Laos: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

© Zastupitelský úřad ČR v Bangkoku (Thajsko)

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

  Vývoz Dovoz Obrat Saldo
2015 3,2 3,0 6,2 0,2
2016 5,9 3,7 9,6 2,2
2017 41,3 3,6 44,9 37,7
2018 28,9 5,3 34,2 23,6
2019 7,8 19,8 27,6 -12,0

Zdroj: ČSÚ, MPO
Údaje v mil. USD

Zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Vývoz (z ČR do Laosu) v roce 2019

Kód zboží

Název zboží

Stat. hodnota USD (tis.)

90 Přístroje optické foto kinem lékař chirurg ap 2.810
94 Nábytek lůžkoviny svítidla stavby montované 1.934
84 Reaktory kotle přístroje nástroje mechanické 931
73 Výrobky ze železa nebo oceli 457
87 Vozidla motorová traktory kola aj vozidla 432
63 Výrobky textilní jiné oděvy obnošené hadry 289
39 Plasty a výrobky z nich 180
85 Přístr el záznamu reprodukce zvuku TV obrazu 154
70 Sklo a výrobky skleněné 126
83 Výrobky různé z kovu obecných 8

 

Dovoz (do ČR z Laosu) v roce 2019

Kód zboží

Název zboží

Stat. hodnota USD (tis.)

85 Přístr el záznamu reprodukce zvuku TV obrazu 15.122
61 Oděvy doplňky oděvní pletené háčkované 2.295
62 Oděvy doplňky oděvní jiné než pletené háčkov 2.154
64 Obuv kamaše apod výrobky části těchto výrobků 132
40 Kaučuk a výrobky z něj 48
63 Výrobky textilní jiné oděvy obnošené hadry 14
17 Cukr a cukrovinky 13
06 Rostliny živé a výrobky květinářské 7
42 Výrobky kožené sedlářské řemenářské apod 3
84 Reaktory kotle přístroje nástroje mechanické 3

Pozn.: Položky uváděny podle Harmonizovaného systému (HS2)
Zdroj: ČSÚ

Zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

V oblasti služeb lze zmínit pouze poměrně omezený objem turistického ruchu (především ve směru z ČR do Laosu).

Zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Neevidujeme žádné přímé české investice v teritoriu, ani aktivity českých firem v oblasti joint-ventures.

Zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

  • Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Laoské lidově demokratické republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví změněná výměnou nót ze dne 6. března 1995 a 17. dubna1996
  • Dohoda o výměně zboží mezi Československou socialistickou republikou a Laoskou lidově demokratickou republikou
  • Dohoda o vědeckotechnické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Laoskou lidově demokratickou republikou
  • Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Laoskou lidově demokratickou republikou
  • Dohoda o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Laoské lidově demokratické republiky
  • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Laoské lidově demokratické republiky o vypořádání vzájemných pohledávek a závazků sjednaná výměnou nót
  • Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Laoské lidově demokratické republiky o změně Dohody o výměně zboží mezi Československou socialistickou republikou a Laoskou lidově demokratickou republikou z 11. července 1979
  • Dohoda o civilní letecké dopravě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Laoské lidově demokratické republiky
  • Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Laoské lidově demokratické republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických, zvláštních a služebních pasů

Pozn.: Detailní informace ke smluvní základně jsou k dispozici na webu MZV ČR.

Zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

V roce 2016 proběhl v Laosu malý rozvojový projekt (MLP) zaměřený na vybavení nové školy ve vesnici Kokpherng v prefektuře hlavního města Vientiane. Oblast dlouhodobě patří k jedněm z nejchudších v Laosu. Vybavení poskytlo lepší zázemí dětem ve školním a předškolním věku a vytvořilo důstojnější pracovní prostředí pro působení učitelů. V roce 2017 byly v Laosu realizovány dva MLP v oblasti hlavního města Vientiane. První z projektů dále vybavuje školu, ke které byl vázán MLP z roku 2016. Druhý se zaměřuje na pomoc a dopravu dětí z vyloučených lokalit do vzdělávacích zařízení. V roce 2018 byly schváleny a uskutečněny dva MLP se zaměřením na vzdělávání a pomoc „dětem ulice“ a dětem z etnicky vyloučených skupin. V roce 2019 byl realizován jeden MLP zaměřený na vzdělávání (posílení počítačové gramotnosti) venkovských dětí.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Bangkoku (Thajsko) ke dni 10. 5. 2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem