dárce a dosáhnout úrovně odpovídající postavení Korejské republiky v mezinárodním měřítku.  

Zdroj: MZV Korejské republiky

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Soulu (Korejská republika) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem