Kyrgyzstán: Vztahy země s EU

© Zastupitelský úřad ČR v Nur-Sultanu (Kazachstán)

Kyrgyzstán je, jakožto rozvojová země, příjemce rozvojové spolupráce poskytované ze strany EU.

3.1. Zastoupení EU v zemi

Delegace EU v Kyrgyzstánu sídlí v Biškeku na adrese 21 Erkindik Boulevard, Business Centre Orion, Bishkek, 720040, tel.: +996 312 26 10 00, e-mail: delegation-kyrgyzstan@eeas.europa.eu,

Webová prezentace: http://eeas.europa.eu/delegations/kyrgyzstan/index_en.htm

Zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Obchod EU – Kyrgyzstán v období 2013 – 2018 (mil. EUR)

 

2014

2015

2016

2017

2018

Import z KG

79,5

50,5

72,9

165,6

632,4

Export do KG

400,6

270,0

237,9

293,2

285,0

Saldo

321,1

219,5

165

127,6

-347,4

Zdroj: Eurostat

Země EU 28 představují 3. nejvýznamnějšího obchodního partnera Kyrgyzstánu (po zemích Eurasijské ekonomické unie, především Rusku a Kazachstánu, a Číně). Do roku 2018 vývoz zemí EU do KG výrazně převyšoval dovoz, což se projevovalo pozitivním saldem obchodní bilance EU.

Kyrgyzstán při vývozu do EU využívá výhod systému GSP+ od roku 2016, jehož pozitivní vliv na obchodování s EU se naplno projevil až v minulém roce, kdy poprvé KG dosáhl pozitivní obchodní bilance.

Spolupráce EU a Kyrgyzstánu se rozvíjí na základě  Dohody o partnerství a spolupráci (PCA), která byla podepsána v roce 1995 a vstoupila v platnost v roce 1999. Od prosince 2017 probíhá sjednávání rozšířené PCA mezi EU a Kyrgyzstánem. V průběhu roku 2018 se uskutečnilo již šest kol jednání o nové Dohodě, EU očekává, že jednání budou ukončena v 2019. 

Klíčovým společným orgánem je Výbor pro spolupráci, jehož poslední zasedání se uskutečnilo dne 15. února 2016. Rozvoj obchodních vztahů se koordinuje prostřednictví Podvýboru EU – Kyrgyzstán pro obchod a investice.  Poslední, tj. 16. zasedání Výboru, se uskutečnilo na jaře 2018 v Biškeku.

Zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Evropská komise spolupracuje s Kyrgyzstánem na základě Víceletého indikativního programu 2014-2020. Nosnými sektory je právní stát (alokace 37,7 mil EUR), vzdělávání (alokace 71,7 mil €) a rozvoj venkova (alokace také 71,7 mil EUR).  Od roku 1991 bylo v Kyrgyzstánu financováno ze strany EU cca 500 projektů za cca 150 mil. euro.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Nur-Sultanu (Kazachstán) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem