Kypr: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

© Zastupitelský úřad ČR v Nikósii (Kypr)

Kypr stabilně zaujímá 60. – 70. místo mezi českými obchodními partnery ve světě, a to z pohledu celkového objemu obchodu i českého exportu. Za rok 2019 figuroval Kypr na 68. místě v obratu s obchodními partnery ČR.

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Meziroční index obratu obchodu mezi ČR a Kyprem v posledních letech zaznamenával poměrně dynamický vývoj: 2015 (98,2 %), 2016 (111,5%), 2017 (82,7%), 2018 (90,7%) a 2019 (124,8%). Rozhodující vliv na pohyb indexu má deklarovaný český vývoz.

Je třeba zdůraznit, že hodnoty vývozů a dovozů jsou zkresleny zejména reexporty prováděnými dceřiným on/off-shore společnostmi sídlícími v Kyperské republice, a není proto snadné stanovit přesnou hodnotu exportu z ČR, který má konečného uživatele na Kypru. Ani kombinované statistiky nejsou zcela vypovídající. Dlouhodobě je na Kypru registrováno přes 2000 firem původem z ČR.

Obchodní výměna ČR – Kypr (statistiky ČR; v tis. EUR)

 

2015

2016

2017

2018

2019

Vývoz

85 071

99 159

82 901

64 472

98 578

Dovoz

39 032

39 238

31 594

39 340

30 997

Obrat

124 103

138 397

114 495

103 812

129 575

Saldo

46 039

59 921

51 307

25 132

67 581

Zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Vývoz z ČR v roce 2019 (české statistiky, zdroj ČSÚ)

 • Přípravky kosmetické, líčidla
 • Osobní automobily a jiná motorová vozidla
 • Telefonní přístroje
 • Doutníky, doutníčky a cigarety
 • Stroje automatického zpracování dat
 • Parfémy, toaletní vody
 • Potravinové přípravky
 • Disky, pásky, paměťová zařízení, čipové karty
 • Tříkolky, koloběžky, hračky
 • Povrchově aktivní prací a čisticí prostředky

 Dovoz do ČR v roce 2019 (české statistiky, zdroj ČSÚ)

 • Léky, antiséra
 • Lékařské, chirurgické, zubolékařské a zvěrolékařské nástroje
 • Herní konzole a automaty, stolní a společenské hry
 • Papír karton
 • Sýry, tvaroh
 • Stroje automatického zpracování dat
 • Uhlí dřevěné i aglomerované
 • Odstředivky, přístroje k filtrování čištění
 • Barvy, tiskařské inkousty, tuše
 • Osobní automobily a jiná motorová vozidla

České i kyperské statistiky zahraničního obchodu se zásadně rozcházejí jak do objemu obchodovaného zboží, tak i konkrétních zbožových položek. Ke zkreslení údajů dochází v souvislosti s realizovanými reexporty. U dovozů je výmluvné, že většina výrobků dovozně deklarovaných z Kypru se na ostrově vůbec nevyrábí.

Zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Podle posledních dostupných informací je na Kypru registrováno více než 2000 firem z ČR, které využívají kyperského daňového systému k daňové optimalizaci a dále služeb zdejších firem v oblasti korporátního servisu. V drtivé většině případů se však nejedná o ekonomické (obchodní a finanční) aktivity přímo spojené s kyperským trhem, z toho důvodu je zmapování objemu skutečné vzájemné výměny služeb téměř nemožné.

Reálná výměna služeb probíhá především prostřednictvím cestovních kanceláří zabývajících se výjezdovou turistikou z ČR na Kypr. Za rok 2019 přijelo na území Kyperské republiky 24 607 turistů z České republiky a vedle toho 15 544 navštívilo tzv. SKTR. Přesnější údaje o počtu kyperských turistů v ČR není možné delší dobu ověřit. Dle údajů kyperských letišť se jedná o několik tisíc Kypřanů ročně. V současnosti provozují přímé lety mezi Prahou a Larnakou větší část roku aerolinky Cyprus Airways a v hlavní turistické sezoně společnost Smartwings.

Nezanedbatelnou položkou českého vývozu služeb na Kypr je také nabídka studijních programů na českých vysokých školách, kde dlouhodobě studuje přes 200 kyperských občanů a rezidentů.

Zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Na kyperském trhu se nenachází příliš mnoho přímých investic českých firem. Několik firem z ČR má na ostrově své zdejší obchodní partnery, kteří na základě dlouhodobé spolupráce dovážejí výrobky a zboží z ČR (dopravní prostředky, pivo, lékařské vybavení apod.). Z veřejných zdrojů je však patrné, že řada finančních skupin s českou účastí a českých firem se na Kypru etablovala, většinou z důvodu daňové optimalizace a kvůli využívání místních korporátních služeb. Podle dostupných informací bylo v roce 2019 na Kypru registrováno 2053 firem původem z ČR. Jejich počet se na této úrovni drží dlouhodobě.

V posledních letech došlo k oživení vzájemného obchodu a realizaci zajímavých akvizic mezi ČR a Kyprem. V roce 2017 např. založil český APS Holding společnou firmu s Hellenic Bank, která spravuje portfolio nesplácených úvěrů tohoto největšího finančního ústavu na Kypru. Společnost Sazka od roku 2017 společně s řeckým investorem provozuje monopolní loterijní firmu OPAP, do které již v roce 2012 vstoupila česká investiční skupina Emma. V roce 2018 dále pak vyhrála firma LINET významný tendr pro dovoz nemocničních lůžek do kyperských státních nemocnic a úspěšně se etablovala na trhu.

Česko-kyperská obchodní komora
Václavské náměstí 831/21
113 60 Praha 1
Česká republika
Tel.: (+420) 602 226 158
E-mail: info@ckok.cz

Cyprus-Czech Republic Business Association
Contact Person: Mr Panayiotis Panayi, Executive Secretary
E-mail: panayiotis@ccci.org.cy, cyprusczech@ccci.org.cy
Web: www.cyprusczech.org

Zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

ČR s Kyprem úspěšně uzavřela sukcesní jednání v roce 1999. Po vstupu obou zemí do EU zůstala formálně v platnosti řada bilaterálních smluv, jejichž ustanovení byla nahrazena pozdější úpravou obsaženou v acquis communautaire.

Seznam platných mezinárodních smluv mezi Českou republikou a Kyperskou republikou

 • Dohoda o spolupráci v oblasti obrany ze dne 19. 11. 2012
 • Smlouva o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací ze dne 9. 6. 2011, platná od 1. 9. 2012
 • Dohoda o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu z 28. 4. 2009, platná 26. 11. 2009
 • Dohoda o mezinárodní silniční dopravě cestujících a zboží ze dne 20. 5. 2002, platná od 22. 6. 2005
 • Dohoda o podpoře a vzájemné ochraně investic ze dne 15. 6. 2001, platná od 25. 9. 2002
 • Smlouva o sociálním zabezpečení ze dne 19. 1. 1999
 • Dohoda o hospodářské spolupráci ze dne 8. 4. 1986, platná od 9. 10. 1986
 • Protokol k Dohodě o hospodářské spolupráci z 8. dubna 1986, platný od 29. 12. 1987
 • Smlouva o právní pomoci ve věcech občanských a trestních ze dne 23. 4. 1982, platná od 18. 5. 1983
 • Konzulární úmluva ze dne 12. 5. 1976, platná od 27. 7. 1978
 • Dohoda o spolupráci v oblasti cestovního ruchu ze dne 8. 5. 1974, platná od 7. 2. 1975
 • Úmluva o spolupráci v oblasti zdravotnictví ze dne 29. 6. 1972, platná od 25. 5. 1973
 • Dohoda o spolupráci v oblasti kultury, vědy a školství ze dne 16. 4. 1971, platná od 1. 7. 1971
 • Dohoda o letecké dopravě ze dne 13. 11. 1967; platná od 30. 9. 1968
 • Dohoda o vědeckotechnické spolupráci ze dne 13. 11. 1965

Zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

ČR rozvojovou pomoc Kypru neposkytuje. V současné době neexistují ani společné rozvojové projekty ve třetích zemích.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Nikósii (Kypr) ke dni 15. 5. 2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem