Kuba: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

© Zastupitelský úřad ČR v Havaně

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

 

2015

2016 2017 2018 2019
Vývoz z ČR (tis. USD) 28 026 17 755 18 516 33 164 54 600
Dovoz do ČR (tis. USD) 5 345 5 630 7 676 14 126 11 973
Obrat (tis. USD) 33 371 23 384 26 192 47 290 66 574
Bilance (tis. USD) 22681 12 125 10 840 19 038 42 627

Zdroj dat: Český statistický úřad

Zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Vývoz z ČR za rok 2019:

Kód zboží (HS4) Název zboží Netto (kg) Stat. hodnota (tis. USD)
8406 Turbíny na páru vodní nebo jinou 416 371 17 122
1107 Slad i pražený 12 636 800 5 558
8537 Tabule,panely,ovládací stoly,pulty,skříně aj. základny 19 402 3 829
8483 Hřídele aj. převodové převody kola ozubené ap 166 838 3 683
8481 Kohouty ventily aj pro potrubí kotle vany aj 73 863 3 501
8503 Části motorů elektr genrátorů soustrojí apod 54 050 3 202
8416  Hořáky pro topeniště rošty přikládací zařízení 32 400 2 145
8479 Stroje mechanické s vlastní indiv funkcí 41 445 1 759
8413 Čerpadla i se zař měřícím zdviže na kapaliny 58 480 1 381
7326 Výrobky ostatní ze železa oceli 31 623 1 198

 Zdroj dat: Český statistický úřad

Dovoz do ČR za rok 2019:

Kód zboží (HS4) Název zboží Netto (kg) Stat. hodnota (tis. USD)
2208 Ethylalkohol nedenat pod 80% destiláty likéry 1 353 555 5 980
1701 Cukr třtinový řepný sacharoza chemicky čistá 5 248 778 3 980
2402 Doutníky doutníčky cigarety z tabáku náhražek 3 602 1160
3002 Krev lidská živočišná antisera látky očkovací 97 190
0901 Káva i pražená dekofeinovaná slupky náhražky 27 116 155
0302 Ryby čerstvé chlazené ne filé aj rybí maso 14 073 100
2844 Prvky  chemické izotopy, radioaktivní směsi 1 850 73
6302 Prádlo ložní stolní toaletní kuchyňské 5 298 49
4402 Uhlí dřevěné i aglomerované 20 132 11
8516 El. průtokové nebo  zásobníkové ohřívače vody 1 866 9

 Zdroj dat: Český statistický úřad

Zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Statistické informace týkající vzájemné výměny v oblasti služeb včetně její struktury nejsou k dispozici. V podstatě lze konstatovat, že k vzájemné výměně v oblasti služeb přispívá zatím pouze individuální cestovní ruch. Potenciál se týká případných českých investic v oblasti hotelnictví, pohostinství a cestovního ruchu.

Zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Žádné společné česko-kubánské podniky na Kubě neexistují, místní pobočky několika málo českých společností se zaměřují především na obchod s potravinami a energetiku.

Zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

V květnu 2019 byla úspěšně dokončena jednání s Kubou o sukcesi do dvoustranných smluv.

Přehled platných bilaterálních dohod:

 

 • Hospodářská smlouva mezi Československou republikou a Republikou Kuba (Havana, 10. června 1960)
 • Dodatkový protokol k Hospodářské smlouvě mezi ČSR a Republikou Kuba ze dne 10. června 1960 (Praha, 28. října 1960)
 • Dohoda o letecké dopravě mezi ČSSR a Kubánskou republikou (Praha, 4. března 1961)
 • Ujednání mezi ministerstvem zemědělství, lesního a vodního hospodářství ČSSR a ministerstvem – Národním ústavem pro pozemkovou reformu Kubánské republiky o dovozu a vývozu zvířat, výrobků a surovin živočišného původu a předmětů, které mohou být zdrojem nákazy (Praha, 3. června 1964)
 • Dohoda sjednaná výměnou nót o vzájemném bezplatném léčení pracovníků velvyslanectví ČSSR a velvyslanectví Kubánské republiky (Havana, 2. listopadu 1964)
 • Dohoda mezi vládou ČSSR a Revoluční vládou Kubánské republiky o poskytnutí  úvěru (Praha, 5. ledna 1973)
 • Konzulární úmluva mezi ČSSR a Kubánskou republikou (Havana, 7. dubna 1973)
 • Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou Kubánské republiky o poskytnutí úvěru (Havana, 5. listopadu 1977)
 • Protokol o prodloužení platnosti Dohody mezi vládou ČSSR a vládou Kubánské republiky o poskytnutí úvěru (Havana, 5. listopadu 1977)
 • Smlouva mezi ČSSR a Kubánskou republikou o vzájemné právní pomoci ve věcech občanských, rodinných a trestních (Praha, 18. dubna 1980)
 • Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou Kub. republiky o spolupráci při intenzifikaci geologicko-průzkumných prací na území Kubánské republiky (Havana, 31. května 1980)
 • Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou Kubánské republiky o spolupráci při komplexním rozvoji zemědělské výroby a průmyslovém zpracování citrusů v Kubánské republice (Sofie, 4. července 1981)
 • Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou Kubánské republiky o spolupráci při těžbě a úpravě chromových rud (Praha, 21. října 1981)
 • Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou Kubánské republiky o poskytnutí úvěru na investiční akce v rámci hospodářské spolupráce na období 1981 – 85 (Praha, 15. ledna 1982)
 • Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou Kubánské republiky o spolupráci při rozvoji  vědy a techniky do r. 1990 (Praha, 29. ledna 1982)
 • Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou Kubánské republiky o spolupráci při výstavbě nových kapacit na výrobu niklokobaltové produkce v Kubánské republice (Moskva, 27. května 1982)
 • Dohoda mezi vládou Československé socialisté republiky a vládou Kubánské republiky o poskytnutí úvěru na dodávky letecké techniky v období 1982-1983 (7. června 1982)

 • Protokol mezi vládou ČSSR a vládou Kubánské republiky o prodloužení čerpání úvěru poskytnutého Dohodou ze dne 5. listopadu 1977 (Havana, 25. listopadu 1982)
 • Dohoda mezi vládou Československé socialisté republiky a vládou Kubánské republiky o poskytnutí úvěru na dodávky vojenské techniky v roce 1984 (23. března 1984)

 • Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou Kubánské republiky o poskytnutí úvěru na dodatečné dodávky a technickou pomoc pro výstavbu tří energetických jednotek po 125 MW (Havana, 30. dubna 1984)
 • Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou Kubánské republiky o poskytnutí finančního  úvěru (Praha, 25. ledna 1985)
 • Dohoda o změně a doplnění Dohody o spolupráci při intenzifikaci geologicko- průzkumných prací na území Kubánské republiky ze dne 31. května 1980 (Praha, 17. dubna 1987)
 • Dohoda  mezi vládou ČSSR a vládou Kubánské republiky o poskytnutí úvěru na akce hospodářské spolupráce na období 1986 – 90 (Praha, 14. května 1987)
 • Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou Kubánské republiky o odložení splátek na státní úvěry (Praha, 14. května 1987)
 • Protokol mezi vládou ČSSR a vládou Kubánské republiky o prodloužení čerpání úvěrů (Praha, 14. května 1987)
 • Protokol k dvoustranné dohodě o spolupráci při komplexním rozvoji zemědělské výroby a průmyslovém zpracování citrusů v Kubánské republice, podepsané v Sofii 4. července 1981 (Havana, 2. listopadu 1987)
 • Dodatkový protokol  k Dohodě o poskytnutí úvěru na akce hospodářské spolupráce na období 1986 – 90 (Praha, 8. července 1988)
 • Dohoda o obchodně – ekonomické spolupráci mezi ČR a Kubou (Dne 10. prosince 1996 v Singapuru)
 • Memorandum o porozumění mezi Ministerstvem zahraničních věcí ČR a Ministerstvem zahraničních vztahů Kubánské republiky (Havana, 19. 9. 2016)
 • Memorandum o porozumění mezi Ministerstvem zdravotnictví ČR a Ministerstvem veřejného zdraví Kubánské republiky (Havana, 7. 2. 2017)
 • Memorandum o porozumění mezi Ministerstvem zemědělství ČR a Ministerstvem zemědělství Kubánské republiky (Havana, 21. 3. 2016)

 

Zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Kuba nepatří mezi prioritní země bilaterální rozvojové spolupráce ČR.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Havaně ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem