Korejská republika: Vztahy země s EU

© Zastupitelský úřad ČR v Soulu (Korejská republika)

3.1. Zastoupení EU v zemi

Zastoupení Evropské unie v Korejské republice sídlí v centru Soulu. Na níže uvedené adrese je současně i sídlo Evropské obchodní komory v Korejské republice (European Chamber of Commerce in Korea):

Delegation of the European Union to the Republic of Korea
11th Floor, Seoul Square
416 Hangang-daero
Jung-gu
Seoul Korea 04637
Tel.:+82-2-3704-1700
E-mail: Delegation-rep-of-Korea@eeas.europa.euhttp://www.eeas.europa.eu

Zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

 

Vzájemná obchodní výměna EU 28 – Korejská republika

Země

EXPORT EU – KR (mil. EUR)

IMPORT EU – KR (mil. EUR)

Rakousko

  1 028,08

    700,28

Belgie

  1 603,40

 2 374,89

Bulharsko

     128,30

    148,53

Chorvatsko

       24,03

    187,93

Kypr

         6,93

    341,04

Česká republika

     398,84

 2 268,43

Dánsko

     823,77

    512,27

Estonsko

       51,35

      78,21

Finsko

     870,06

    263,92

Francie

  5 206,76

 3 329,15

Německo

17 524,87

 9 382,44

Řecko

     156,75

    618,54

Maďarsko

     327,97

 2 922,77

Irsko

     519,19

    521,48

Itálie

  4 868,66

 3 733,76

Lotyšsko

       71,06

      25,93

Litva

       61,18

    283,25

Lucembursko

       61,55

      45,82

Malta

       64,33

      39,67

Nizozemsko

  4 588,04

 6 336,75

Polsko

     622,85

 3 629,08

Portugalsko

     100,72

    515,19

Rumunsko

     251,89

    462,28

Slovensko

     288,55

 3 540,18

Slovinsko

       99,36

 1 062,13

Španělsko

  2 257,04

 2 959,88

Švédsko

  1 328,10

 1 067,86

Velká Británie

  4 255,65

 4 568,92

EU 28

47 589,42

51 920,71

Zdroj: Eurostat

 

Mezi nejvýznamnější položky exportu z EU do Koreje patří:

Stroje a dopravní prostředky (49,5 % z celkového vývozu), hotové výrobky (22,5 %), chemické výrobky (17,0 %), potraviny a nápoje (6,1 %), základní suroviny (2,5 %), energetická zařízení (0,5 %).

 

Mezi nejvýznamnější položky korejského dovozu z EU patří:

Stroje a dopravní prostředky (60,1 % z celkového vývozu), hotové výrobky (18,0 %), chemické výrobky (16,3 %), energetická zařízení (2,6 %), základní suroviny (1,3 %), potraviny a nápoje (0,6 %).

 

Korejská republika si cení EU jako důležitého obchodního i politického partnera, vítá roli EU v oblasti denuklearizace a současně má zájem, aby EU využívala diplomatických instrumentů pro ekonomickou modernizaci a podporu kontaktů se Severem. Evropská unie jako celek je po Číně druhým největším obchodním partnerem Korejské republiky a současně též největším zahraničním investorem v Korejské republice. Korejská republika je 9. největším obchodním partnerem EU.

 

Počátek partnerství mezi Korejskou republikou a EU se datuje do r. 1963. Korejská republika byla vůbec první asijskou zemí, která podepsala s EU tři klíčové dohody (EU-ROK Framework Agreement „FA“; Framework Participation Agreement „FPA“ a Free Trade Agreement „FTA“).

EU je pro Korejskou republiku především ekonomickým partnerem, což bylo stvrzeno na summitu EU-Korejská republika v Bruselu dne 01. 07. 2011, kdy byla podepsána posledně zmíněná dohoda – Dohoda o volném obchodu mezi EU a Korejskou republikou (FTA). Na tomto fóru byly zároveň vztahy mezi EU a Korejskou republikou povýšeny na strategické partnerství. Naplňování FTA je v zásadě bezproblémové. Nicméně někteří evropští obchodní partneři se setkávají s určitými netarifními překážkami. Jedním z diskutovaných problematických témat jsou těžkosti spojené s vnitrostátní daňovou službou, která není vůči cizím firmám vstřícná. Zástupci EU apelují na potřebu dodržování standardů OECD. Obecně však lze říci, že vstoupení Dohody o volném obchodu mezi EU a Korejskou republikou v platnost znamená kvalitativně novou úroveň vzájemné spolupráce.

 

Na základě Dohody o volném obchodu mezi EU a Korejskou republikou liberalizace obchodní výměny umožňuje firmám z obou stran snadnější průnik na vzájemné trhy, zvyšuje konkurenci na domácích trzích, rozšiřuje nabídku zboží a služeb a současně přináší snížení cen pro spotřebitele. Po téměř devíti letech jejího trvání je však nutná její aktualizace (revize).

 

Oblasti aktualizace FTA mezi EU a KOR:

1) oblast bezpečnosti a obrany

2) oblast klimatických změn a migrační politiky

3) podpora a posílení multilateralismu

 

Nová aktualizace FTA dále předpokládá:

1) rozšíření o oblast implementace „e-commerce“

2) úpravy investiční kapitoly, tzn. nahrazení „Bilateral Investment Treaties (BIT)“ mezi KOR a jednotlivými zeměmi EU za „EU-ROK Investment Protection Egreement“

3) začlenění kapitoly o změnách klimatu ve znění tzv. „Paris Agreement on Climate Change“.

 

Nezbytnou podmínkou úspěšné aktualizace (revize) FTA je z korejské strany nutnost implementace a ratifikace právních předpisů ILO (Labour Standard on Work Condition). 

 

Aktualizovaná (revidovaná) verze FTA, která by  plně vyhovovala současné éře jednotného digitálního trhu, by měla začít platit od r. 2021.

 

Pozn.: Dialog mezi EU a Korejskou republikou na nejvyšší úrovni probíhá od roku 2002 formou summitů. EU vždy oceňuje úsilí Korejské republiky o regionální stabilitu, a to prostřednictvím tzv. iniciativy East Asia a politiky důvěry ke svým sousedům. EU podporuje Korejskou republiku v jejích krocích namířených k denuklearizaci Korejského poloostrova a zajištění regionální bezpečnosti. Mezi priority EU i Korejské republiky je kromě rozvoje obchodních vztahů též vzájemná výměna studentů, uznávání titulů a program mobility, dále posílení spolupráce malých a středních podniků, vědecký a technologický výzkum, včetně kybernetiky.

Zdroj: Delegation of the EU to the Republic of Korea, European Chamber of Commerce to the Republic of Korea (ECCK)

Zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Korejská republika je vyspělou zemí a členem OECD. V uplynulých letech jí nebyla ze strany EU poskytnuta žádná rozvojová ani humanitární pomoc. Přírodní katastrofa, která v roce 2004 zasáhla rozsáhlé oblasti jihovýchodní Asie, území Korejské republiky nepostihla. Naopak Korejská republika je sama poskytovatelem zahraniční rozvojové pomoci.

Zdroj: Ministerstvo financí Korejské republiky

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Soulu (Korejská republika) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem