Laos: Zahraniční obchod a investice

© Zastupitelský úřad ČR v Bangkoku (Thajsko)

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

  Vývoz Dovoz Saldo
2014 3.277 4.976 -1.699
2015 3.653 5.675 -2.022
2016 4.245 5.373 -1.128
2017 4.823 5.636 -813
2018* 5.208 6.143 -935

Údaje v mil. USD
Zdroj: EIU
* = odhad

Zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Hlavními obchodními partnery Laosu (data 2017) jsou:

 • v oblasti laoských vývozů: Thajsko, Čina, Vietnam, Indie;
 • v oblasti laoských dovozů: Thajsko, Čína, Vietnam, Japonsko.

Zdroj: EIU

Zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Hlavními vývozními a dovozními položkami Laosu jsou (data 2017):

 • vývoz: suroviny, elektrická energie, zemědělské a lesnické produkty, textilní výrobky;
 • dovoz: kapitálové statky, zpracovatelské výrobky a suroviny pro další výrobu, spotřební zboží, zlato a stříbro.

Zdroj: Bank of the Lao PDR

Zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Zóny volného obchodu

Laos je členem sdružení ASEAN, v rámci kterého jsou používány zásady vytvoření zóny volného obchodu AFTA (ASEAN Free Trade Area). Tyto zásady v praxi znamenají snížení cla pro průmyslové výrobky ve vzájemném obchodě členských států ASEAN u naprosté většiny položek na 0 %.

Investiční zóny

V Laosu je celkem 11 ekonomických zón:

 • Savan-Seno Special Economic Zone (zal. 2003)
 • Boten Beautiful Land Specific Economic Zone (zal. 2003)
 • Golden Triangle Special Economic Zone (zal. 2007)
 • Vientiane Industrial and Trade Area (zal. 2011)
 • Saysetha Development Zone (zal. 2010)
 • Phoukhyo Specific Economic Zone (zal. 2010)
 • Thatluang Lake Specific Economic Zone (zal. 2011)
 • Longthanh-Vientiane Specific Economic Zone (zal. 2012)
 • Dongphosy Specific Economic Zone (zal. 2012)
 • Thakhek Specific Economic Zone (zal. 2012)
 • Pakse – Japan SME Special Economic Zone (zal. 2015)

Pozn.: Pro detailní informace a teritoriální rozmístění jednotlivých zón viz stránky Investment Promotion Department.

Zpět na začátek

2.5. Investice – přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Teritoriální struktura – přímé zahraniční investice 1989-2015
Poř. Země Počet projektů Objem v USD
1 Čína 834 5.484.429.971
2 Thajsko 748 4.491.684.613
3 Vietnam 417 3.574.681.539
4 Jižní Korea 291 751.072.139
5 Francie 223 490.626.243
6 USA 114 149.800.113
7 Malajsie 103 812.558.773
8 Japonsko 102 438.267.441
9 Austrálie 87 127.652.812
10 Singapur 79 187.761.475

Celkem

6.015
24.476.953.967

Zdroj: Ministry of Planning and Investment, Laos

 

Odvětvová (sektorová) struktura – přímé zahraniční investice 1989-2015
Poř. Sektor Jednotky Objem v USD
1 Výroba el. energie 49 7.302.957.159
2 Důlní průmysl 304 5.697.891.830
3 Zemědělství 990 2.946.221.863
4 Služby 671 2.544.274.905
5 Průmysl a rukodělná výroba 932 2.111.101.228
6 Pohostinství 430 1.023.113.120
7 Stavebnictví 150 826.474.695
8 Telekomunikace 18 662.688.895
9 Dřevařský průmysl 211 410.141.376
10 Bankovnictví 31 372.063.662
11 Obchod 351 325.021.111
12 Oděvní průmysl 110 95.000.447
13 Konzultantské služby 172 66.929.199
14 Zdravotnictví 14 64.222.736
15 Vzdělávání 85 30.975.780

Celkem

4.518 24.479.077.967

Zdroj: Ministry of Planning and Investment, Laos

 

Pozn.: Další statistické informace je možné nalézt na stránkách Investment Promotion Department.

Zpět na začátek

2.6. Investice – podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

V Laosu je možné investovat třemi různými způsoby a vyžádat si licenci na:

 1. obchodní činnost,
 2. koncesovanou činnost,
 3. aktivity v rámci zvláštních a specifických ekonomických zón.

U běžné obchodní činnosti neexistuje časové omezení investice kromě speciálních případů stanovených zvláštními předpisy a zákony.

U koncesované činnosti závisí jejich trvání na předmětu činnosti, investičním objemu, podmínkách koncese apod., nesmí však překročit 99 let a její obnovení je možné se souhlasem vlády.

 

V případě aktivit v rámci zvláštních a specifických ekonomických zón záleží na druhu, objemu a podmínkách stanovených pro jednotlivé ekonomické zóny. Doba trvání nesmí překročit 99 let, kromě případů kdy vláda prodloužení schválí s ohledem na významné přínosy dané investice pro zemi.

 

Z hlediska vlastnické struktury připadají v úvahu tři základní modely:

 1. 100% vlastnictví (platí pro domácí i zahraniční investory),
 2. společný podnik – joint venture (platí pro domácí i zahraniční investory),
 3. smluvní obchodní vztah (zahraniční společnost vstoupí do smluvního vztahu s domácím partnerem pro odběr/dodávku zboží z/do Laosu).

Pozn.: Pro detailnější popis jednotlivých modelů a postupů při zájmu o investiční aktivity v Laosu viz stránky Investment Promotion Department.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Bangkoku (Thajsko) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem