Laos: Vztahy země s EU

© Zastupitelský úřad ČR v Bangkoku (Thajsko)

3.1. Zastoupení EU v zemi

EU Delegation to Laos (Europe House)
Unit 19, Hom 2
Setthathirath Road, Haisok Village
Chanthabouly District
Vientiane
Lao People’s Democratic Republic

P.O. Box: 9325
Telefon: +856 21 255 575
Fax: +856 21 255 576, (- 255 577)

E-mail: delegation-laos@eeas.europa.eu
Web: https://eeas.europa.eu/delegations/lao-pdr_en

Zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

EU v rámci statutu jedné z nejméně rozvinutých zemí vnímá Laos jako partnera, u kterého je zapotřebí kombinovat rozvojovou spolupráci a obchodní facilitaci tak, aby v konečném důsledku byl podporován udržitelný hospodářský rozvoj. Za tímto účelem je využívána iniciativa Everything but Arms, která Laosu prostřednictvím dovozních kvót a bezcelního přístupu otevírá dveře na jednotný trh EU.

Níže uvádíme tabulku vzájemné obchodní výměny mezi EU a Laosem za posledních pět let.

 

Vývoz z EU do Laosu

Dovoz z Laosu do EU

Saldo

2015

114 193 -79

2016

112

205

-93

2017

199 251 -52

2018

149 232 -83

2019

94 287 -193

Zdroj: Eurostat, European Commission / DG for Trade
Data v mil. EUR

Zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

EU má vůči Laosu program rozvojové spolupráce. V celkovém vyjádření EU (jak jednotlivé členské státy EU, tak Evropská komise) poskytuje Laosu více jak polovinu oficiální rozvojové pomoci. Hlavním cílem aktivit EU v Laosu je vymýcení chudoby. Oblasti hlavního zájmu zahrnují zemědělství, obchodní a ekonomický rozvoj, vzdělávání, zdravotnictví a likvidaci nevybuchlé munice (unexploded ordnance/UXO). Dalšími zájmovými oblastmi jsou: udržitelnost veřejných financí, efektivnost státní správy, lidská práva a problematika změny klimatu.
Další informace a dokumenty je možné nalézt na stránkách Delegace EU ve Vientiane.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Bangkoku (Thajsko) ke dni 10. 5. 2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem