Laos: Zahraniční obchod a investice

© Zastupitelský úřad ČR v Bangkoku (Thajsko)

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

 

Vývoz

Dovoz

Saldo

2014 3.277 4.976 -1.699
2015 3.653 5.675 -2.022
2016 4.245 5.373 -1.128
2017 4.823 5.636 -813
2018* 5.208 6.143 -935

Údaje v mil. USD
Zdroj: EIU
* = odhad

Zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Hlavními obchodními partnery Laosu (data 2017) jsou:

 • v oblasti laoských vývozů: Thajsko, Čina, Vietnam, Indie;
 • v oblasti laoských dovozů: Thajsko, Čína, Vietnam, Japonsko.

Zdroj: EIU

Zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Hlavními vývozními a dovozními položkami Laosu jsou (data 2017):

 • vývoz: suroviny, elektrická energie, zemědělské a lesnické produkty, textilní výrobky;
 • dovoz: kapitálové statky, zpracovatelské výrobky a suroviny pro další výrobu, spotřební zboží, zlato a stříbro.

Zdroj: Bank of the Lao PDR

Zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Zóny volného obchodu

Laos je členem sdružení ASEAN, v rámci kterého jsou používány zásady vytvoření zóny volného obchodu AFTA (ASEAN Free Trade Area). Tyto zásady v praxi znamenají snížení cla pro průmyslové výrobky ve vzájemném obchodě členských států ASEAN u naprosté většiny položek na 0 %.

Investiční zóny

V Laosu je celkem 11 ekonomických zón:

 • Savan-Seno Special Economic Zone (zal. 2003)
 • Boten Beautiful Land Specific Economic Zone (zal. 2003)
 • Golden Triangle Special Economic Zone (zal. 2007)
 • Vientiane Industrial and Trade Area (zal. 2011)
 • Saysetha Development Zone (zal. 2010)
 • Phoukhyo Specific Economic Zone (zal. 2010)
 • Thatluang Lake Specific Economic Zone (zal. 2011)
 • Longthanh-Vientiane Specific Economic Zone (zal. 2012)
 • Dongphosy Specific Economic Zone (zal. 2012)
 • Thakhek Specific Economic Zone (zal. 2012)
 • Pakse – Japan SME Special Economic Zone (zal. 2015)

Pozn.: Pro detailní informace a teritoriální rozmístění jednotlivých zón viz stránky Investment Promotion Department.

Zpět na začátek

2.5. Investice – přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Teritoriální struktura – přímé zahraniční investice 1989-2015

Poř.

Země

Počet projektů

Objem v USD

1

Čína

834

5.484.429.971

2

Thajsko

748

4.491.684.613

3

Vietnam

417

3.574.681.539

4

Jižní Korea

291

751.072.139

5

Francie

223

490.626.243

6

USA

114

149.800.113

7

Malajsie

103

812.558.773

8

Japonsko

102

438.267.441

9

Austrálie

87

127.652.812

10

Singapur

79

187.761.475

Celkem

6.015

24.476.953.967

Zdroj: Ministry of Planning and Investment, Laos

 

Odvětvová (sektorová) struktura – přímé zahraniční investice 1989-2015

Poř.

Sektor

Jednotky

Objem v USD

1

Výroba el. energie

49

7.302.957.159

2

Důlní průmysl

304

5.697.891.830

3

Zemědělství

990

2.946.221.863

4

Služby

671

2.544.274.905

5

Průmysl a rukodělná výroba

932

2.111.101.228

6

Pohostinství

430

1.023.113.120

7

Stavebnictví

150

826.474.695

8

Telekomunikace

18

662.688.895

9

Dřevařský průmysl

211

410.141.376

10

Bankovnictví

31

372.063.662

11

Obchod

351

325.021.111

12

Oděvní průmysl

110

95.000.447

13

Konzultantské služby

172

66.929.199

14

Zdravotnictví

14

64.222.736

15

Vzdělávání

85

30.975.780

Celkem

4.518

24.479.077.967

Zdroj: Ministry of Planning and Investment, Laos

 

Pozn.: Další statistické informace je možné nalézt na stránkách Investment Promotion Department.

Zpět na začátek

2.6. Investice – podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

V Laosu je možné investovat třemi různými způsoby a vyžádat si licenci na:

 1. obchodní činnost,
 2. koncesovanou činnost,
 3. aktivity v rámci zvláštních a specifických ekonomických zón.

U běžné obchodní činnosti neexistuje časové omezení investice kromě speciálních případů stanovených zvláštními předpisy a zákony.

U koncesované činnosti závisí jejich trvání na předmětu činnosti, investičním objemu, podmínkách koncese apod., nesmí však překročit 99 let a její obnovení je možné se souhlasem vlády.

 

V případě aktivit v rámci zvláštních a specifických ekonomických zón záleží na druhu, objemu a podmínkách stanovených pro jednotlivé ekonomické zóny. Doba trvání nesmí překročit 99 let, kromě případů kdy vláda prodloužení schválí s ohledem na významné přínosy dané investice pro zemi.

 

Z hlediska vlastnické struktury připadají v úvahu tři základní modely:

 1. 100% vlastnictví (platí pro domácí i zahraniční investory),
 2. společný podnik – joint venture (platí pro domácí i zahraniční investory),
 3. smluvní obchodní vztah (zahraniční společnost vstoupí do smluvního vztahu s domácím partnerem pro odběr/dodávku zboží z/do Laosu).

Pozn.: Pro detailnější popis jednotlivých modelů a postupů při zájmu o investiční aktivity v Laosu viz stránky Investment Promotion Department.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Bangkoku (Thajsko) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem