Lesotho: Kontakty

Pro Lesothské království je politicky i konzulárně příslušný zastupitelský úřad ČR v Pretorii. Teritorium pokrývá taktéž zahraniční kancelář CzechTrade v Johannesburgu v JAR.

© Zastupitelský úřad ČR v Pretorii (Jihoafrická republika)

7.1. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu

Velvyslanectví České republiky (Embassy of the Czech Republic)
Země akreditace: Jihoafrická republika, Angola, Botswana, Lesotho, Madagaskar, Mauricius, Mosambik, Namibie, eSwatini

ZÚ ČR v Pretorii se nachází cca 50 km od mezinárodního letiště v Johannesburgu (O.R. Tambo).
GPS: S 25º44,708`; E 28º13, 566`
Fyzická adresa: 936 Pretorius Street, 0083 Arcadia, Pretoria
Poštovní adresa: P.O.Box 13671, Hatfield 0028, Pretoria, South Africa
tel: 0027-12-431 2380
fax: 0027-12-430 2033
e-mail: pretoria@embassy.mzv.czweb: www.mzv.cz/pretoria
facebook: https://www.facebook.com/EmbassyOfTheCzechRepublicInPretoria
Velvyslanec: JUDr. Michal Král

Ekonomický úsek
Mgr. Viktor Dolista (agendy: Botswana, Jižní Afrika, Lesotho, Namibie, eSwatini )
Ing. Kristýna Chvátalová (agendy: Angola, Madagaskar, Mauricius, Mosambik)
tel.: 0027-12-431 2385, 0027-12-431 2389
e-mail: Commerce_Pretoria@mzv.cz

Zpět na začátek

7.2. Kontakty na teritoriální odbory na MZV ČR a na MPO ČR, zastoupení ostatních českých institucí v teritoriu (CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism, Česká centra)

Zahraniční kancelář CzechTrade v Johannesburgu (JAR)
Vedoucí ZK: Bc. Petr Haramul
Fyzická adresa: 357 Rivonia Boulevard, Rivonia, Johannesburg
Poštovní adresa: P. O. Box 3520, 2128 Rivonia, Republic of South Africa
tel: +27 11 519 0902, mobil: +27 79 041 9187
e-mail: johannesburg@czechtrade.czweb: www.czechtrade-sa.co.za/contact

Česká centra, CzechInvest ani CzechTourism nejsou v Lesothu (ani v JAR) zastoupeny.

Další relevantní kontakty v ČR:

Ministerstvo zahraničních věcí ČR
Odbor ekonomické diplomacie
Loretánské nám. 101/5
118 00 Praha 1 – Hradčany
tel.: 22418 2592, 2591 fax: 22418 2082
e-mail: oed@mzv.cz
web: www.mzv.cz

Odbor států subsaharské Afriky
tel: 22418 3013 fax: 22418 2027
web: www.mzv.cz

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Odbor zahraničních ekonomických politik II (51600)
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Na Františku 32
110 15  Praha 1
tel.: +420 224 851 111

Zpět na začátek

7.3. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

Nouzová telefonní linka velvyslanectví v Pretorii: +27 82 416 00 16
Linka funguje mimo pracovní dobu velvyslanectví a je určena výhradně občanům ČR v nouzi či ohrožení zdraví a života.

Tísňové volání: +266-5888-1010
Policie (Maseru) ul. Constitution Road: tel: +266-2231-7262

V Lesothu neexistuje žádná spolehlivá záchranná služba a výskyt zdravotnických zařízení v Lesothu je omezený. Kvalitní zdravotní služba je k dispozici v jihoafrickém Bloemfonteinu (cca 140 km západně od Maseru).
Nemocnice Queen Elizabeth II Hospital, ulice Kingsway; soukromá nemocnice Maseru Private Hospital, ul. Thetsane Road, tel.: +266 2231 3260
Lékárny: MHS Pharmacy, LNDC nákupní centrum, ulice Kingsway, Maseru, tel.: +266 2232 5189

Zpět na začátek

7.4. Internetové informační zdroje

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Pretorii (Jihoafrická republika) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

• Teritorium: Lesotho