Kypr: Mapa oborových příležitostí – perspektivní položky českého exportu

© Zastupitelský úřad ČR v Nikósii (Kypr)

Česká republika a Kypr jsou součástí vnitřního trhu EU, a proto existují dobré obchodně-politické předpoklady pro prohloubení vzájemné ekonomické spolupráce. Kypr je výrazně dovozně orientovanou ekonomikou s minimální domácí výrobou, s výjimkou některých druhů potravin a nápojů nebo limitovaného okruhu generických léčiv vyráběných na ostrově. Kypřané si obecně zakládají na nákupu známých značkových výrobků a úspěšně proniknout do zaběhnutých obchodních struktur na Kypru není snadné. Často se jedná o dlouhodobě zaběhnuté, nezřídka rodinně provázané, odběratelsko-dodavatelské vztahy. Prosadit se na místním trhu dále vyžaduje investice do propagace a obchodního zástupce či partnera v místě. Velvyslanectví ČR v Nikósii je ovšem připraveno zájemcům o export na Kypr pomoci v maximálním možném rozsahu, rovněž s podporou ze strany česko-kyperské obchodní asociace a jejích kontaktů v místě.

Mezi ČR a Kyprem platí od 25. 9. 2002 dohoda o podpoře a vzájemné ochraně investic. Společný vstup ČR a Kypru do EU v roce 2004 navíc minimalizoval rizika investování a zrovnoprávnil české investory v přístupu na kyperský trh s ostatními členskými státy EU.

Upozornění: Vzhledem k nedořešeným majetkovým otázkám souvisejícím s rozdělením a okupací severní části ostrova se v případě zájmu o koupi nemovitosti na okupovaném území důrazně doporučuje využít služby právních kanceláří na vládou kontrolovaném území, a to přinejmenším k prověření vlastnických titulů. Nabytí vlastnického práva by zcela jistě bylo zpochybněno původními vlastníky, kteří byli z okupovaných území vysídleni po roce 1974. Na okupovaném území Kyperské republiky (severu ostrova) orgány ČR nemohou poskytovat účinnou konzulární a právní pomoc.

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty


Příležitosti pro český export

Energetický průmysl

Kypr neplní závazky v oblasti snižování emisí CO2 (ty dokonce stoupají) ani navyšování podílu energie vyrobené z obnovitelných zdrojů, a to navzdory příznivým klimatickým podmínkám na ostrově. Zemi hrozí od roku 2020 vysoké pokuty ze strany Evropské komise, vedle toho dynamicky rostou náklady na emisní povolenky. Vláda proto bude muset přistoupit k liberalizaci trhu s elektřinou, které se zatím bránila z politických důvodů. Otevře se tak prostor pro menší producenty a rozvoj infrastruktury pro výrobu elektřiny především ze sluneční a větrné energie.

Stavební průmysl

Kyperská vláda připravuje podporu turistického sektoru, který bude po rekordně úspěšných sezónách tvrdě zasažený krizí kolem COVID-19. Vhodným nástrojem, jak alespoň částečně kompenzovat pokles poptávky masové zájezdové turistiky, je vybudování nové infrastruktury, která by umožnila model celoroční turistické sezóny a rozšíření spektra klientů. Pro české dodavatele s příslušnou znalostí se nabízí příležitosti při výstavbě zázemí pro outdoorové aktivity, tréninkových areálů pro zimní přípravu profesionálních sportovních týmů nebo např. golfových hřišť.

Vodohospodářský a odpadní průmysl

Kypr dlouhodobě výrazně zaostává za přijatými cíli EU v oblasti zpracování odpadů, recykluje méně než čtvrtinu pevného komunálního odpadu a většina je ho naopak skládkována. Od roku 2020 bude muset vláda začít plnit přísné limity pro podíl skládkování a současně navýšit procento ekologicky recyklovaného odpadu. Pokud nepřijde s jasnou koncepcí nové odpadové politiky, hrozí zemi vysoké pokuty ze strany Evropské komise. Plánuje se proto výstavba nových zařízení na energetické využití odpadu a na to navázané infrastruktury, zejména třídíren komunálního odpadu a provozů na zpracování recyklovatelného materiálu. Domácí dodavatelé neexistují, nabízí se tak příležitost pro zahraniční firmy.

Zdravotnický a farmaceutický průmysl

Kyperská vláda si vytyčila jako hlavní strukturální reformu vytvoření systému všeobecného zdravotního pojištění, k jehož plné implementaci má dojít v létě 2020. Dosud státem centrálně provozovaná veřejná zdravotnická zařízení získají právo autonomně hospodařit a s ní i možnost samostatně nakupovat lékařskou techniku a další vybavení, což nabízí významnou příležitost pro české exportéry. Očekává se navíc příliv nových prostředků na investice, které byly odložené v důsledku bankovní krize po roce 2013 a později kvůli vyjednávání zmiňované reformy.
Nezávisle na celostátním systému zdravotní péče nabízí zdravotnický trh již v současnosti příležitosti pro vývoz české zdravotnické techniky a rehabilitačních pomůcek, které mají na Kypru velmi dobré jméno a často se na ostrov dovážejí mimo oficiální distribuční řetězce. Potenciál růstu v této oblasti nabízí také záměr vlády podporovat do budoucna rozvoj zdravotní turistiky.

Zemědělský a potravinářský průmysl

Řada kyperských hotelových řetězců a provozovatelů velkých výletní lodí změnila během krize majitele. Noví vlastníci kromě investic do vybavení v rámci zlepšení nabídky hledají nové dodavatele pro restaurace a cateringové služby. Pro české výrobce instantních a konzervovaných potravin se nabízí příležitost zapojit se do nově vytvářených i rozšiřujících se dodavatelských řetězců. 

Privatizační projekty

Privatizace nezvykle širokého okruhu státních a polostátních firem budí na Kypru značné kontroverze a dlouhodobě nemá politickou podporu. Navzdory přípravě několika velkých projektů v oblastech energetiky, telekomunikací a dopravy v rámci řešení krize po roce 2013 byla nakonec realizována pouze privatizace přístavu v Limassolu. V současnosti žádné další projekty připravované nejsou.

Tendry

Informace o perspektivních vyhlašovaných tendrech publikuje velvyslanectví na internetových stránkách MZV, zastupitelského úřadu, BusinessInfo a prostřednictvím IS SINPRO.

Aktuální vyhlášené tendry je možné sledovat rovněž prostřednictvím e-Procurement (v anglické verzi aplikovat filtr „Latest CfTs“, Calls for Tenders), portálu kyperské vlády, na kterém jsou ze zákona zveřejňovány všechny veřejné zakázky. Obecné informace zde jsou k dispozici anglicky, zadávací dokumentace převážně v řečtině. Systém umožňuje rovněž registraci firmy a zasílání notifikací o nových tendrech podle vybraných oborů.

Zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Přehled avizovaných veletrhů a výstav na Kypru v roce 2020 a 2021

Pozn.: S ohledem na epidemii COVID-19 a odložení většiny plánovaných akcí na neurčito, jsou uvedené termíny pouze orientační.

  • 16. července 2020: ICT Conference & Exhibition – Tech Revolution 2020 – konference a veletrh zaměřené na korporátní IT a telekomunikační služby
  • 1. – 3. září 2020: IFX Expo International, Limassol – největší finanční B2B veletrh zaměřený na retailový FinTech průmysl, s cílem propojit poskytovatele blockchainové a IT technologií s forexovými společnostmi, bankami a bankovními makléři
  • 18. – 20. září 2020: Constructions, Nikósie – 9. ročník stavebního veletrhu, kterého se účastní velké stavební firmy, malí soukromí dodavatelé i developerské firmy
  • říjen 2020: AgroExpo, Nikósie – 7. ročník veletrhu pěstitelství, zemědělské produkce a péči o zahrady; veletrhu se v roce 2019 zúčastnilo 25 tisíc návštěvníků a letos se očekává přes 50 vystavujících firem
  • 16. – 18. října 2020: CYPGasTech, Carob Mill, Limassol – mezinárodní výstava ropného a plynárenského průmyslu pro výrobce a dodavatele těžebního vybavení, služeb a technologií; jedná se o etablovanou akci, která se bude konat znovu po dvou letech
  • listopad 2020, Limassol a návazně Nikósie: Svatební veletrh – jeden z největších veletrhů na Kypru pokrývající široké spektrum výrobků a služeb vztahujícím se ke svatbám a křtinám (na Kypru tradičně akce se stovkami hostů)
  • 12. – 13. listopadu 2020: Cyprus Gaming Show, Nikósie – veletrh herního a loterijního průmyslu zaměřený na offline i online služby, zařízení, IT řešení a logistiku
  • únor 2021: EDUFAIR, Cyprus International Fair Grounds, Nikósie – největší vzdělávací veletrh v zemi „Cyprus International Education Fair“, kterého se každoročně účastní přes 10 tisíc návštěvníků; české univerzity nabízející placené studijní programy v angličtině pro zahraniční studenty jsou zde tradičně zastoupeny
  • duben 2021: TAXIDI, International Tourism Exhibition, Nikósie – veletrh v oblasti turistického ruchu, kterého se účastní cestovní kanceláře, poskytovatelé hotelových služeb a přepravní společnosti zaměřené na inboundoutbound turistiku

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Nikósii (Kypr) ke dni 15. 5. 2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem