Kostarika: Vztahy země s EU

© Zastupitelský úřad ČR v Bogotě (Kolumbie)

  1. Zastoupení EU v zemi
  2. Obchodní vztahy země s EU
  3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

3.1. Zastoupení EU v zemi

V roce 1986 byla v Kostarice otevřena Delegace Evropské unie s následujícími kontaktními údaji:

 

Delegación de la UE en Costa Rica: Ofiplaza del Este, Edificio D-Tercer piso / 50 metros oeste Rotonda de la Bandera Apdo. 836-1007, San José, Costa Rica

Tel.: (506) 2283-2959

 

Fax: (506) 2283-2960

 

Email: Delegation-costa-rica@eeas.europa.eu

Web: http://eeas.europa.eu

 

Z členských zemí EU mají své zastupitelské úřady v Kostarice následující státy: Německo, Španělsko, Francie, Velká Británie, Itálie, Nizozemsko

Zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Kostarika je smluvní stranou Asociační dohody EU – střední Amerika uzavřené v honduraské Tegucigalpě dne 29. června 2012. Zatímco Evropský parlament dohodu ratifikoval 11. prosince 2012, na straně středoamerických zemí dosud ratifikační proces probíhá. Asociační dohoda EU – střední Amerika je ambiciózní komplexní dohodou postavenou na třech pilířích: politickém dialogu, spolupráci a ekonomické integraci.

 

Politický dialog umožňuje udržování stálé platformy mezi oběma regiony umožňující výměnu pohledů na jakákoliv témata, jako např. lidská práva, správné vládnutí, roli zákona, demokracii a ochranu životního prostředí. Spolupráce se soustředí na pomoc regionu formou rozvojových programů.

 

Obchodní část dohody si klade za cíl vytvoření zóny volného obchodu mezi EU a střední Amerikou včetně vytvoření vhodných podmínek pro růst investic a kapitálu. Obchodní ustanovení asociační dohody se začala pro Kostariku provizorně aplikovat od října 2013. Obsahují snížení cel, netarifních překážek obchodu, liberalizaci trhu se službami, ochranu zeměpisných označení (GIs), otevření trhu s veřejnými zakázkami, u TBTs (technical barriers to trade) a SPS (sanitary and phytosanitary measures) se obě strany zavázaly plnit závazky vyplývající z dohod WTO a v některých oblastech jít nad rámec těchto dohod.

 

EU je významným obchodním partnerem Kostariky – podle údajů Eurostatu EU dováží z Kostariky celých 45% všech dovozů ze středoamerického regionu. Během posledních deseti let nicméně objem obchodu s Kostarikou poklesl o 16.8%, především z důvodu faktoru Intel a klimatických dopadů na produkci řady zemědělských plodin. V současné době je EU třetím nejvýznamnějším cílem kostarických exportů (19%) po Severní Americe (44%) a regionu střední Ameriky (24%). EU dováží z Kostariky především banány, ananas, lékařskou a ortopedickou techniku, ovocné šťávy a koncentráty. V rámci kostarických dovozů představuje EU třetího největšího partnera, po Severní Americe (48,3%) a Asii (23%). Kostarika dováží z EU 17% všech importů středoamerického regionu, přičemž hlavními položkami dovozu jsou léky, automobily, séra a potravinářské polotovary.

 

Vývoj obchodu zbožím EU – Kostarika

 

Rok

 

Hodnota v mil. Euro

Dovozy

Přírůstek

(%)

 

Podíl na dovozu EU (%)

 

Hodnota v mil. Euro

Vývozy

Přírůstek

(%)

 

Podíl na vývozu EU (%)

 

Bilance

2014

3.771

-7,0

0,2

829

0,8

0,0

-2.942

2015

2.250

-40,3

0,1

971

17,1

0,1

-1.280

2016

2.354

4,6

0,1

1.052

8,4

0,1

-1.302

2017

2.649

12,3

0,1

1.097

4,2

0,1

-1.552

2018

2.689

1,6

0,1

1.046

-4,5

0,1

-1.643

2019

2.576

-1,0

0,1

1.089

0,8

0,1

-1.487

 

Zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Rozvojová spolupráce EU – Latinská Amerika v letech 2014 – 2020 je definována v tzv. Víceletém orientačním programu EU pro Latinskou Ameriku (Multi-Annual Indicative Programme), sestávajícího ze dvou komponentů – iniciativ na kontinentální úrovni otevřených všem státům a podpory sub-regionu Střední Ameriky. Na období 2014 – 2020 je v unijním rozpočtu na tyto programy v Lat. Americe alokováno celkem 925 mil. EUR.

V rámci programů rozvojové spolupráce EU podepsala s Kostarikou v roce 2012 dohodu o finanční pomoci v rámci Programu občanské bezpečnosti (PROSEC). Cílem programu je zlepšit profesionalitu kostarických policejních složek při jejich boji za bezpečnost v zemi. V květnu 2014 takto Kostarika obdržela první částku ve výši 4 milionů Euro a v lednu 2016 druhou část z celkových 13 milionů Euro (4,25 milionů Euro).

V souvislosti se vstupem země do OECD se však tato pomoc bude snižovat.

 

 

 

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Bogotě (Kolumbie) ke dni 15. 5. 2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem