Lesotho: Vztahy země s EU

Vztahy s Evropskou unií a jejími členskými zeměmi nejsou nijak zatíženy. Rámcem vztahů mezi EU a Lesothem je tzv. Dohoda z Cotonou mezi EU a skupinou zemí Afriky, Karibiku a Pacifiku (ACP) z roku 2000. Lesotho je taktéž smluvní stranou Dohody o ekonomickém partnerství (EPA) mezi EU a Jihoafrickým rozvojovým společenstvím (SADC), která vstoupila v platnost v říjnu 2016.

© Zastupitelský úřad ČR v Pretorii (Jihoafrická republika)

3.1. Zastoupení EU v zemi

Delegace Evropské Unie v Lesothu (Delegation of the European Union to Lesotho)
Fyzická adresa: 167 Constitution Road, Maseru, West

Poštovní addresa: P.O. Box 518, Maseru 100, Lesotho
Telephone: +266 22272200 Fax: +266 22272255
Email: delegation-lesotho@eeas.europa.eu
Vedoucí delegace: Dr. Michael Doyle

Vedoucí oddělení ekonomické a rozvojové spolupráce: Mr Markus Theobald

Otevírací hodiny:

  • 07.30 – 16.30 Po – Čt
  • 08.30 – 13.00 Pá

Zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Obchodní vztahy mezi Evropskou unií a Lesothem upravuje Dohoda o ekonomickém partnerství (Economic Partnership Agreement, tzv. EPA SADC), jež začala být předběžně prováděna v říjnu 2016. Vedle Lesotha tzv. dohoda EPA SADC dává taktéž rámec obchodním vztahům s Botswanou, Jižní Afrikou, Mosambikem, Namibií a Swazijskem. Celní sazby a požadavky na dokumentaci pro jednotlivé typy zboží jsou přístupné na stránkách EU Trade Helpdesk.
Zahraniční obchod Lesotha s EU 2013 2014 2015 2016 2017
Vývoz (mil. EUR) 187 247 254 208 271
Dovoz (mil EUR) 15 11 12 12 12
Saldo -172 -237 -242 -195 -259

Zdroj: Statistiky zahraničního obchodu EU

Zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Lesotho je příjemcem zahraniční rozvojové spolupráce včetně dotací z fondů EU. V roce 2018 ani v nedávné minulosti nerealizovala Česká republika v Lesothu žádný bilaterální rozvojový projekt, nicméně ČR poskytuje finanční prostředky prostřednictvím fondů EU. Pro období 2014 až 2020 bylo Lesothu na projekty z Evropského rozvojového fondu (EDF) alokováno 142 mil EUR. Informace o těchto projektech lze nalézt na stránkách Delegace Evropské unie v Maseru. Seznam projektů financovaných z Evropského rozvojového fondu (seznam projektů EDF) je přístupný na stránkách Evropské komise. Další projekty financuje Evropská investiční banka (seznam projektů EIB).

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Pretorii (Jihoafrická republika) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

• Teritorium: Lesotho