Libanon: Mapa oborových příležitostí – perspektivní položky českého exportu

© Zastupitelský úřad ČR v Bejrútu (Libanon)

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

perspektivním oblastem vzájemné obchodní spolupráce patří strojírenství a zařízení pro energetiku, malé a střední generátory, elektrická zařízení, rozvodny, dodávky materiálů a výrobků využitelných ve stavebnictví, ekologických technologií, čistíren odpadních vod, spaloven odpadu, autobusů, automobilů, osobních a loveckých zbraní a munice, vybavení pro vládní bezpečnostní složky, zařízení pro potravinářský průmysl, potravin, mléčných výrobků a komodit, papíru, skla a spotřebního zboží. Ve střednědobém horizontu se rýsují možnosti účasti na výstavbě tunelů a mostů, obecně infrastruktury. V oblasti potravinářství je možné uplatnění know-how českých firem, které by mohly takto proniknout na trh. Významnou oblastí ekonomické spolupráce je cestovní ruch, a to nejen pokud jde o cesty Libanonců do Prahy či  Karlových Varů.

Perspektivní položky:

 • dodávky energetických zařízení (generátory pro výrobu páry vodní, kotle k ústřednímu topení, turbíny, rozvaděče, panely, rozvodné stoly)
 • výstavba, resp. rekonstrukce přenosových sítí a plynovodů včetně kompresorových jednotek, chladících věží pro průmyslové a energetické podniky
 • dodávky osobních automobilů (Auto Škoda do Libanonu vyváží), autobusů vč. školních, nákladních vozů vč. vozů pro obtížné terény
 • spolupráce při rekonstrukci dopravní infrastruktury vč. kolejových vozidel, el. napájení, zabezpečovacích zařízení pro železnice (t.č. má Libanon cca 400 km železnice, která je však v celkové délce nefunkční);
 • řešení systému MHD (zejm. v Bejrútu a Tripoli) a navazující dodávky techniky a zařízení
 • obranný průmysl (střelné zbraně, munice, prvky pasivní bezpečnosti – scannery, detektory výbušnin, prostředky osobní ochrany, rušičky, přístroje k nočnímu vidění)
 • dodávky, modernizace a opravy rádiových a televizních vysílačů
 • dodávky ekologických zařízení (čističky a úpravny vody, zařízení na zpracování komunálních odpadů)
 • dodávky, resp. výstavba zařízení pro výrobu stavebních hmot, stavební kontrakty
 • sklářské výrobky, výrobky z křišťálu
 • spolupráce v oboru informačních a komunikačních technologií (ICT)
 • spolupráce v oblasti potravinářství a potravinářských zařízení, technologií a chladících zařízení, včetně navazujících (např. obalová technika, velkokapacitní sklady, sila, obilné mlýny, těstárny, speciální sklady výrazně prodlužující dobu skladování, průmyslové mrazírny)
 • zemědělské stroje a technika
 • produkty zemědělské výroby (potraviny vč. mléčných a masných výrobků, živý skot a maso)
 • zdravotnické potřeby a pomůcky, lékařském zařízení a náčiní, zejm. chirurgické nástroje, komplexní řešení pro operační sály, textilie, lůžka, léčiva, apod.
 • spolupráce při budování a modernizaci  turistických kapacit
 • asistence specializovaných českých firem při budování lázeňských kapacit
 • školení, transfer know-how, konzultace a další podpůrné služby zejm. ve vysokých technologiích, IT, ochraně životního prostředí, bezpečnostních řešení a energetice

Posílit a zreformovat bezpečnostní složky se jeví jako urgentní. To souvisí s udržením stabilní bezpečnostní situace v zemi a záměrem prosadit monopol státních ozbrojených sil na držení zbraní v zemi. Pokud jde o speciální materiál, vývoz této položky do Libanonu nepodléhá embargu, ale funguje v tzv. zpřísněném režimu (vyplývá z rezoluce RB OSN 1701, na kterou navazuje Společná pozice EU 2006/625/CFSP). Dodávky lze tedy realizovat na základě oficiálních potvrzení vystavených libanonskou vládou a řada západních zemí tak bez větších problémů s Libanonem spolupracuje (vesměs v rámci bilaterální asistence Libanonským ozbrojeným silám).

Perspektivní se může jevit i zapojení českých podnikatelů do rozvojových projektů EU či Světové banky.

Zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Velvyslanectví ČR v Bejrútu zorganizovalo incomingovou misi libanonských chovatelů a obchodníků s masným skotem do ČR v termínu 12. – 15. května 2019. Součástí programu bylo jednání mezi představiteli Ministerstva zemědělství Libanonu a Státní veterinární správy ČR, následovala účast libanonských farmářů a obchodníků na Národní výstavě hospodářských zvířat v Brně, návštěva farem předních českých chovatelů užitkového a jatečného skotu. Byl také proveden audit v mlékárně Jihlava, která patří do české mlékárenské skupiny Interlacto. Obchodní jednání proběhla i v Masokombinátu Písek a ve společnosti Plzeňské pivovary. Účelem mise bylo představit libanonským zájemcům nabídku skotu, ukázat standard českých farem, nabídnout uzenářskou produkci Masokombinátu Písek a projednat export plzeňského piva do Libanonu. Pro českou stranu znamenala mise navázání přímých obchodních vztahů s cílem realizace exportu české zemědělské produkce do Libanonu. Mise byla realizovaná a financovaná jako Projekt na podporu ekonomické diplomacie. Akce byla organizována ve spolupráci s Ministerstvem zahraničích věcí ČR a Ministerstvem zemědělství ČR s přímým zapojením Státní veterinární správy České republiky.

Další incomingovou misi zaměřenou na modernizaci libanonské potravinářské výroby s cílem prosadit české technologické zařízení v Libanonu, např. prodej plnící linky pro nealkoholické nápoje a technologie pro místní pivovary, zorganizovalo velvyslanectví ČR v Bejrútu ve dnech 14. – 16. 11. 2019. Akce proběhla ve spolupráci s Ministerstvem zahraničích věcí ČR a Ministerstvem zemědělství ČR. V jejím rámci proběhla v ČR jednání se společnostmi Technoexport a.s., Top Hop a.s., Nate a.s., Raveco Bottling s.r.o. a Agenturou Czech Invest. Výsledkem mise bylo mj. uzavření kontraktu na dodávku plnicího zařízení českého výrobce Raveco Bottling pro libanonskou společnost BEV Holding, dále libanonské pivovary Beirut Beer a Elmir projednaly dodávky chmelu na rok 2020. Mise otevřela prostor pro další spolupráci v oblasti modernizace libanonských potravinářských zařízení, výroby nealkoholických nápojů a piva.

Studijní cesta pro libanonské operátory v cestovním ruchu se měla uskutečnit v říjnu 2019, opět pod hlavičkou českého velvyslanectví. Jejím cílem bylo rozšířit nabídku libanonských operátorů v cestovním ruchu o lázeňská města a méně známé destinace v ČR a propojit je s českými partnery pro zajištění ubytování, lázeňských služeb, dopravy apod. Mise měla být realizovaná a financovaná jako Projekt na podporu ekonomické diplomacie ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR a s agenturou CzechTourism. Vzhledem k podzimním demonstracím a následnému pádu libanonské vlády byl tento projekt odložen na podzim roku 2020.

Seznam hlavních veletržních událostí, které se budou v Libanonu konat v r. 2020, naleznete v subkapitole 6.4 této STI.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Bejrútu (Libanon) ke dni 15. 5. 2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem