Laos: Zahraniční obchod a investice

© Zastupitelský úřad ČR v Bangkoku (Thajsko)

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

 

Vývoz

Dovoz

Saldo

2015 3.653 5.675 -2.022
2016 4.245 5.373 -1.128
2017 4.823 5.636 -813
2018 5.208 6.143 -935
2019* 5.705 6.065 -360

Údaje v mil. USD
Zdroj: Trading Economics, CEIC Data
* = odhad

Zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Hlavními obchodními partnery Laosu (data 2019) jsou:

 • v oblasti laoských vývozů: Thajsko (48 %), Čina (27 %), Vietnam (15 %) , Indie (2 %);
 • v oblasti laoských dovozů: Thajsko (56 %), Čína (23 %), Vietnam (11 %), Japonsko (2 %).

Zdroj: Trading Economics, CEIC Data

Zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Hlavními vývozními a dovozními položkami Laosu jsou (data 2019):

 • vývoz: nerostné suroviny (měď), elektrická energie, elektrická a elektronická zařízení/přístroje, zemědělské a lesnické produkty (celulóza, káva), textilní výrobky;
 • dovoz: kapitálové/investiční statky, paliva, strojírenské výrobky a suroviny pro další výrobu, elektrická a elektronická zařízení/přístroje, spotřební zboží, zlato a stříbro.

Zdroj: Trading Economics, CEIC Data

Zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Zóny volného obchodu

Laos je členem sdružení ASEAN, v rámci kterého jsou používány zásady vytvoření zóny volného obchodu AFTA (ASEAN Free Trade Area). Tyto zásady v praxi znamenají snížení cla pro průmyslové výrobky ve vzájemném obchodě členských států ASEAN u naprosté většiny položek na 0 %.

Investiční zóny

V Laosu je celkem 11 zvláštních ekonomických zón (SEZ):

 • Savan-Seno Special Economic Zone (zal. 2003)
 • Boten Beautiful Land Specific Economic Zone (zal. 2003)
 • Golden Triangle Special Economic Zone (zal. 2007)
 • Vientiane Industrial and Trade Area (zal. 2011)
 • Saysetha Development Zone (zal. 2010)
 • Phoukhyo Specific Economic Zone (zal. 2010)
 • Thatluang Lake Specific Economic Zone (zal. 2011)
 • Longthanh-Vientiane Specific Economic Zone (zal. 2012)
 • Dongphosy Specific Economic Zone (zal. 2012)
 • Thakhek Specific Economic Zone (zal. 2012)
 • Pakse – Japan SME Special Economic Zone (zal. 2015)

Pozn.: Pro detailní informace a teritoriální rozmístění jednotlivých zón viz stránky Investment Promotion Department.

Zpět na začátek

2.5. Investice – přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Teritoriální struktura – přímé zahraniční investice 1989-2019

Poř.

Země

Počet projektů

Objem v mld USD

1

Čína

862

10,0

2

Thajsko

755

4,7

3

Vietnam

422

4,0

4

Malajsie

99

0,8

5

Jižní Korea

291

0,7

6

Francie

223

0,5

7

Hong Kong

52

0,5

8

Nizozemsko

15

0,4

Celkem

6.114

36,9

Zdroj: Ministry of Planning and Investment / IPD, Laos

 

Odvětvová (sektorová) struktura – přímé zahraniční investice 1989-2019

Poř.

Sektor

Jednotky

Objem v mld USD

1

Výroba el. energie

55

14,4

2

Důlní průmysl

345

7,5

3

Služby

687

5,2

4

Zemědělství

991

3,1

5

Průmysl a rukodělná výroba

932

2,1

Celkem

6.114

36,9

Zdroj: Ministry of Planning and Investment / IPD, Laos

Pozn.: Další statistické informace je možné nalézt na stránkách Investment Promotion Department.

Zpět na začátek

2.6. Investice – podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

V Laosu je možné investovat třemi různými způsoby a vyžádat si licenci na:

 1. obchodní činnost,
 2. koncesovanou činnost,
 3. aktivity v rámci zvláštních a specifických ekonomických zón.

U běžné obchodní činnosti neexistuje časové omezení investice kromě speciálních případů stanovených zvláštními předpisy a zákony.

U koncesované činnosti závisí jejich trvání na předmětu činnosti, investičním objemu, podmínkách koncese apod., nesmí však překročit 99 let a její obnovení je možné se souhlasem vlády.
V případě aktivit v rámci zvláštních a specifických ekonomických zón záleží na druhu, objemu a podmínkách stanovených pro jednotlivé ekonomické zóny. Doba trvání nesmí překročit 99 let, kromě případů, kdy vláda prodloužení schválí s ohledem na významný přínos dané investice pro zemi.
Z hlediska vlastnické struktury připadají v úvahu tři základní modely:

 1. 100% vlastnictví (platí pro domácí i zahraniční investory),
 2. společný podnik – joint venture (platí pro domácí i zahraniční investory),
 3. smluvní obchodní vztah (zahraniční společnost vstoupí do smluvního vztahu s domácím partnerem pro odběr/dodávku zboží z/do Laosu).

Pozn.: Pro detailnější popis jednotlivých modelů a postupů při zájmu o investiční aktivity v Laosu viz stránky Investment Promotion Department (tzv. One Stop Service).

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Bangkoku (Thajsko) ke dni 10. 5. 2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem