Kostarika: Zahraniční obchod a investice

© Zastupitelský úřad ČR v Bogotě (Kolumbie)

 1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo 
 2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU
 3. Komoditní struktura
 4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)
 5. Investice – přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)
 6. Investice – podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

V roce 2018 dosáhl obrat zahraničního obchodu Kostariky výše 28,8 mld. USD, z toho export činil 111,6 mld. USD a dovoz 17,2 mld. USD. Zahraniční obchod země vykázal deficit ve výši 5,6 mld. USD.

 

Zahraniční obchod země se podílí na tvorbě HDP zhruba 61 %, přičemž export cca 24 % a import 37 %.

 

Vývoj zahraničního obchodu Kolumbie za posledních 5 let

 

  2014 2015 2016 2017 2018
           
Export (mld. 11,2 9,6 10,3    
USD)       11,0 11,6
           
Import (mld. 17,1 15,5  16,5  16,5 17,2
USD)          
           
Obrat (mld. 28,3 25,1 26,8 27,5 28,8
USD)          
           
Bilance (mld. -5,9 -5,9 -6,2 -5,5 -5,6
USD)          
           

 

Zdroj: Procomer

 

Z teritoriálního hlediska kostarický vývoz směřuje zejména do USA (44 %), EU (21 %), zemí Střední a Jižní Ameriky (24 %) a Asie (13 %). Tři největší země dovozu jsou USA, Panamá a Nizozemí. Podobně jako vývoz, hlavními partnery dovozu jsou USA (39 %), EU (22 %), dále Mexiko a Brazílie, z asijských států Čína, Japonsko a Korejská republika.

 

Zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Význam EU jako obchodního partnera Kostariky narůstá, a to zvláště v souvislosti s podpisem Asociační dohody mezi EU a Střední Amerikou (červenec 2012).

 

EU je pro Kostariku druhým nejvýznamnějším obchodním partnerem, druhou největší destinací pro alokaci kostarického exportu a rovněž druhým největším dodavatelem zboží a služeb na místní trh (po Spojených státech).

Zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Hlavními exportními komoditami Kostariky jsou průmyslové výrobky (70,3 %), zejména náročné technologie jako počítačové elektronické komponenty, dále zdravotnické implantáty, zdravotní přístroje. Zemědělské produkty reprezentují 26,6 % exportů a třetím typem vývozních produktů jsou mořské plody a rybí maso (3,1 %).

 

U dovozy převládají produkty jako jsou elektronické zařízení, chemické a minerální produkty, materiály na výrobu přepravních vozidel, a plasty. Průmyslový dovoz reepreezentuje 93,7 % celkového dovozu (zbylé 4,6 % jsou produkty zemědělské a 1,7 % mořské plody a ryby).

Zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

V Kostarice v současné době funguje 15 zón volného obchodu FTZ („zona francas“ ve španělštině), které nabízejí speciální daňové úlevy v souladu se zákonem č. 720 (The Free Zone Regime Law).

 

Firmy, které působí v kostarických FTZ, jsou plně osvobozeny od dovozních a vývozních daní, spotřební daně a repatriační daně.

 

Daňové a další investiční pobídky se poskytují v návaznosti na charakter činnosti a objem exportu, který subjekt realizuje z FTZ. Např. společnost, která vyváží min. 75 % své produkce je plně osvobozena od daně ze zisku po dobu 8 let, v dalších 4 letech platí jen polovinu daně ze zisku. Takové firmy však musí investovat do základního (dlouhodobého) majetku alespoň 150 tis. USD.

 

Podrobné informace lze najít na stránkách státní kostarické agentury na podporu zahraničního obchodu PROCOMER.

 

Níže uvádíme seznam FTZ v Kostarice:

 

 • Almacenes Atalanta, P.I.Z.F. Atalanta, San Jose
 • BATCCA Park, Llorente, Heredia
 • Centro de Ciencia y Tecnologia Ultrapark, Ulloa, Heredia
 • Conair Costa Rica, Turrialba, Cartago
 • Corporacion de Inversion Desarrollo BES, El Coyol, Alajuela
 • Diursa Inmobiliaria de Costa Rica, Europlaza Diursa, Barreal de Heredia
 • FTZ Coca Cola Park, La Uruca, San Jose
 • Inmobiliaria Oslo, Guadalupe, San Jose
 • Intel Free Trade Zone Park, La Ribera de Belen, Heredia
 • Inversiones Zeta-Cartago, Cartago
 • Inversiones Zeta-La Valencia, La Valencia, Heredia
 • Inversiones Zeta-Montecillos, Montecillos, Alajuela
 • Los Arallanes, San Francisco, Heredia
 • Parque Biotecnologico, Golfito
 • Parque Global, La Aurora, Heredia
 • Parque Industrial y de Servicios Coyol, San Jose de Alajuela
 • Parque Industrial Zona Franca Alajuela, Alajuela
 • Saphill, P.I.Z.F. Saphill
 • Ultrapark L.A.G., Heredi
 • Zona Franca Metropolitana, El Barreal, Heredia
 • Zona Franca Puntarenas, Puntarenas

Zpět na začátek

2.5. Investice – přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

PZI v roce 2017 představovaly 2,0 mld. USD. Za posledních 5 let se příliv PZI do země téměř zdvojnásobil.

 

Kostarika se stává atraktivní destinací pro zahraniční investory. Vstupní náklady jsou relativně nízké a význam má i skutečnost, že země má uzavřeno několik dohod o volném obchodu s EU, USA a středoamerickými a karibskými státy (viz www.procomer.com).

 

Historicky nejvýznamnější zahraniční investicí byla stavba továrny na výrobu mikroprocesorů americké společnosti Intel, která nejen přispěla k navýšení HDP, rozšíření pracovních příležitostí, ale rovněž významně posílila exportní potenciál Kostariky. V letošním roce však americký výrobce ohlásil přenesení větší části výroby do Vietnamu a výrazné utlumení produkce v Kostarice do budoucna.

 

V poslední době největší zájem zahraničních investorů přilákala odvětví elektrotechnického průmyslu, energetiky, dopravy a infrastruktury. Investice směřovaly rovněž do výstavby nových silnic a dálnic.

V roce 2018 CINDE (The Investment Promotion Agency in Costa Rica) ohlásila 48 nových PZI. Mezi nimi se nachází dánská společnost Coloplast, která zde založila továrnu na výrobu lékařských přístrojů (první v Latinské Americe). Belgická společnost Primoris také investovala, tentokrát do chemické laboratoře.

 

  2014 2015 2016 2017 2018
           
Přímé zahraniční 2,4 2,7 2,8 2,0 2,1
investice (mld.          
USD)          
           

 

Zpět na začátek

2.6. Investice – podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Kostarická vláda podporuje zahraniční investice ve svém programu s tím, že zahraniční investice jsou preferovány především do elektroniky, infrastruktury, dopravy, energetiky, financí a služeb (call centers).

 

Konkrétní podmínky upravuje Zákon o zahraničních investicích (viz www.comex.go.cr, www.hacienda.go.cr, www.procomer.com).

 

Z hlediska mezinárodních ratingových agentur je investiční klima v Kostarice považováno za stabilní a nachází se v tzv. investičním pásmu. Rating dle Moody´s je Ba2, Standard and Poors hodnotí Kostariku známkou BB- a Fitch BB.

 

Rizika investování v Kostarice odpovídají rozsahu nabídnuté investice, tj. přímé zahraniční investice spojené se schvalovacím řízením a četnými jednáními s místními úřady, zejména finančními. Podpora některé z bank by usnadnila přístup na panamský trh s multiplikačním efektem přenosu komerčních aktivit i na sousední středoamerické trhy. Nesporným rizikovým faktorem je korupce, se kterou je nutné podobně jako v dalších LA zemích počítat.

 

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Bogotě (Kolumbie) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem