Laos: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

© Zastupitelský úřad ČR v Bangkoku (Thajsko)

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

 VývozDovozObratSaldo
20153,23,06,20,2
20165,93,79,62,2
201741,33,644,937,7
201828,95,334,223,6
20197,819,827,6-12,0

Zdroj: ČSÚ, MPO
Údaje v mil. USD

Zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Vývoz (z ČR do Laosu) v roce 2019

Kód zboží

Název zboží

Stat. hodnota USD (tis.)

90Přístroje optické foto kinem lékař chirurg ap2.810
94Nábytek lůžkoviny svítidla stavby montované1.934
84Reaktory kotle přístroje nástroje mechanické931
73Výrobky ze železa nebo oceli457
87Vozidla motorová traktory kola aj vozidla432
63Výrobky textilní jiné oděvy obnošené hadry289
39Plasty a výrobky z nich180
85Přístr el záznamu reprodukce zvuku TV obrazu154
70Sklo a výrobky skleněné126
83Výrobky různé z kovu obecných8

 

Dovoz (do ČR z Laosu) v roce 2019

Kód zboží

Název zboží

Stat. hodnota USD (tis.)

85Přístr el záznamu reprodukce zvuku TV obrazu15.122
61Oděvy doplňky oděvní pletené háčkované2.295
62Oděvy doplňky oděvní jiné než pletené háčkov2.154
64Obuv kamaše apod výrobky části těchto výrobků132
40Kaučuk a výrobky z něj48
63Výrobky textilní jiné oděvy obnošené hadry14
17Cukr a cukrovinky13
06Rostliny živé a výrobky květinářské7
42Výrobky kožené sedlářské řemenářské apod3
84Reaktory kotle přístroje nástroje mechanické3

Pozn.: Položky uváděny podle Harmonizovaného systému (HS2)
Zdroj: ČSÚ

Zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

V oblasti služeb lze zmínit pouze poměrně omezený objem turistického ruchu (především ve směru z ČR do Laosu).

Zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Neevidujeme žádné přímé české investice v teritoriu, ani aktivity českých firem v oblasti joint-ventures.

Zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

  • Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Laoské lidově demokratické republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví změněná výměnou nót ze dne 6. března 1995 a 17. dubna1996
  • Dohoda o výměně zboží mezi Československou socialistickou republikou a Laoskou lidově demokratickou republikou
  • Dohoda o vědeckotechnické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Laoskou lidově demokratickou republikou
  • Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Laoskou lidově demokratickou republikou
  • Dohoda o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Laoské lidově demokratické republiky
  • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Laoské lidově demokratické republiky o vypořádání vzájemných pohledávek a závazků sjednaná výměnou nót
  • Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Laoské lidově demokratické republiky o změně Dohody o výměně zboží mezi Československou socialistickou republikou a Laoskou lidově demokratickou republikou z 11. července 1979
  • Dohoda o civilní letecké dopravě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Laoské lidově demokratické republiky
  • Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Laoské lidově demokratické republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických, zvláštních a služebních pasů

Pozn.: Detailní informace ke smluvní základně jsou k dispozici na webu MZV ČR.

Zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

V roce 2016 proběhl v Laosu malý rozvojový projekt (MLP) zaměřený na vybavení nové školy ve vesnici Kokpherng v prefektuře hlavního města Vientiane. Oblast dlouhodobě patří k jedněm z nejchudších v Laosu. Vybavení poskytlo lepší zázemí dětem ve školním a předškolním věku a vytvořilo důstojnější pracovní prostředí pro působení učitelů. V roce 2017 byly v Laosu realizovány dva MLP v oblasti hlavního města Vientiane. První z projektů dále vybavuje školu, ke které byl vázán MLP z roku 2016. Druhý se zaměřuje na pomoc a dopravu dětí z vyloučených lokalit do vzdělávacích zařízení. V roce 2018 byly schváleny a uskutečněny dva MLP se zaměřením na vzdělávání a pomoc „dětem ulice“ a dětem z etnicky vyloučených skupin. V roce 2019 byl realizován jeden MLP zaměřený na vzdělávání (posílení počítačové gramotnosti) venkovských dětí.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Bangkoku (Thajsko) ke dni 10. 5. 2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem