Kyrgyzstán: Vztahy země s EU

© Zastupitelský úřad ČR v Nur-Sultanu (Kazachstán)

Kyrgyzstán je, jakožto rozvojová země, příjemce rozvojové spolupráce poskytované ze strany EU.

3.1. Zastoupení EU v zemi

Delegace EU v Kyrgyzstánu sídlí v Biškeku na adrese 21 Erkindik Boulevard, Business Centre Orion, Bishkek, 720040, tel.: +996 312 26 10 00, e-mail: delegation-kyrgyzstan@eeas.europa.eu,
Webová prezentace: http://eeas.europa.eu/delegations/kyrgyzstan/index_en.htm.

Zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Obchod EU – Kyrgyzstán v období 2015 – 2019 (mil. EUR)
  2015 2016 2017 2018 2019
Import z KG 73 74 189 631 819
Export do KG 366 251 334 285 333
Saldo 322 168 145 -356 -486

Země EU 27 představují jednoho z nejvýznamnějších obchodních partnerů. Do roku 2018 vývoz zemí EU do KG výrazně převyšoval dovoz, což se projevovalo pozitivním saldem obchodní bilance EU. Od roku 2016 Kyrgyzstán využívá při vývozu do EU výhod systému GSP+, jehož pozitivní vliv na obchodování s EU se naplno projevil až v roce 2018, kdy poprvé KG dosáhl pozitivní obchodní bilance.

Spolupráce EU a Kyrgyzstánu se rozvíjí na základě  Dohody o partnerství a spolupráci (PCA), která byla podepsána v roce 1995 a vstoupila v platnost v roce 1999. Od prosince 2017 probíhá sjednávání rozšířené PCA mezi EU a Kyrgyzstánem. V prosinci 2019 byla posílená dohoda o partnerství a spolupráci parafována, v roce 2020 se očekává podpis a ratifikace dohody. 

Klíčovým společným orgánem je Výbor pro spolupráci. Rozvoj obchodních vztahů se koordinuje prostřednictví Podvýboru EU – Kyrgyzstán pro obchod a investice.

Zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Evropská komise spolupracuje s Kyrgyzstánem na základě Víceletého indikativního programu 2014-2020. Nosnými sektory je právní stát (alokace 37,7 mil EUR), vzdělávání (alokace 71,7 mil eur) a rozvoj venkova (alokace také 71,7 mil eur).  Od roku 1991 bylo v Kyrgyzstánu financováno ze strany EU cca 500 projektů za cca 150 mil. eur.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Nur-Sultanu (Kazachstán) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem