Kostarika: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

© Zastupitelský úřad ČR v Bogotě (Kolumbie)

 1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let
 2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu
 3. Vzájemná výměna v oblasti služeb
 4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce 
 5. Smluvní základna mezi oběma státy
 6. Zahraniční rozvojová spolupráce

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Zahraničněobchodní obrat mezi ČR a Kostarikou je velmi nevyrovnaný se značným deficitem na české straně, což je důsledkem zejména vysokých nákupů mikroprocesorů značky Intel českými subjekty

v Kostarice. V roce 2019 můžeme sledovat značné snížení tohoto rozdílu, hlavně kvůli odklonu produkce mikroprocesorů do Vietnamu, byť stále zůstává deficitní.

 

V roce 2019 dosáhla vzájemná obchodní výměna mezi ČR a Kostarikou 57,7 mil. USD, z toho český export činil 9,9 mil. USD a dovoz 47,8 mil. USD. Ve srovnání s rokem 2018 český export poklesl.

 

Stabilita kostarického trhu je dobrým vkladem pro další rozvoj bilaterálního obchodování. Obrovský deficit ve dvoustranné výměně ČR s Kostarikou v minulosti (až -278,6 mil. USD) byl výsledkem především interkorporátních dodávek polovodičů (elektrických integrovaných obvodů) značky Intel a dalších výrobců elektronických komponentů z Kostariky pro multinacionální investory, kteří mají v ČR továrny na výrobu elektronických a ICT zařízení.

 

Obchodní výměna ČR – Kostarika (mil. USD)

 

 

2015

2016

2017

2018

2019

 

 

 

 

 

 

Vývoz ČR

7,3

7,1

8,4

9,9

7,6

 

 

 

 

 

 

Dovoz ČR

362,4

182,5

287,0

47,8

42,7

 

 

 

 

 

 

Obrat

369,7

189,6

 

57,7

50,3

 

 

 

295,4

 

 

Bilance

-355,1

-175,3

-278,6

-37,9

-35,2

 

 

 

 

 

 

 

Zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Český vývoz do Kostariky dle struktury zboží za období leden –prosinec 2019:

Kód zboží

Název zboží

Stat. hodnota USD (tis.)

31

Hnojiva

2.749

39

Plasty a výrobky z nich

2.717

84

Reaktory kotle přístroje nástroje mechanické

1.249

40

Kaučuk a výrobky z něj

523

85

Přístr el záznamu reprodukce zvuku TV obrazu

498

56

Vata plst textilie netkaná

243

30

Výrobky farmaceutické

202

96

Výrobky různé

155

48

Papír karton lepenka a výrobky

169

94

Nábytek lůžkoviny svítidla stavby montované

159

 

 

Kostarický vývoz do ČR dle struktury zboží za období leden – prosinec 2019:

 

Kód zboží

Název zboží

Hodnota v USD (tis.)

08

Ovoce ořechy jedle slupky citr plodů melounů

28.467

90

Přístroje optické foto kinem lékař chirurg ap

9.127

85

Přístroje elektronického záznamu reprodukce zvuku TV obrazu

2.362

84

Reaktory kotle přístroje nástroje mechanické

1.351

17

Cukr a cukrovinky

584

20

Přípravky ze zeleniny ovoce ořechů

415

06

Rostliny živé a výrobky květinářské

343

29

Výrobky chemické organické

397

09

Káva čaj maté koření

235

39

Plasty a výrobky z nich

161

 

 

Z hlediska firemních aktivit na kostarickém trhu se úspěšně etablovala inženýrská firma Intecha Praha. Intecha je majitelem řady unikátních technologií v oblasti rafinace, petrochemie a čištění vody. Do Kostariky dodala v minulých letech automatický systém na odvodňování nádrží na skladování hydrokarburátů (SAD-Sistema Automático de Desague) pro státní rafinérii Recope v Limónu.

V aktivitách v Kostarice pokračovala též společnost Compelson, dodavatel forenzního mobilního softwaru, která navštívila v listopadu roku 2018 své partnery.

 

V oblasti odpadového hospodářství působí v Kostarice společnost Energía Azul, která s pomocí dotačního projektu České rozvojové agentury zpracovala studii proveditelnost řešící kritickou situaci v San José. V současné době se společnost účastní výběrového řízení na získání zakázky na realizaci tohoto projektu.

 

V ekonomické oblasti má ČR s Kostarikou uzavřeny dvě smlouvy: Dohodu o podpoře a vzájemné ochraně investic (2001, k renegociaci) a Dohodu o vědeckotechnické spolupráci mezi ČSSR a Kostarickou republikou (1972). Rozpracovány jsou dohoda o zabránění dvojího zdanění a smlouva o efektivní výměně informací pro daňové účely.

Zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Aktuální údaje z oblasti služeb nejsou k dispozici. Lze předpokládat, že největší podíl na obchodu službami bude cestovní ruch, obchodní služby a doprava.

Zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Dle informací dostupných ZÚ Bogota Joint-venture ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce dosud neexistují.

Zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Platné bilaterální dohody

 

 • Základní dohoda o vědeckotechnické spolupráci mezi ČSSR a Kostarickou republikou (1972)
 • Dohoda o kulturní spolupráci mezi ČSSR a Kostarickou republikou (1982)
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Kostarické republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele národních cestovních pasů (2000)
 • Dohoda o podpoře a vzájemné ochraně investic mezi vládou České republiky a vládou Kostarické republiky (1998). V souvislosti se vstupem do EU jedná ČR o renegociaci dohody
 • Memorandum o konzultacích mezi MZV ČR a Kostariky (2005)
 • Memorandum o spolupráci mezi Diplomatickými akademiemi MZV ČR a MZV Kostariky (2005)

Zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Kostarika nepatří mezi prioritní země v rámci rozvojové pomoci ČR. Za poslední období ČR realizovala v Kostarice několik projektů ad hoc rozvojové a technické pomoci v malém měřítku.

 

ČR zaslala Červenému kříži v San Miguel de Sarapiquí 250 000 Kč jako pomoc postiženým zemětřesením ze dne 8. 1. 2009. Pomoc byla využita k vybavení školáků v provizorních táborech uniformami a školními pomůckami.

 

V roce 2009 Česká geologická služba ukončila v Kostarice rozvojový projekt „Prevence geologických rizik“.

 

ČR udělovala Kostarice tradičně 3 stipendia. Po reformě stipendijního systému neposkytuje od roku 2009 stipendium žádné. V roce 2014 bylo do Kostariky poskytnuto 200.000 Kč na MLP s názvem „Fotbal jako prostředek proti náchylnosti mládeže k drogám“ a v roce 2015 stejnou částku na vybavení kuchyně poskytující denně obědy těm nejchudším.

 

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Bogotě (Kolumbie) ke dni 15. 5. 2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem