Kuvajt: Kontakty

© Zastupitelský úřad ČR v Kuvajtu (Kuvajt)

7.1. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu

Diplomatické styky mezi oběma zeměmi byly navázány 27.5. 1963 na úrovni velvyslanectví. K 1.1. 1993 Kuvajt uznal ČR a navázal diplomatické styky na úrovni velvyslanectví.

ZÚ ČR v Kuvajtu byl otevřen v r. 1965 na úrovni CDA, od r. 1986 v čele s velvyslancem. Od znovuotevření po válce 29. 3. 1991 byl úřad veden chargé d’affaires, od r. 1996 opět velvyslancem. ZÚ Kuvajt má diplomatickou, konzulární a obchodní působnost i pro Stát Katar.

Velvyslanectví ČR (Embassy of the Czech Republic in the State of Kuwait):

 • Lokalita: čtvrť Al Nuzha, blok 3, ulice č. 34, vila č. 13 (ulice rovnoběžná se 3. okruhem)
 • Poštovní adresa: P.O.Box 1151, Safat 13012, Kuwait
 • Mezinárodní volací znak pro Kuvajt je 00965.
 • Telefonní spojení na ZÚ: sekretariát, víza, informace: 2252-9018; fax: 2252-9021; e-mail: kuwait@embassy.mzv.cz, consulate_kuwait@mzv.cz
 • Pracovní doba: neděle – čtvrtek 7:45 až 16:15 hod.
 • Mapka úřadu je k dispozici na webové stránce ZÚ Kuvajt: www.mzv.cz/kuwait.

Spojení z letiště a z centra města:

Pro dopravu z/na letiště je možné si vzít taxi. Letiště leží na okraji města a je dostupné ze všech částí města po cca 15-30 minutách jízdy zejména díky velmi dobře fungující síti dálnic a okruhů.

Zpět na začátek

7.2. Kontakty na teritoriální odbory na MZV ČR a na MPO ČR, zastoupení ostatních českých institucí v teritoriu (CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism, Česká centra)

 • Odbor států Blízkého východu a severní Afriky MZV ČR, tel.: +420 224 182 470
 • Odbor zahraničně ekonomických politik MPO ČR II, tel.: +420 224 85 2028  

Czech Trade, Czech Invest, Czech Tourism ani Česká centra nemají v Kuvajtu své zastoupení.

Zpět na začátek

7.3. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

 • 112 – tísňové volání – pohotovost (policie, ambulance, hasiči)
 • 101 – informační služba o telefonních čístech v Kuvajtu
 • 161- letiště
 • 2242-2366, 2245-0005 – první pomoc – Amiri Hospital
 • 104 – informace o počasí
 • 139 – ochrana spotřebitele
 • 152 – havárie vody, elektřiny

Zpět na začátek

7.4. Internetové informační zdroje

Důležité webové stránky:

Kuvajtská obchodní a průmyslová komora (KCCI) má velmi významné postavení, které je podtrženo nařízením, že pouze členové KCCI mohou vyvíjet zahraničně obchodní činnost a mohou se účastnit v místních tendrech. V představenstvu komory se střídají představitelé nejvlivnějších obchodnických rodin (zakládajících si na značné autonomii od státních orgánů). Komora má k dispozici základní informace o registrovaných firmách, jejich kapitálu, platnosti licencí, majitelích apod., ale také informace obecného obchodního charakteru.

Od r. 2005 působí ve funkci prezidenta komory Ali Mohammed Thunayan Al-Ghanim, generálním ředitelem Rabah Abdulrehman Al-Rabah. V představenstvu komory je 25 členů.

Kontakt:
Kuwait Chamber of Commerce and Industry
P.O.Box 775 Safat, 13008 Kuwait
tel: 2241-7825, 2243-3854
fax: 2240-4110
web: www.kcci.org.kw

Kuvajtská investiční agentura (KIA) je autonomním vládním orgánem odpovědným za řízení a administraci všeobecného rezervního fondu (GRF) a aktiva Fondu budoucích generací (FGF) i za další fondy svěřené ministrem financí a vládou. KIA investuje na místním, arabském i mezinárodním trhu, hlavní kancelář má v Kuvajtu a pobočku v Londýně.

Kontakt:
Kuwait Investment Authority
Ministries Complex – Al Mirqab
tel: 2248-5600
fax: 2245-4059
e-mail: information@kia.gov.kw
web: www.kia.gov.kw/kia

Center Tenders Committee, místo, kde jsou ze zákona uveřejňovány všechna veřejná výběrová řízení: www.CTC.gov.kw

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Kuvajtu (Kuvajt) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem