Kosovo: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

© Zastupitelský úřad ČR v Prištině (Kosovo)

Ve vzájemné obchodní bilanci Česká republika dlouhodobě vykazuje přebytek. Pozitivní trend obchodní bilance pokračoval i v roce 2017, český vývoz dosáhl 13 984 tis. EUR a dovoz 617 tis. EUR. Nejvýraznější exportní položkou roku 2017 se stala dodávka 15 autobusů IVECO pro Prištinu.

V obchodních vztazích Kosova je možné v poslední době pozorovat trend preferovat německé dodavatele v případě požadavků na špičkovou kvalitu a polské dodavatele v případě, že je upřednostňována cena s nižšími nároky na kvalitu. Od českých producentů by kosovští obchodníci očekávali větší flexibilitu v cenové politice při dodržení tradiční kvality dodávek. Dalším aspektem při rozhodování o větších komerčních zakázkách je rovněž schopnost dodavatelů zajistit financování zakázky vhodnou půjčkou, příp. financováním projektu z vlastních zdrojů.  

Pozn. k obchodní bilanci: Do Kosova je dovážen poměrně velký počet osobních automobilů Škoda prostřednictvím firmy Porsche Macedonia a její dceřiné společností Porsche Kosovo. Tento export ve výši více jak 3 mil. je statisticky vykazován do Makedonie, i když je realizován v Kosovu.

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Obchodní výměna ČR – Kosovo (v tis. EUR)              
  Vývoz Index Dovozt Saldo Obrat   Saldo
  EUR Index EUR Index EUR Index EUR
2011 9 948 72,9 1 012 419,9 10 960 78,9 8 936
2012 11 018 110,8 532 52,6 11 550 105,4 10 468
2013 9 898 89,8 937 176,1 10 835 93,8 8 961
2014 10 926 110,4 1 057 112,8 11 983 110,6 9 869
2015 12 234 111,9  629 59,5  12 863 107,3  11 605
2016 13 782 112,6 751 119,4 14 533 112,9 13 031
2017 13 984 101,5 617 82,2 14601 100,5 13 367

Zdroj: ČSÚ

Zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

V roce 2017 byly hlavními exportními komoditami do Kosova především polystyren, sanitární výrobky a stavební výrobky z plastů (HS 3903, 3922, 3925 a 3926 – 773 tis. EUR), výrobky stavebního truhlářství-dveře rámy (HS 4418 – 1 190 tis. EUR), papír kraft a kartony (HS 4804 – 868 tis. EUR), čerpadla, kompresory, laboratorní zařízení, jeřáby, procesorové jednotky (HS 8414, 8419, 8426, 8471 – celkem 1 788 tis. EUR), el. motory. akumulátory olověné, ohřívače vody, tel. Přístroje, monitory, součásti signal. zařízení, zařízení k ochraně el. obvodů (HS 8501, 8507, 8516, 8517, 8528, 8531, 8536 – celkem 1 548 tis. EUR), motorová vozidla pro přepravu osob, náhradní díly, osobní automobily (HS 8702, 8708, 8703 – 3 120 tis. EUR), dětské pleny, hygienické vložky (HS 9619 – 915 tis. EUR).

V období leden – březen 2018 patřily k hlavním exportním komoditám prací a čisticí prostředky (HS 3402 – 243 tis. EUR), chemické přípravky pro textilní průmysl (HS 3809 – 162 tis. EUR), polyuretany, plast. výrobky stavební (HS 3909, 3925 – celkem 173 tis. EUR), výrobky stavebního truhlářství (HS 4418 – 167 tis. EUR), papír kraft pytlový (HS 4804 – 66 tis. EUR), akumulátory olověné a televizní přijímače, monitory (HS 8507, 8528 ¬– celkem 461 tis. EUR) silniční návěsové tahače, osobní automobily (HS 8701, 8703 – 108 tis. EUR), přístroje lékařské a optické (HS 9004, 9018 – 114 tis. EUR), dětské pleny (HS 9619 – 146 tis. EUR).

V roce 2017 tvořily hlavní dovozní komodity do ČR především sušené ovoce, maliny a ořechy (HS 0811, 0813 – 132 tis. EUR), rostliny pro farmacii a parfumerii (HS 1211 – 286 tis. EUR) a čokoláda a čokoládové výrobky (HS 1806 – 128 tis. EUR).

V období leden – březen 2018 patřily k hlavním dovozním komoditám především sušené ovoce (HS 0813 – 52 tis. EUR), koření (HS 0909 – 40 tis. EUR), rostliny pro farmacii a parfumerii (HS 1211 – 101 tis. EUR), čokoláda a čokoládové výrobky (HS 1806 – 44 tis. EUR) a nápoje a tekutiny (HS 2202 a 2204 – 22 tis. EUR).

Zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Výměna v oblasti služeb mezi ČR a Kosovem je velmi nízká.

Zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Podle informací kosovských institucí dosáhly investice českých subjektů v Kosovu v letech 2007 – únor 2017 celkové výše 4,2 mil. EUR. (Pozn.: ČNB neeviduje za uvedené období žádné české investice v Kosovu a ani kosovské investice v ČR.)

K větším českým investicím v Kosovu můžeme počítat výstavbu čistíren odpadních vod v obci Harilaci (2011-2013) a nově zahájenou stavbu čistírny u jezera Badovac (2015-2017), které obě jsou financované z prostředků České rozvojové agentury. Z dalších akcí investiční povahy financovaných v rámci české rozvojové spolupráce je možné zmínit asistenci při odstraňování ekologických zátěží (2010), rekonstrukci rozvodné sítě v obcích Berivojce (2008-2009), Bince (2009-2010) a Kololeč (2011), dodání transformátoru pro obec Mogila (2010), stavba a vybavení pekárny v obci Podujevo (2010) a instalace kanalizace v obci Marmulle (2011). Z prostředků MPO ČR v rámci programu Aid for Trade byly financovány studie proveditelnosti pro kombinát Trepča na obnovení těžby v dole Hajvalia (2014) a studie na zajištění interoperability IT systémů ekonomických ministerstev Kosova (2016).

K větším dosavadním českým byznys projektům v Kosovu můžeme také počítat opravu zakladače pro hnědouhelný důl Sibovic firmami PRODECO a Elektroprim, která byla financovaná z evropských fondů. Obdobnou investicí byly stavby čistíren odpadních vod pro Justiční palác v Prištině (2013-2014) a pro vězení v municipalitě Gjilan (2015-2016), které byly realizovány na komerčním základě a financované rovněž z evropských zdrojů.

Na podzim 2010 se v Kosovu uskutečnila prezentace dodavatelů environmentálních technologií využitelných v odpadovém hospodářství, odstraňování ekologických zátěží a čištění odpadních vod v Kosovu realizovaná jako projekt ekonomické diplomacie odborem ODEV MZV ČR, Hospodářskou komorou Kosovo a ZÚ Priština. Akce se zúčastnilo 6 firem. V červnu 2011 následovalo česko-kosovské business fórum u příležitosti návštěvy místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí. V květnu 2012 se české firmy prezentovaly na veletrhu EXPOKOS v Prištině. V listopadu 2012 se konalo první česko-kosovské podnikatelské fórum v ČR. V květnu 2013 se se české firmy představily na veletrhu EXPOKOS na společné expozici pod hlavičkou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a CzechTrade. 

V listopadu 2014 se z iniciativy ZÚ Priština konal na MZV ČR seminář na téma Investiční a exportní příležitosti v Kosovu v důlním sektoru a při těžbě minerálů. ZÚ Priština ve spolupráci s Nezávislou komisí pro doly a minerály (ICMM) v Prištině a vedením komplexu Trepča připravil strukturovanou prezentaci obchodních příležitostí v sektoru těžby nerostných surovin a návazných aktivit. Semináře se zúčastnilo 22 zástupců českých firem zaměřených na důlní techniku, geologický a geofyzikální průzkum. Za kosovskou stranu informace podali generální ředitel komplexu Trepča, úřadující předseda správní rady ICMM a ředitel geologické sekce ICMM.

Obdobný seminář na téma Investiční a exportní příležitosti v Kosovu se zaměřením na sektor energetiky, dopravy a vodního hospodářství v Kosovu se konal v listopadu 2015 na MZV ČR. Seminář pořádal Odbor ekonomické diplomacie MZV ČR ve spolupráci s Velvyslanectvím ČR v Prištině a zúčastnilo se ho celkem 39 představitelů českých podnikatelských subjektů. Hlavním cílem semináře bylo motivovat české firmy, aby využily obchodních příležitostí, které současné Kosovo s dynamicky se rozvíjející ekonomikou představuje. Lektoři z Kosova seznámili české podnikatele s prioritami kosovské vlády v ekonomické oblasti a informovali o konkrétních připravovaných projektech, o nových normách v oblasti veřejných zakázek, předvstupní pomoci EU Kosovu (IPA II) a z toho vyplývajících příležitostech pro české firmy. Jako hlavní host vystoupila bývalá místopředsedkyně kosovské vlády a ministryně průmyslu a obchodu, nyní starostka municipality Gjakova. V části věnované podnikatelským zkušenostem poskytli své informace zástupci českých firem Ircon a TopolWater, kosovských Project Plus a EkoInvest.

V květnu 2016 se v Prištině konal 15. ročník mezinárodního veletrhu Expokos. V rámci projektu ekonomické diplomacie PROPED se veletrhu zúčastnilo šest českých firem ze sektoru energetiky, vodního managementu a údržby silnic. České zastoupení bylo nejpočetnější ze všech zahraničních účastníků veletrhu a Velvyslanectví ČR v Prištině se stalo jedním z hlavních partnerů tohoto ročníku. Důležitým momentem byla přítomnost vedoucích manažerů ŠKODY PRAHA, a.s., kteří v průběhu veletrhu zjišťovali možnosti zapojení firmy do rekonstrukce stávajících elektráren Kosovo A a Kosovo B a do projektu výstavby nové elektrárny Kosovo C/New. Veletrhu Expokos 2016 se zúčastnilo 50 kosovských firem a kromě Česka dalších 12 zahraničních subjektů. Za Česko byli přítomni zástupci firem ŠKODA PRAHA a.s., REKO PRAHA a.s., Ircon s.r.o., TopolWater s.r.o., PROVOD s.r.o. a Siltek s.r.o.

Společně s Aliancí české energetiky (CPIA), Škodou Praha, MPO ČR a ZÚ Priština byl koncem října 2017 realizován projekt na podporu ekonomické diplomacie „Inconingová mise“ vrcholného managementu Kosovské energetické společnosti do elektrárny Tušimice a Ledvice včetně semináře a B2B jednání na MPO ČR.

Projektu ekonomické diplomacie – Kontaktní fórum mezi Kosovskou obchodní komorou a Regionální hospodářskou komorou Brno (RHK) se uskutečnilo ve dnech 25.-26. dubna 2018 v Brně při příležitosti veletrhu Stavební veletrhy Brno / Urbis Smart City Fair.

 V návaznosti na úspěšný projekt incomingové mise vedoucích manažerů Kosovské energetické společnosti (KEK) z konce října 2017 připravuje ZÚ Priština realizaci tzv. incomingové mise č. 2. Tato mise by nabídla technikům KEKu detailní seznámení s parametry rekonstruované elektrárny Tušimice. Tato mise by se měla konat koncem května 2018 v ČR.

Zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Smluvní základna

  • Platební dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a Svazovou výkonnou radou Skupštiny Socialistické federativní republiky Jugoslávie (Bělehrad, 8. února 1991);
  • Protokol z jednání o vyřešení salda na likvidačním účtu konaného 23. – 26. 3. 1992, schválený výměnou dopisů ze dne 7. a11. 5. 1992;
  • Dohoda mezi vládou České republiky a federální vládou Svazové republiky Jugoslávie o vzájemné podpoře a ochraně investic (Bělehrad, 13. října 1997);
  • Dohoda mezi vládou České republiky a svazovou vládou Svazové republiky Jugoslávie o vzájemné pomoci v celních otázkách (Bělehrad, 9. září 1998).
  • V létě 2011 byl dojednán text Dohody mezi Českou republikou a Kosovskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu; smlouva byla podepsána v polovině listopadu 2013. Ratifikační proces na kosovské straně byl ukončen a čeká se na poslední kroky české strany.

Pozn.: Posílení vzájemné spolupráce v ekonomické oblasti a hlavně zlepšení postavení českých firem v Kosovu by prospělo dokončení ratifikace této dohody na české straně. Ratifikace dohody se očekává v roce 2018.

V závěrečné fázi jednání je také Dohoda o spolupráci mez Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a Ministerstvem obchodu a průmyslu Kosova. Podpis dohody se očekává v roce 2018.

Zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Kosovo patří do konce roku 2017 mezi tzv. projektové priority české zahraniční rozvojové spolupráce (ZRS). Projekty, jež ZÚ Priština realizuje v Kosovu, se v zásadě dělí do čtyř skupin:

  • malé lokální projekty české zahraniční rozvojové spolupráce (MLP) – projekty realizované přímo pod dozorem ZÚ Priština a implementované lokálními partnery. Zodpovědným partnerem je Odbor rozvojové spolupráce (ORS) MZV.
  • Projekty bilaterální ZRS – projekty, které ZÚ Priština pomáhá identifikovat a monitoruje, ale na něž se výběrová řízení vypisují v České republice prostřednictvím České rozvojové agentury (ČRA). Odpovědným subjektem je tedy primárně ČRA, sekundárně ORS.
  • Projekty multilaterální ZRS – projekty z těchto peněz většinou realizují mezinárodní organizace, konkrétně v případě Kosova to byly Světová banka, OBSE, UNDP a ICO. ZÚ Priština se podílí na identifikaci a monitoringu těchto projektů.
  • Projekty TRANS – transformační spolupráce MZV pod odborem lidských práv a transformační politiky (LPTP); tyto jsou realizovány českými nevládními organizacemi.

V nedávné době byly realizovány v Kosovu např. tyto větší rozvojové projekty:

Podpora integrace zrakově postižených do společnosti (2011-2012), celkem 5.300.000,- Kč: vybavení 9 center Kosovské asociace nevidomých IT technologiemi, zvýšená kapacity školitelů v centrech a vyškolení zrakově postižených osob ve využívání IT, studijní cesta do ČR, vypracování strategie začleňování zrakově postižených na trh práce na základě výzkumu trhu práce.

Podpora školy pro zrakově postižené v Peji (2012-2013), celkem 1.400.000,- Kč: rozvoj Školy a vzdělávacího centra pro zrakově postižené v Peji prostřednictvím školení pedagogů ve výuce hudby a vybavení školy potřebným zařízením, studijní cesta pedagogů a personálu školy do Školy Jaroslava Ježka – Školy pro zrakově postižené, semináře o významu a principech inkluzívního vzdělávání v Kosovu.

Inkluzivní vzdělávání v Kosovu (2011-2013), celkem 13.000.000,- Kč: inkluze dětí ze znevýhodněných skupin (především romských, aškétských a egyptských) do vzdělávacího systému v Kosovu, provoz vzdělávacího centra v lokalitách Fushe Kosova a Istog, zapojení mediátorů mezi komunitami, školami a místní správou, lobbying za implementaci Strategie pro integraci romských, aškalských a egyptských komunit v Kosovu 2007-2017 na místní úrovni.

Výstavba čistírny odpadních vod v obci Harilaçi (2011-2013), celkem 9.432.551,- Kč: výstavba čistírny, vyškolení personálu na obsluhu čistírny a provedení osvětové kampaně, zdůrazňující environmentální význam čištění odpadních vod.

Malé lokální projekty

Kurz fotografování a designového fotografování pro mladé Kosovany s Downovým syndromem, 10.911 EUR: základní výcvik ve fotografování a zpracování fotografií s cílem lepšího uplatnění na pracovním trhu v Kosovu.

Studijní cesta nevidomých múzicky nadaných dění a jejich profesorů do Deylovy konzervatoře v Praze, 9.849 EUR: rozšíření znalosti nevidomých kosovských studentů i profesorů o možnostech odborného (hudebního) vzdělávání nevidomých a slabozrakých, projekt rovněž položil základy širší spolupráce Deylova ústavu, Asociace nevidomých a slabozrakých v Kosovu a školy pro nevidomé v Peji.

Evropská letní hudební akademie 2012 a 2013, 500 000,- Kč: podpora vzdělávání studentů středních a vysokých hudebních škol z Kosova i dalších zemí regionu prostřednictvím mistrovských kurzů, vedených pedagogy ze zemí EU.

Ženy jako pilíř moderní společnosti, 27.955 EUR: podpora vzdělávání žen v severním Kosovu s cílem jejich lepšího uplatnění na trhu práce a prosazování jejich práv ve společnosti.

V rámci transformační spolupráce probíhal projekt na zatraktivnění kosovských municipalit pro zahraniční investory.

Malé lokální projekty 2015/2018:

Zdravotní centra pro ženy, 309 977,-Kč. Projekt se zaměřuje na navyšování povědomí matek (zejména ze sociálně slabého prostředí) o mateřství a souvisejících tématech prostřednictvím existujících center a na trénink zdravotnického personálu, který bude matky školit.

Hřiště Šťastné dětství (severní Mitrovica), 422 990,-Kč. Projekt se zaměřuje na vytvoření bezbariérového/inkluzivního hřiště pro děti a na doprovodné aktivity (workshop pro děti, prezentační akce). Dále na udržitelnost projektu (municipalita odsouhlasila převzetí odpovědnosti za udržování hřiště).

Zvýšení kapacit pro poskytování kvalitního speciálního vzdělávání v centrech v Prištině a Peji, 266 975 Kč. Projekt se zaměřuje na předávání českého know-how formou tréninku pro kosovské pracovníky REA center – organizovaného českou expertkou na speciální vzdělávání.

Zvýšení kapacit pro poskytování kvalitního speciálního vzdělávání v centrech v Prištině a Peji, 266 975 Kč. Projekt se zaměřuje na předávání českého know-how formou tréninku pro kosovské pracovníky REA center – organizovaného českou expertkou na speciální vzdělávání.

Dne 27. března 2017 podepsal velvyslanec České republiky v Kosovu se zástupci třech kosovských nevládních organizací dohody o realizaci malých lokálních projektů v roce 2017. Tyto projekty jsou financovány z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci české rozvojové pomoci. První projekt je zaměřen na děti s Downovým syndromem a na navyšování jejich kapacit. Cílem druhého projektu je zvýšit právní povědomí nevidomých a slabozrakých osob pro jejich lepší orientaci v současném světě. Třetí projekt cílí na vytvoření nových pracovních míst v multietnických oblastech Kosova především pro menšiny kosovských Srbů a Romů. Na malé lokální projekty v roce 2017 je vyhrazena částka 1.500.000 Kč.

Od roku 2018 byla Kosovská republika vyřazena usnesením vlády ze seznamu prioritních zení zahraniční rozvojové spolupráce. V roce 2018 se v Kosovu nerealizují žádné malé lokální projekty.

Aid for Trade

V rámci programu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR „Aid for Trade“ se realizoval projekt „Vypracování studie proveditelnosti výstavby průmyslové zóny Llabjan“ v municipalitě Gjilan ve východním Kosovu.

V říjnu 2014 dokončila společnost Báňské projekty Ostrava (BAPRO) studii proveditelnosti v rámci programu Aid for Trade pro kombinát Trepča zaměřenou na obnovení těžebních kapacit a restartování těžby na dvou dolech.

Projekty probíhající v roce 2017 a připravované pro rok 2018

Projekt ČRA čistírna odpadních vod Badovac – ČOV je od roku 2017 ve zkušebním provozu, kontrolní odběry ukazují na dobrou kvalitu systému čištění. Slavnostní předání uživateli Prištinské vodárenské společnosti za účasti zástupců Ministerstva životního prostředí, vedení municipalit Prištiny a Gračanice je plánováno na červenec 2018.

Projekt ČRA čistírna odpadních vod Zubin Potok – Identifikační mise expertů ČRA se uskutečnila počátkem září 2017, studie proveditelnosti byla koncem listopadu 2017 předána ČRA. ČRA v tuto chvíli nepředpokládá další formulaci a vypsání VŘ na realizaci projektu. Srbská verze studie byla emailem poskytnuta žadateli – municipalitě Zubin Potok a Ministerstvu pro místní správu Kosova (MMS). Na konzultacích v průběhu března 2018 byly z kosovské strany vzneseny některé výhrady vůči studii. Kosovské MMS připravuje ke studii písemné stanovisko.

V programu MPO ČR Aid for Trade pro rok 2017 byla zahájena realizace projektu s Kosovskou obchodní komorou (KCC) „Business Plans for Kosovo SMEs“. Cílem projektu byla pomoc malým a středním firmám při zpracování podnikatelských plánů. Projekt byl realizován brněnskou společností GEOtest společně s Regionální hospodářskou komorou v Brně. Projekt byl dokončen v listopadu 2017 a slavnostně předán KCC k užívání.

PROPED 2017 – V návaznosti na úspěšnou účast českých firem na veletrhu EXPOKOS 2016 v Prištině a na otevřené příležitosti v energetickém sektoru Kosova projevili členové Aliance české energetiky (CPIA – Czech Power Industry Alliance) a vedení Škoda Praha zájem podílet se na rekonstrukci stávajících dvou elektráren a na výstavbě nové elektrárny. Incomingová mise vedoucích manažerů Kosovské energetické společnosti (KEK) do ČR v rámci programu MPaO ČR na podporu ekonomické diplomacie byla realizována aliancí CPIA/Škoda Praha ve spolupráci se ZÚ Priština koncem října 2017 v Tušimicích, Ledvicích a v Praze.

PROPED 2018 – V návaznosti na úspěšný projekt incomingové mise vedoucích manažerů Kosovské energetické společnosti (KEK) z konce října 2017 připravuje ZÚ Priština realizaci tzv. incomingové mise č. 2. Tato mise nabídne technikům KEKu detailní seznámení s parametry rekonstruované elektrárny Tušimice. Projekt byl schválem MZV ČR a jeho provedení se plánuje na konec května 2018.

PROPED 2018 – ZÚ Priština podal koncem října 2017 návrh projektu ekonomické diplomacie na kontaktní fórum mezi Kosovskou obchodní komorou a Regionální hospodářskou komorou Brno (RHK). Kontaktní fórum se uskutečnilo ve dnech 25.-26. dubna 2018 při příležitosti veletrhu Stavební veletrhy Brno / Urbis Smart City Fair v prostorách RHK Brno.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Prištině (Kosovo) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem