Laos: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

© Zastupitelský úřad ČR v Bangkoku (Thajsko)

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

  Vývoz Dovoz Obrat Saldo
2014 364 1.726 2.090 -1.362
2015 3.172 2.964 6.136 208
2016 5.894 3.660 9.730 2.410
2017 41.333 3.605 44.937 37.728
2018 28.919 5.276 34.195 23.643

Zdroj: ČSÚ
Údaje v tis. USD

Zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Vývoz (z ČR do Laosu) v roce 2018
Kód zboží Název zboží Stat. hodnota USD (tis.)
90 Přístroje optické foto kinem lékař chirurg ap 12.885
84 Reaktory kotle přístroje nástroje mechanické 6.675
85 Přístr el záznamu reprodukce zvuku TV obrazu 1.757
94 Nábytek lůžkoviny svítidla stavby montované 1.665
73 Výrobky ze železa nebo oceli 1.557
39 Plasty a výrobky z nich 783
32 Výtažky taniny barvy pigmenty laky tmely apod 509
76 Hliník a výrobky z hliníku 425
49 Knihy noviny obrazy aj výr polygraf tištěné 370
63 Výrobky textilní jiné oděvy obnošené hadry 329

 

Dovoz (do ČR z Laosu) v roce 2018
Kód zboží Název zboží Stat. hodnota USD (tis.)
61 Oděvy doplňky oděvní pletené háčkované 2.183
62 Oděvy doplňky oděvní jiné než pletené háčkov 1.217
08 Ovoce ořechy jedlé slupky citr plodů melounů 504
07 Zelenina rostliny hlízy kořeny poživatelné 351
48 Papír karton lepenka a výrobky 322
85 Přístr el záznamu reprodukce zvuku TV obrazu 268
09 Káva čaj maté koření 146
12 Semena plody rostliny léčivé průmysl sláma ap 115
64 Obuv kamaše apod výrobky části těchto výrobků 87
84 Reaktory kotle přístroje nástroje mechanické 27

Pozn.: Položky uváděny podle Harmonizovaného systému (HS2)
Zdroj: ČSÚ

Zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

V oblasti služeb lze zmínit pouze omezený objem turistického ruchu (především ve směru ČR – Laos).

Zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Neevidujeme přímé české investice v teritoriu ani aktivity českých firem v oblasti joint-ventures.

Zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

  • Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Laoské lidově demokratické republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví změněná výměnou nót ze dne 6.3. 1995 a 17.4. 1996
  • Dohoda o výměně zboží mezi Československou socialistickou republikou a Laoskou lidově demokratickou republikou
  • Dohoda o vědeckotechnické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Laoskou lidově demokratickou republikou
  • Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Laoskou lidově demokratickou republikou
  • Dohoda o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Laoské lidově demokratické republiky
  • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Laoské lidově demokratické republiky o vypořádání vzájemných pohledávek a závazků sjednaná výměnou nót
  • Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Laoské lidově demokratické republiky o změně Dohody o výměně zboží mezi Československou socialistickou republikou a Laoskou lidově demokratickou republikou z 11. července 1979
  • Dohoda o civilní letecké dopravě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Laoské lidově demokratické republiky
  • Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Laoské lidově demokratické republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických, zvláštních a služebních pasů

Pozn.: Detailní informace ke smluvní základně jsou k dispozici na webu MZV ČR.

Zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

V roce 2016 proběhl v Laosu malý rozvojový projekt (MLP) zaměřený na vybavení nově stavěné školy ve vesnici Kokpherng v prefektuře hlavního města Vientiane. Oblast, ve které se vesnice nachází, patří k nejchudším v Laosu. Vybavení poskytlo lepší zázemí dětem ve školním a předškolním věku a vytvořilo také důstojnější pracovní prostředí pro působení učitelů.

V roce 2017 byly v Laosu realizovány dva MLP v oblasti hlavního města Vientiane. První z projektů dále vybavuje školu, ke které byl vázán MLP v roce 2016. Druhý z projektů se zaměřuje na pomoc a dopravu dětí z vyloučených lokalit do vzdělávacích zařízení.

V roce 2018 byly schváleny a realizovány dva MLP se zaměřením na vzdělávání a pomoc dětem ulice a dětem z etnicky vyloučených skupin.

Na rok 2019 je schválen jeden MLP zaměřený na vzdělávání venkovských dětí.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Bangkoku (Thajsko) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem