Kuvajt: Mapa oborových příležitostí – perspektivní položky českého exportu

© Zastupitelský úřad ČR v Kuvajtu (Kuvajt)

Perspektivní obory:

Stavebnictví – Anoncované státem financované infrastrukturní projekty se pohybují v řádu mld. USD a mají se uskutečnit v příštích 5 – 15 letech. Zahrnují výstavbu metra v Kuwait city (7 mld. USD), výstavbu železniční sítě (10 mld. USD), rozšíření letiště v Kuwait City na roční kapacitu 20 mil. cestujících (6 mld. USD), výstavbu nadregionálního tranzitního přístavu Mubarak Al-Kabir (8 mld. USD) či rozšíření dálniční sítě (2 mld. USD). Vzhledem k velikosti projektů a specifičnosti místních podmínek nemají české firmy reálnou šanci se do projektů zapojit v roli generálních dodavatelů, nicméně i subdodávky stavební, osvětlovací a klimatizační techniky, armatur, osobních i nákladních výtahů, či stavebních materiálů a nátěrových hmot mohou být zajímavé.   

Ropný průmysl – Ropa a plyn jsou a ještě dlouho zůstanou konstantami kuvajtské ekonomiky. Vláda plánuje kontinuální zvyšování objemu těžby ropy i plynu z dnešních 2,8 mil. barelů denně až na 4 mil. barelů denně v roce 2020. Ještě rychleji má růst produkce zemního plynu. V této souvislosti se připravují projekty na rozšíření kapacity stávajících rafinérií, vybudování nových zásobníků ropy a plynu a výstavbu ropovodů a plynovodů v celkovém objemu okolo 10 mld. USD. České firmy by se mohly uplatnit subdodávkami bezešvého potrubí, armatur, ventilů , pump, kompresorů a měřící/ řídící techniky.

Energetika – Kuvajt vykazuje jednu z nejvyšších spotřeb elektrické energie na obyvatele, přičemž maxim spotřeba každoročně dosahuje v letních měsících (klimatizace). Spotřeba elektřiny se již takřka kryje s její produkcí, proto byly zahájeny práce na projektech nové elektrárny o výkonu 3000 MW (Northern Zour) a rozšíření kapacity stávajících dvou (Shuaiba a Subbiya) o 800-1000 MW. Čeští dodavatelé by se mohli uplatnit např. při dodávkách přenosových kabelů, rozvaděčů či transformátorů.

Automobily a dopravní technika – Osobní a nákladní automobily a dopravní technika činí přes 15 % kuvajtských importů a tato položka má stále rostoucí tendenci. Zatímco osobní automobily (Škoda Auto) na zdejším trhu již zastoupeny jsou, uplatnit by se zde v budoucnu mohly autobusy, nákladní automobily, stavební a speciální technika (čistící a kropicí vozy), náhradní díly k automobilům a pneumatiky.

Zdravotnictví – Kuvajt pokračuje v masivních investicích do veřejného zdravotnictví s cílem rozšířit lůžkovou kapacitu státních nemocnic o 10.000 lůžek. Celková výše investic má přesáhnout 8 mld. USD. Pro české dodavatele představuje kuvajtský zdravotnický sektor velký potenciál. Uplatnit se mohou zejména dodavatelé zdravotnické techniky, zdravotnických materiálů a léků.

Potraviny – Přestože potraviny patří mezi nejrychleji rostoucí položky kuvajtského dovozu, jejich sortiment na zdejším trhu stále ještě zaostává za západoevropskou nabídkou. Z české produkce by uplatnění mohlo najít mléko (sušené a kondenzované), dětské výživy, nápoje a polévky v prášku, čokoláda a cukrovinky, produkty zdravé výživy, potravinové doplňky (omáčky, dochucovací přípravky) a podobně. 

Spotřební zboží – Trh se spotřebním zbožím vykazuje stabilně rostoucí tendenci, což ve spojení s masivní kupní silou místních spotřebitelů vytváří potenciál pro české dodavatele. Pro kuvajtského spotřebitele není důležitá cena, ale originalita, dojem a prestiž. Potenciál zde má rozhodně české sklo (nápojové i dekorativní), šperky a bižuterie, kosmetika (péče o pleť, make up), luxusní textil (šaty, krajky, lemovky, výšivky), bytové doplňky, umělé květiny, umělecká díla (obrazy, sochy), hudební nástroje a designový nábytek.

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Perspektivními položkami jsou zejména zařízení, zboží a technologie uvedené v perspektivních odvětvích a sektorech Mapy oborových příležitostí (MOP) – viz předchozí kapitola. Tradiční český vývozní artikl – průmyslové stroje, nástroje a zařízení – v Kuvajtu nemá zatím příliš naději na úspěch při výrazné a často levnější konkurenci zejména z asijských zemí, které nabízejí zboží za ceny, které mohou být v určitých případech i několikanásobně nižší než ceny české. Kuvajtský trh je pro tento typ zboží rovněž velmi omezený, vzhledem ke skutečnosti, že vlastní průmyslová výroba je v zemi zanedbatelná.

V uplynulých několika letech v Kuvajtu zabodovaly tradiční exportéři českého skla a křišťálu. Za zmínku stojí zejména úspěch společnosti Lasvit, jejíž exkluzivní světelné instalace zdobí nový hotel Four Seasons, novou výškovou budovu kuvajtské centrální banky či supermoderní a luxusní nákupní středisko The Avenues, kde byla světelná instalace Lasvitu oficiálně odhalena v březnu 2018. Ukazuje se, že originální a inovativní české firmy mohou uspět i na tak obtížném trhu, jako je Kuvajt.

Perspektivní je možnost zapojení českých firem do výběrových řízení na dodávky pro projekty petrochemické, ať již nové kapacity nebo rekonstrukce a údržba stávajících, energetické a vodárenské. Významné možnosti jsou i v projektech stavebních a dopravních, kdy se ve výstavbě či ve fázi plánování nacházejí celá nová rezidenční města, průmyslová a komerční příměstské komplexy, a související dopravní infrastruktura. V této souvislosti kuvajtský trh skýtá značné příležitosti například pro české výrobce technologií a zařízení požární bezpečnosti a protipožární ochrany v budovách. Jednou z největších překážek v přístupu na tento trh až doposud bylo, že místní certifikační úřad neuznával české certifikace výrobků. Česká ambasáda ve spolupráci s Požárně atestačním a výzkumným ústavem stavebním (PAVUS) dokázala však na jaře 2019 Kuvajťany přesvědčit, aby certifikáty PAVUS uznali, čímž padla překážka pro vstup na kuvajtský trh. 

Aktuální sektorové příležitosti pro Kuvajt 

Další oborové příležitosti pro všechny země naleznete v Mapě oborových příležitostí na portálu BusinessInfo.cz (www.businessinfo.cz/mop).

Zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Kuvajtská nabídka veletrhů a podobných akcí je spíše provinční úrovně a nemůže konkurovat vyhlášeným veletrhům a kongresům v Dubaji. Část místních veletrhů je spojená s přímým prodejem spotřebního zboží a je zaměřena vyloženě na místní konzumenty, nikoliv na B2B. Účast na těchto prodejních akcích pro české firmy nemá větší smysl. Zastupitelský úřad ČR v Kuvajtu pro české firmy vytipoval několik zajímavých veletrhů v teritoriu z oblasti energetiky, potravinářství a obranného, bezpečnostního a leteckého průmyslu (viz níže). Pro aktivní české firmy se skutečným zájmem o teritorium může být účast na některém z těchto veletrhů vstupní branou na kuvajtský trh. Většina těchto akcí se pořádá v prostorách kuvajtského mezinárodního výstaviště (Kuwait International Fair – www.kif.net), což je největší organizátor veletrhů v zemi. Na webových stránkách této organizace lze najít přehled aktuálních veletrhů a akcí pro daný rok.

Významnou akcí v sektoru energetiky je Kuwait Downstream Summit (KDS), což je konference věnovaná rafinérskému sektoru a distribučním sítím. Konference se uskuteční v prosinci 2020 a je významnou příležitostí pro uspořádání bilaterálních obchodních jednání se zástupci firem působících na místním a regionálním trhu. Účastnický poplatek je pro firemní delegáty 1499 USD na osobu (1299 USD při rezervaci prostřednictvím zastupitelského úřadu). Více informací o akci je k dispozici na www.wpsummits.com/kds, případně u organizátora (tel.: 00968/24788476, e-mail: robert@wpsummits.com).

Pro české exportéry v oblasti branně-bezpečnostních technologií a leteckého průmyslu může být zajímavým veletrhem Gulf Defense and Aerospace Exhibition (GDA), která se již tradičně pořádá v prostorách kuvajtského mezinárodního výstaviště v Mishrefu. Největší a nejvýznamnější akce svého druhu v Kuvajtu pod záštitou kuvajtského ministerstva obrany, ministerstva vnitra a kuvajtské národní gardy v dvouletém intervalu pravidelně přitahuje mnoho účastníků z Evropy, USA, Blízkého východu a jihovýchodní Asie. Účast je pro návštěvníky bezplatná po registraci na portále gdavisitors.tntexpo.net. V případě, že chce firma na veletrhu vystavovat, musí zaplatit za individuálně dojednaný balíček, který obsahuje pronájem stánku a další marketingové a organizační služby. Akce se připravuje na prosinec 2021. Více informací o akci je k dispozici na www.gulfdefense.com, případně u organizátora (tel.: 0040/213276651, e-mail: adelina@tntexpo.com). Hned po GDA se v lednu v Kuvajtu každoročně pořádá přehlídka aviatického průmyslu Kuwait Aviation Show, což může být příležitost pro české výrobce nejen letadel, ale například i technologií letového provozu či radarových systémů. Za poplatek je k dispozici firemní stánek o rozměrech 3 x 3 m2, včetně veškerého servisu a loga společnosti na propagačních materiálech. Více informací o akci je k dispozici na www.kuwaitaviationshow.com, případně u organizátora (tel.: 00965/22433765, e-mail: n.hussien@kuwaitaviationshow.com).

Pro české producenty potravin a zemědělských technologií pak může být zajímavým veletrhem Kuwait International Agro Food Expo (KIAFE), který se každoročně koná v dubnu v prostorách kuvajtského mezinárodního výstaviště v Mishrefu pod záštitou kuvajtské Public Authority for Agriculture Affairs and Fish Resources (PAAFR) a Public Authority for Food and Nutrition (PAFN). Neméně zajímavým veletrhem pro potravináře může být vyhlášená Kuwait HORECA, která se každoročně pořádá v lednu, a je platformou pro přehlídku posledních trendů v oblasti potravinářství a hoteliérství v Zálivu. V případě zájmu o účast na některém z veletrhů je možné kontaktovat obchodně-ekonomického diplomata zastupitelského úřadu, který může poskytnout další informace a případně doprovodit firemního zástupce na akci.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Kuvajtu (Kuvajt) ke dni 1. 9. 2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem