Kuba: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

© Zastupitelský úřad ČR v Havaně

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

  2014 2015 2016 2017 2018 
Vývoz z ČR (tis. USD) 24 853 28 026 17 755 18 516 33164
Dovoz do ČR (tis. USD) 12 332 5 345 5 630 7 676 14126
Obrat (tis. USD) 37 186 33 371 23 384 26 192 47290
Bilance (tis. USD) 12 521 22 681 12 125 10 840 19038

Zdroj dat: Český statistický úřad

Zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Vývoz z ČR za rok 2018:

Kód zboží (HS4) Název zboží Netto (kg) Stat. hodnota (tis. USD)
1107 Slad i pražený 14 319 200 6 165
0402 Mléko smetana zahuštěná slazená 1 300 000 3 380
8504 Elektrické transformátory, statické měniče 131 017 2 768
8711 Motocykly (vč. mopedů) a jízdní kola vybavená pomocným motorkem 188 611 2 427
8481 Kohouty ventily aj. pro potrubí kotle aj. 42 695 2 221
4011 Pneumatiky nové z pryže 372 672 1 692
6902 Cihly kameny žárovzdorné ap staveb. kermamické 937 441 1 530
8404 Přístroje pro kotle generátory ústř. topení 228 794 1 512
8479 Stroje mechanické s vlastní indiv. funkcí 43 894 1 017
8474 Stroje k třídění prosévání ap. zemin kamenů aj. 80978 956

 Zdroj dat: Český statistický úřad

Dovoz do ČR za rok 2018:

Kód zboží (HS4) Název zboží Netto (kg) Stat. hodnota (tis. USD)
1701 Cukr třtinový řepný sacharoza chemicky čistá 9 146 954 6 672
2208 Ethylalkohol nedenat pod 80% destiláty likéry 1 176 355 5 601
2402 Doutníky doutníčky cigarety z tabáku náhražek 3633 1160
0901 Káva i pražená dekofeinovaná slupky náhražky 20 488 129
3002 Krev lidská živočišná antisera látky očkovací 41 88
6302 Prádlo ložní stolní toaletní kuchyňské 4573 48
8517 Telefonní přístroje, vč telefonů pro celulární sítě 75 46
0302 Ryby čerstvé chlazené ne filé aj rybí maso 4266 45
 3004 Léky odměřené ne krev antisera ap vata aj 22 18
8708 Části, součásti a příslušenství motorových vozidel čísle 8701 až 8705 622 18

 Zdroj dat: Český statistický úřad

Zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Statistické informace týkající vzájemné výměny v oblasti služeb včetně její struktury nejsou k dispozici. V podstatě lze konstatovat, že k vzájemné výměně v oblasti služeb přispívá zatím pouze individuální cestovní ruch. Potenciál se týká případných českých investic v oblasti hotelnictví, pohostinství a cestovního ruchu.

Zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Žádné společné podniky na Kubě neexistují, místní pobočky několika málo českých společností se zaměřují především na obchod s potravinami a energetiku.

Zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Přehled bilaterálních dohod:

 • Hospodářská smlouva mezi Československou republikou a Republikou Kuba (Havana, 10. června 1960)
 • Dodatkový protokol k Hospodářské smlouvě mezi ČSR a Republikou Kuba ze dne 10. června 1960 (Praha, 28. října 1960)
 • Rámcové ujednání mezi vládou ČSSR a vládou Republiky Kuba o zásadách  hospodářské spolupráce (Praha, 22. prosince 1960)
 • Dohoda o letecké dopravě mezi ČSSR a Kubánskou republikou (Praha, 4. března 1961)
 • Úmluva o spolupráci v oblasti zdravotnictví mezi vládou ČSSR a vládou Kubánské republiky (Praha, 5. dubna 1961)
 • Ujednání o poštovní službě mezi ČSSR a Kubánskou republikou (Praha, 24. listopadu 1961)
 • Ujednání o telekomunikační službě mezi ČSSR a Kubánskou republikou (Praha, 24. listopadu 1961)
 • Dohoda o spolupráci na úseku veterinárním mezi vládou ČSSR a vládou Kubánské republiky (Praha, 3. června 1964)
 • Ujednání mezi ministerstvem zemědělství, lesního a vodního hospodářství ČSSR a ministerstvem – Národním ústavem pro pozemkovou reformu Kubánské republiky o dovozu a vývozu zvířat, výrobků a surovin živočišného původu a předmětů, které mohou být zdrojem nákazy (Praha, 3. června 1964)
 • Dohoda sjednaná výměnou nót o vzájemném bezplatném léčení pracovníků velvyslanectví ČSSR a velvyslanectví Kubánské republiky (Havana, 2. listopadu 1964)
 • Dohoda o zřízení Československo-kubánského výboru pro hospodářskou a vědecko-technickou spolupráci (Havana, 13. října 1965)
 • Všeobecné podmínky pro vědecko-technickou spolupráci mezi ČSSR a Kubánskou republikou (Havana, 13. října 1965)
 • Dohoda o poskytnutí úvěru na dodávky dodatků k investičním celkům ve znění výměny nót z 27. října a 7. listopadu 1967 a 16. a 29. února 1968 (Havana, 13. října 1968)
 • Dohoda o úpravě některých závazků a o úlevách v platbách mezi ČSSR a Kubánskou republikou (Praha, 19. dubna 1971)
 • Dohoda mezi vládou ČSSR a Revoluční vládou Kubánské republiky o poskytnutí  úvěru (Praha, 5. ledna 1973)
 • Konzulární úmluva mezi ČSSR a Kubánskou republikou (Havana, 7. dubna 1973)
 • Dohoda mezi Federálním ministerstvem dopravy ČSSR a Ministerstvem dopravy Kubánské republiky o přímé vědecko – technické spolupráci (Praha, 17. prosince 1973)
 • Protokol o plnění Všeobecných podmínek pro dodávky zboží mezi organizacemi členských států RVHP (VDP RVHP 1968/1975 /ČSSR-Kuba/) (Praha, 8. října 1975)
 • Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou Kubánské republiky o úpravě provádění neobchodních platů (Praha, 4. června 1976)
 • Platební dohoda mezi ČSSR a Kubánskou republikou (Praha, 27. září 1976)
 • Dohoda o spolupráci mezi Ministerstvy zdravotnictví ČSSR a Kubánské republiky (Varadero, 12. února 1977)
 • Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou Kubánské republiky o poskytnutí úvěru (Havana, 5. listopadu 1977)
 • Smlouva o obchodu a plavbě mezi ČSSR a Kubánskou republikou (Havana, 5. listopadu 1977)
 • Protokol o prodloužení platnosti Dohody mezi vládou ČSSR a vládou Kubánské republiky o poskytnutí úvěru (Havana, 5. listopadu 1977)
 • Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou Kubánské republiky o spolupráci v oblasti cestovního ruchu (Havana, 12. prosince 1977)
 • Ujednání mezi Federálním ministerstvem práce a sociálních věcí ČSSR a Státním výborem pro práci a sociální zabezpečení Kubánské republiky o dočasném zaměstnávání a odborné přípravě kubánských občanů v čs. organizacích (Praha, 5. května 1978)
 • Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou Kub. republiky o dočasném zaměstnávání a odborné přípravě kubánských občanů v čs. organizacích (Praha, 5. května 1978)
 • Protokol mezi Federálním ministerstvem financí ČSSR a Státním výborem pro finance Kubánské republiky o transferu úspor z mezd kubánských občanů, kteří jsou dočasně zaměstnáni a odborně připravováni v čs. organizacích.
 • Protokol mezi FMZV ČSSR a MZV Kubánské republiky o vzájemném osvobození velvyslanectví ČSSR v Havaně a velvyslanectví Kubánské republiky v Praze od poplatků za nájemné za nemovitosti odevzdané do užívání oběma velvyslanectvím (Havana, 3. října 1979)
 • Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou Kubánské republiky o spolupráci při dalším zlepšení obchodně technických služeb pro stroje, zařízení a ostatní strojírenské výrobky dodávané z ČSSR do Kubánské republiky (Praha, 9. listopadu 1979)
 • Smlouva mezi ČSSR a Kubánskou republikou o vzájemné právní pomoci ve věcech občanských, rodinných a trestních (Praha, 18. dubna 1980)
 • Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou Kub. republiky o spolupráci při intenzifikaci geologicko-průzkumných prací na území Kubánské republiky (Havana, 31. května 1980)
 • Ujednání o celních úlevách pro občany ČSSR a Kubánské republiky, kteří pracují nebo studují na území druhého státu (Havana, 26. června 1980)
 • Protokol o metodice určování průměrných světových cen v obchodě mezi organizacemi zahraničního obchodu ČSSR a Kubánské republiky (Havana, 13. září 1980)
 • Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou Kubánské republiky o spolupráci při komplexním rozvoji zemědělské výroby a průmyslovém zpracování citrusů v Kubánské republice (Sofie, 4. července 1981)
 • Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou Kubánské republiky o spolupráci při těžbě a úpravě chromových rud (Praha, 21. října 1981)
 • Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou Kubánské republiky o poskytnutí úvěru na investiční akce v rámci hospodářské spolupráce na období 1981 – 85 (Praha, 15. ledna 1982)
 • Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou Kubánské republiky o spolupráci při rozvoji  vědy a techniky do r. 1990 (Praha, 29. ledna 1982)
 • Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou Kubánské republiky o spolupráci při výstavbě nových kapacit na výrobu niklokobaltové produkce v Kubánské republice (Moskva, 27. května 1982)
 • Protokol mezi vládou ČSSR a vládou Kubánské republiky o prodloužení čerpání úvěru poskytnutého Dohodou ze dne 5. listopadu 1977 (Havana, 25. listopadu 1982)
 • Protokol o změně Dohody o dočasném zaměstnávání a odborné přípravě kubánských občanů v čs. organizacích ze dne 5. května 1978 (Praha, 8. prosince 1982)
 • Protokol o změně Ujednání mezi Federálním ministerstvem práce a sociálních věcí ČSSR a Státním výborem pro práci a sociální zabezpečení Kubánské republiky o dočasném  zaměstnávání a odborné přípravě kubánských občanů v čs. organizacích  (Praha, 8. prosince 1982)
 • Protokol o Dohodě o úpravě provádění neobchodních platů (Havana, 29. března 1984)
 • Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou Kubánské republiky o poskytnutí úvěru na dodatečné dodávky a technickou pomoc pro výstavbu tří energetických jednotek po 125 MW (Havana, 30. dubna 1984)
 • Dohoda mezi Státní komisí pro vědecko-technický a investiční rozvoj ČSSR a Státním výborem pro normalizaci Rady ministrů Kubánské republiky o uznávání výsledků typových zkoušek a ověřování měřidel (Berlín, 15. července 1984)
 • Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou Kubánské republiky o poskytnutí finančního  úvěru (Praha, 25. ledna 1985)
 • Dohoda o změně a doplnění Dohody o spolupráci při intenzifikaci geologicko- průzkumných prací na území Kubánské republiky ze dne 31. května 1980 (Praha, 17. dubna 1987)
 • Dohoda  mezi vládou ČSSR a vládou Kubánské republiky o poskytnutí úvěru na akce hospodářské spolupráce na období 1986 – 90 (Praha, 14. května 1987)
 • Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou Kubánské republiky o odložení splátek na státní úvěry (Praha, 14. května 1987)
 • Protokol mezi vládou ČSSR a vládou Kubánské republiky o prodloužení čerpání úvěrů (Praha, 14. května 1987)
 • Protokol k dvoustranné dohodě o spolupráci při komplexním rozvoji zemědělské výroby a průmyslovém zpracování citrusů v Kubánské republice, podepsané v Sofii 4. července 1981 (Havana, 2. listopadu 1987)
 • Dohoda mezi Federálním ministerstvem financí ČSSR a Státním výborem pro finance Kubánské republiky o vzájemném provádění převodů peněžních prostředků občanů obou zemí (Havana, 11. prosince 1987)
 • Protokol o změně Ujednání o celních úlevách pro občany ČSSR a Kub. republiky, kteří pracují nebo studují na území druhého státu, podepsaného v Havaně 26. června 1980 (Praha, 19. března 1988)
 • Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou Kubánské republiky o činnosti Domů kultury v Praze a v Havaně (Havana, 14. června 1988)
 • Dlouhodobý program hospodářské a vědecko-technické spolupráce a socialistické integrace mezi ČSSR a Kubánskou republikou do r. 2000 (Praha, 5. července 1988)
 • Dodatkový protokol  k Dohodě o poskytnutí úvěru na akce hospodářské spolupráce na období 1986 – 90 (Praha, 8. července 1988)
 • Protokol o změně Dohody o dočasném zaměstnávání a odborné přípravě kubánských občanů v čs. organizacích ze dne 8. prosince 1982 (Praha, 18. listopadu 1988)
 • Ujednání o zrušení vízové povinnosti mezi vládou ČSFR a vládou Kubánské republiky pro držitele platných cestovních dokladů sjednané výměnou nót 3. a 29. dubna 1992 (Praha, 29. dubna 1992)
 • Dohoda o obchodně – ekonomické spolupráci mezi ČR a Kubou (Dne 10. prosince 1996 v Singapuru)
 • Memorandum o porozumění mezi Ministerstvem zahraničních věcí ČR a Ministerstvem zahraničních vztahů Kubánské republiky (Havana, 19. 9. 2016)
 • Memorandum o porozumění mezi Ministerstvem zdravotnictví ČR a Ministerstvem veřejného zdraví Kubánské republiky (Havana, 7. 2. 2017)
 • Memorandum o porozumění mezi Ministerstvem zemědělství ČR a Ministerstvem zemědělství Kubánské republiky (Havana, 21. 3. 2016)

V současnosti nadále probíhají jednání o sukcesi do bilaterálních smluv z období socialistického Československa, po dokončení jednání část výše uvedených dohod pozbyde platnosti.

Zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Kuba nepatří mezi prioritní země bilaterální rozvojové spolupráce ČR. Pravidelně jsou však realizovány tzv. Malé lokální projekty (MLP).

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Havaně ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem