Kuba: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

© Zastupitelský úřad ČR v Havaně

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

 

2015

2016201720182019
Vývoz z ČR (tis. USD)28 02617 75518 51633 16454 600
Dovoz do ČR (tis. USD)5 3455 6307 67614 12611 973
Obrat (tis. USD)33 37123 38426 19247 29066 574
Bilance (tis. USD)2268112 12510 84019 03842 627

Zdroj dat: Český statistický úřad

Zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Vývoz z ČR za rok 2019:

Kód zboží (HS4)Název zbožíNetto (kg)Stat. hodnota (tis. USD)
8406Turbíny na páru vodní nebo jinou416 37117 122
1107Slad i pražený12 636 8005 558
8537Tabule,panely,ovládací stoly,pulty,skříně aj. základny19 4023 829
8483Hřídele aj. převodové převody kola ozubené ap166 8383 683
8481Kohouty ventily aj pro potrubí kotle vany aj73 8633 501
8503Části motorů elektr genrátorů soustrojí apod54 0503 202
8416 Hořáky pro topeniště rošty přikládací zařízení32 4002 145
8479Stroje mechanické s vlastní indiv funkcí41 4451 759
8413Čerpadla i se zař měřícím zdviže na kapaliny58 4801 381
7326Výrobky ostatní ze železa oceli31 6231 198

 Zdroj dat: Český statistický úřad

Dovoz do ČR za rok 2019:

Kód zboží (HS4)Název zbožíNetto (kg)Stat. hodnota (tis. USD)
2208Ethylalkohol nedenat pod 80% destiláty likéry1 353 5555 980
1701Cukr třtinový řepný sacharoza chemicky čistá5 248 7783 980
2402Doutníky doutníčky cigarety z tabáku náhražek3 6021160
3002Krev lidská živočišná antisera látky očkovací97190
0901Káva i pražená dekofeinovaná slupky náhražky27 116155
0302Ryby čerstvé chlazené ne filé aj rybí maso14 073100
2844Prvky  chemické izotopy, radioaktivní směsi1 85073
6302Prádlo ložní stolní toaletní kuchyňské5 29849
4402Uhlí dřevěné i aglomerované20 13211
8516El. průtokové nebo  zásobníkové ohřívače vody1 8669

 Zdroj dat: Český statistický úřad

Zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Statistické informace týkající vzájemné výměny v oblasti služeb včetně její struktury nejsou k dispozici. V podstatě lze konstatovat, že k vzájemné výměně v oblasti služeb přispívá zatím pouze individuální cestovní ruch. Potenciál se týká případných českých investic v oblasti hotelnictví, pohostinství a cestovního ruchu.

Zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Žádné společné česko-kubánské podniky na Kubě neexistují, místní pobočky několika málo českých společností se zaměřují především na obchod s potravinami a energetiku.

Zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

V květnu 2019 byla úspěšně dokončena jednání s Kubou o sukcesi do dvoustranných smluv.

Přehled platných bilaterálních dohod:

 

 • Hospodářská smlouva mezi Československou republikou a Republikou Kuba (Havana, 10. června 1960)
 • Dodatkový protokol k Hospodářské smlouvě mezi ČSR a Republikou Kuba ze dne 10. června 1960 (Praha, 28. října 1960)
 • Dohoda o letecké dopravě mezi ČSSR a Kubánskou republikou (Praha, 4. března 1961)
 • Ujednání mezi ministerstvem zemědělství, lesního a vodního hospodářství ČSSR a ministerstvem – Národním ústavem pro pozemkovou reformu Kubánské republiky o dovozu a vývozu zvířat, výrobků a surovin živočišného původu a předmětů, které mohou být zdrojem nákazy (Praha, 3. června 1964)
 • Dohoda sjednaná výměnou nót o vzájemném bezplatném léčení pracovníků velvyslanectví ČSSR a velvyslanectví Kubánské republiky (Havana, 2. listopadu 1964)
 • Dohoda mezi vládou ČSSR a Revoluční vládou Kubánské republiky o poskytnutí  úvěru (Praha, 5. ledna 1973)
 • Konzulární úmluva mezi ČSSR a Kubánskou republikou (Havana, 7. dubna 1973)
 • Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou Kubánské republiky o poskytnutí úvěru (Havana, 5. listopadu 1977)
 • Protokol o prodloužení platnosti Dohody mezi vládou ČSSR a vládou Kubánské republiky o poskytnutí úvěru (Havana, 5. listopadu 1977)
 • Smlouva mezi ČSSR a Kubánskou republikou o vzájemné právní pomoci ve věcech občanských, rodinných a trestních (Praha, 18. dubna 1980)
 • Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou Kub. republiky o spolupráci při intenzifikaci geologicko-průzkumných prací na území Kubánské republiky (Havana, 31. května 1980)
 • Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou Kubánské republiky o spolupráci při komplexním rozvoji zemědělské výroby a průmyslovém zpracování citrusů v Kubánské republice (Sofie, 4. července 1981)
 • Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou Kubánské republiky o spolupráci při těžbě a úpravě chromových rud (Praha, 21. října 1981)
 • Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou Kubánské republiky o poskytnutí úvěru na investiční akce v rámci hospodářské spolupráce na období 1981 – 85 (Praha, 15. ledna 1982)
 • Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou Kubánské republiky o spolupráci při rozvoji  vědy a techniky do r. 1990 (Praha, 29. ledna 1982)
 • Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou Kubánské republiky o spolupráci při výstavbě nových kapacit na výrobu niklokobaltové produkce v Kubánské republice (Moskva, 27. května 1982)
 • Dohoda mezi vládou Československé socialisté republiky a vládou Kubánské republiky o poskytnutí úvěru na dodávky letecké techniky v období 1982-1983 (7. června 1982)

 • Protokol mezi vládou ČSSR a vládou Kubánské republiky o prodloužení čerpání úvěru poskytnutého Dohodou ze dne 5. listopadu 1977 (Havana, 25. listopadu 1982)
 • Dohoda mezi vládou Československé socialisté republiky a vládou Kubánské republiky o poskytnutí úvěru na dodávky vojenské techniky v roce 1984 (23. března 1984)

 • Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou Kubánské republiky o poskytnutí úvěru na dodatečné dodávky a technickou pomoc pro výstavbu tří energetických jednotek po 125 MW (Havana, 30. dubna 1984)
 • Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou Kubánské republiky o poskytnutí finančního  úvěru (Praha, 25. ledna 1985)
 • Dohoda o změně a doplnění Dohody o spolupráci při intenzifikaci geologicko- průzkumných prací na území Kubánské republiky ze dne 31. května 1980 (Praha, 17. dubna 1987)
 • Dohoda  mezi vládou ČSSR a vládou Kubánské republiky o poskytnutí úvěru na akce hospodářské spolupráce na období 1986 – 90 (Praha, 14. května 1987)
 • Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou Kubánské republiky o odložení splátek na státní úvěry (Praha, 14. května 1987)
 • Protokol mezi vládou ČSSR a vládou Kubánské republiky o prodloužení čerpání úvěrů (Praha, 14. května 1987)
 • Protokol k dvoustranné dohodě o spolupráci při komplexním rozvoji zemědělské výroby a průmyslovém zpracování citrusů v Kubánské republice, podepsané v Sofii 4. července 1981 (Havana, 2. listopadu 1987)
 • Dodatkový protokol  k Dohodě o poskytnutí úvěru na akce hospodářské spolupráce na období 1986 – 90 (Praha, 8. července 1988)
 • Dohoda o obchodně – ekonomické spolupráci mezi ČR a Kubou (Dne 10. prosince 1996 v Singapuru)
 • Memorandum o porozumění mezi Ministerstvem zahraničních věcí ČR a Ministerstvem zahraničních vztahů Kubánské republiky (Havana, 19. 9. 2016)
 • Memorandum o porozumění mezi Ministerstvem zdravotnictví ČR a Ministerstvem veřejného zdraví Kubánské republiky (Havana, 7. 2. 2017)
 • Memorandum o porozumění mezi Ministerstvem zemědělství ČR a Ministerstvem zemědělství Kubánské republiky (Havana, 21. 3. 2016)

 

Zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Kuba nepatří mezi prioritní země bilaterální rozvojové spolupráce ČR.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Havaně ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem