Kuba: Vztahy země s EU

© Zastupitelský úřad ČR v Havaně

3.1. Zastoupení EU v zemi

Zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

  2015 2016 2017 2018   2019
Vývoz zboží z EU (mil. EUR) 2 173 2 045 2 093  2 174 1 757
Dovoz zboží do EU (mil. EUR) 546 418 470  313 281
Obchodní bilance (mil. EUR) -1 627 -1 627 -1 623  1 861 1 477

Zdroj dat: Delegace EU na Kubě, Eurostat

EU je tradičně hlavním cílem kubánského exportu a  celkově nejvýznamnějším obchodním partnerem. EU je i největším investorem a okolo třetiny všech turistů pochází z EU.

V roce 2014 Kuba coby statisticky středopříjmová země vypadla ze systému Všeobecných celních preferencí (GSP).

Podíl Kuby na celkovém zahraničním obchodu z EU činí zhruba 0,1 %.

Zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Současné vztahy EU a Kuby se řídí Dohodou o politickém dialogu a spolupráci mezi EU a Kubou (PDCA), která nahradila dřívější společnou pozici z r. 1996. Cílem PDCA je posílení vzájemných vztahů, jako např. politický dialog, rozvojová spolupráce, ekonomické vztahy a obchod. Smlouva byla parafována v březnu 2016 v Havaně a podepsána 12. prosince 2016 v Bruselu. Česká republika se aktivně podílela na tvorbě obsahu Dohody a v minulosti taktéž podpořila zahájení evropsko-kubánského dialogu. Dohodu, která je tzv. smíšená, musí pro její vstup v platnost ratifikovat národní parlamenty členských států včetně ČR. Ta byla jednou z prvních zemí, jež dohodu ratifikovaly.

Aktuální Víceletý indikativní plán (MIP) na léta 2014-20 počítá s 50 mil. EUR (oproti 20 mil. EUR v období 2011-13) v následujících prioritních sektorech geografických programů Nástroje pro rozvojovou spolupráci (DCI, z regionu Latinské Ameriky sem kromě Kuby spadají pouze Bolívie, Paraguay a Střední Amerika kromě Kostariky a Panamy):

  1. Udržitelné zemědělství a potravinová bezpečnost (21 mil. EUR)
  2. Životní prostředí: Podpora lepšího využívání klíčových přírodních zdrojů pro udržitelný rozvoj (18 mil. EUR)
  3. Podpora ekonomické a společenské modernizace (10 mil. EUR)

Do geografických programů mohou zainteresované subjekty vstoupit prostřednictvím výběrových řízení publikovaných Delegací Evropské unie na Kubě.

Vedle toho na Kubu připadají další prostředky ve výši 5 mil. EUR v rámci tematických programů DCI – nestátní subjekty a místní správa. Do tematických programů DCI je možné vstupovat přes výběrová řízení publikovaná na EuropeAid.

Kuba není signatářem Dohody z Cotonou, vypadává tedy z rámce Evropského rozvojového fondu (EDF). Probíhají jednání s cílem zahrnout Kubu do rámce post-Cotonou.

 

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Havaně ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem