Kuvajt: Mapa oborových příležitostí – perspektivní položky českého exportu

© Zastupitelský úřad ČR v Kuvajtu (Kuvajt)

Perspektivní obory:

Stavebnictví – Anoncované státem financované infrastrukturní projekty se pohybují v řádu mld. USD a mají se uskutečnit v příštích 5 – 15 letech. Zahrnují výstavbu metra v Kuwait city (7 mld. USD), výstavbu železniční sítě (10 mld. USD), rozšíření letiště v Kuwait City na roční kapacitu 20 mil. cestujících (6 mld. USD), výstavbu nadregionálního tranzitního přístavu Mubarak Al-Kabir (8 mld. USD) či rozšíření dálniční sítě (2 mld. USD). Vzhledem k velikosti projektů a specifičnosti místních podmínek nemají české firmy reálnou šanci se do projektů zapojit v roli generálních dodavatelů, nicméně i subdodávky stavební, osvětlovací a klimatizační techniky, armatur, osobních i nákladních výtahů, či stavebních materiálů a nátěrových hmot mohou být zajímavé.   

Ropný průmysl – Ropa a plyn jsou a ještě dlouho zůstanou konstantami kuvajtské ekonomiky. Vláda plánuje kontinuální zvyšování objemu těžby ropy i plynu z dnešních 2,8 mil. barelů denně až na 4 mil. barelů denně v roce 2020. Ještě rychleji má růst produkce zemního plynu. V této souvislosti se připravují projekty na rozšíření kapacity stávajících rafinérií, vybudování nových zásobníků ropy a plynu a výstavbu ropovodů a plynovodů v celkovém objemu okolo 10 mld. USD. České firmy by se mohly uplatnit subdodávkami bezešvého potrubí, armatur, ventilů , pump, kompresorů a měřící/ řídící techniky.

Energetika – Kuvajt vykazuje jednu z nejvyšších spotřeb elektrické energie na obyvatele, přičemž maxim spotřeba každoročně dosahuje v letních měsících (klimatizace). Spotřeba elektřiny se již takřka kryje s její produkcí, proto byly zahájeny práce na projektech nové elektrárny o výkonu 3000 MW (Northern Zour) a rozšíření kapacity stávajících dvou (Shuaiba a Subbiya) o 800-1000 MW. Čeští dodavatelé by se mohli uplatnit např. při dodávkách přenosových kabelů, rozvaděčů či transformátorů.

Automobily a dopravní technika – Osobní a nákladní automobily a dopravní technika činí přes 15 % kuvajtských importů a tato položka má stále rostoucí tendenci. Zatímco osobní automobily (Škoda Auto) na zdejším trhu již zastoupeny jsou, uplatnit by se zde v budoucnu mohly autobusy, nákladní automobily, stavební a speciální technika (čistící a kropicí vozy), náhradní díly k automobilům a pneumatiky.

Zdravotnictví – Kuvajt pokračuje v masivních investicích do veřejného zdravotnictví s cílem rozšířit lůžkovou kapacitu státních nemocnic o 10.000 lůžek. Celková výše investic má přesáhnout 8 mld. USD. Pro české dodavatele představuje kuvajtský zdravotnický sektor velký potenciál. Uplatnit se mohou zejména dodavatelé zdravotnické techniky, zdravotnických materiálů a léků.

Potraviny – Přestože potraviny patří mezi nejrychleji rostoucí položky kuvajtského dovozu, jejich sortiment na zdejším trhu stále ještě zaostává za západoevropskou nabídkou. Z české produkce by uplatnění mohlo najít mléko (sušené a kondenzované), dětské výživy, nápoje a polévky v prášku, čokoláda a cukrovinky, produkty zdravé výživy, potravinové doplňky (omáčky, dochucovací přípravky) a podobně. 

Spotřební zboží – Trh se spotřebním zbožím vykazuje stabilně rostoucí tendenci, což ve spojení s masivní kupní silou místních spotřebitelů vytváří potenciál pro české dodavatele. Pro kuvajtského spotřebitele není důležitá cena, ale originalita, dojem a prestiž. Potenciál zde má rozhodně české sklo (nápojové i dekorativní), šperky a bižuterie, kosmetika (péče o pleť, make up), luxusní textil (šaty, krajky, lemovky, výšivky), bytové doplňky, umělé květiny, umělecká díla (obrazy, sochy), hudební nástroje a designový nábytek.

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Perspektivními položkami jsou zejména zařízení, zboží a technologie uvedené v perspektivních odvětvích a sektorech Mapy oborových příležitostí (MOP) – viz předchozí kapitola. Tradiční český vývozní artikl – průmyslové stroje, nástroje a zařízení – v Kuvajtu nemá zatím příliš naději na úspěch při výrazné a často levnější konkurenci zejména z asijských zemí, které nabízejí zboží za ceny, které mohou být v určitých případech i několikanásobně nižší než ceny české. Kuvajtský trh je pro tento typ zboží rovněž velmi omezený, vzhledem ke skutečnosti, že vlastní průmyslová výroba je v zemi zanedbatelná.

V uplynulých několika letech v Kuvajtu zabodovaly tradiční exportéři českého skla a křišťálu. Za zmínku stojí zejména úspěch společnosti Lasvit, jejíž exkluzivní světelné instalace zdobí nový hotel Four Seasons, novou výškovou budovu kuvajtské centrální banky či supermoderní a luxusní nákupní středisko The Avenues, kde byla světelná instalace Lasvitu oficiálně odhalena v březnu 2018. Ukazuje se, že originální a inovativní české firmy mohou uspět i na tak obtížném trhu, jako je Kuvajt.

Perspektivní je možnost zapojení českých firem do výběrových řízení na dodávky pro projekty petrochemické, ať již nové kapacity nebo rekonstrukce a údržba stávajících, energetické a vodárenské. Významné možnosti jsou i v projektech stavebních a dopravních, kdy se ve výstavbě či ve fázi plánování nacházejí celá nová rezidenční města, průmyslová a komerční příměstské komplexy, a související dopravní infrastruktura. V této souvislosti kuvajtský trh skýtá značné příležitosti například pro české výrobce technologií a zařízení požární bezpečnosti a protipožární ochrany v budovách. Jednou z největších překážek v přístupu na tento trh až doposud bylo, že místní certifikační úřad neuznával české certifikace výrobků. Česká ambasáda ve spolupráci s Požárně atestačním a výzkumným ústavem stavebním (PAVUS) dokázala však na jaře 2019 Kuvajťany přesvědčit, aby certifikáty PAVUS uznali, čímž padla překážka pro vstup na kuvajtský trh. 

Aktuální sektorové příležitosti pro Kuvajt 

Další oborové příležitosti pro všechny země naleznete v Mapě oborových příležitostí na portálu BusinessInfo.cz (www.businessinfo.cz/mop).

Zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Kuvajt není klasickou veletržní destinací. V místě pořádané „veletrhy“ nemají mezinárodní přesah, jsou malého rozsahu a jsou zaměřeny především na prodej spotřebního zboží koncovému zákazníkovi. Z hlediska prezentace ČR na místních trzích lze doporučit účast na veletrhu cestovního ruchu Kuwait Travel World Expo. Více informací o místních veletrzích a výstavách naleznete na webových stránkách kuvajtského organizátora veletrhů Kuwait International Fairs Mishref.

Více informací o prezentačních aktivitách naleznete v kapitole 6.4. 

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Kuvajtu (Kuvajt) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem