Lesotho: Mapa oborových příležitostí – perspektivní položky českého exportu

Vzhledem k omezenému trhu Lesotha a jeho úzkému napojení na JAR nebylo Lesotho zařazeno do tzv. Mapy globálních oborových příležitostí.

© Zastupitelský úřad ČR v Pretorii (Jihoafrická republika)

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Pro Lesotho nebyly identifikovány žádné potenciální příležitosti v rámci sledovaných oborů. Jisté uplatnění mohou na tomto trhu nalézt některé strojírenské položky, případně průmyslové výrobky aj. položky dle konkrétní poptávky či projektu.

Zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Převážná většina veletrhů a konferencí s regionálním významem se koná v sousední Jižní Africe a účastní se jich i lesothská podnikatelská sféra. Přehled nejvýznamějších veletrhů na stránkách STI JAR. Přehled projektů ekonomické diplomacie aj. akcí organizovaných Velvyslanectvím ČR, popř. Czech Trade v Jihoafrické republice jsou evidovány na webu BusinessInfo.cz.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Pretorii (Jihoafrická republika) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

• Teritorium: Lesotho