Libanon: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

© Zastupitelský úřad ČR v Bejrútu (Libanon)

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Vzájemné obchodní výměně ČR a Libanonu jasně dominuje český vývoz. Po r. 2015, kdy český vývoz dosáhl nejnižší hodnoty za posledních pět let, se do roku 2018 vrátil k trendovým hodnotám. V roce 2019 vlivem politické, ekonomické a finanční krize v Libanonu utrpěl i vzájemný obchod (omezení finančních transferů z libanonských bank)

  2015 2016 2017 2018 2019
Vzájemná obchodní výměna mezi ČR a Libanonem, 2014-2018 (v mil. USD)
Vývoz z ČR 54,1 67,5 66,6 66,5 52,1
Dovoz do ČR 2,5 3,7 1,4 2,6 1,8
Obrat 56,6 71,2 68 69 53,9
Bilance +51,6 +63,8 +65,2 +63,8 +50.3

Zdroj: Databáze zahraničního obchodu ČSÚ

Pozn.: Zajímavým aspektem vzájemné obchodní výměny s Libanonem je skutečnost, že obchod velmi často uskutečňují firmy z ČR, které jsou plně nebo částečně kapitálově ovládané libanonskými obchodníky a podnikateli žijícími v ČR nebo v Evropě. Uvedené se týká zejm. vývozu potravin a skla.

Zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Hlavní položky českého vývozu do Libanonu dle nomenklatury HS(6):

Zpracovatelské jednotky, mléko a smetana v prášku, vozidla, sýry, cukr, hygienické vložky a tampony, dětské pleny, paměťové jednotky, oplatky, přístroje pro přijímání a vysílání hlasu a dat, sklo stolní a kuchyňské, revolvery a pistole, zbraně ostatní ne sečné, monitory, výměníky tepla, další skleněné zboží, části strojů, umyvadla, vany, mísy.

Komoditní struktura českého vývozu do Libanonu v letech  2017, 2018 a 2019 (nomenklatura HS2)
Kód zboží

Název kategorie

2017 (tis. USD) 

2018 (tis. USD) 

2019 (tis. USD) 

84

Reaktory, kotle, přístroje, nástroje mechanické

 15 548

18 516 11 539

04

Mléko, vejce, med, výr. jedlé živoč. původu

15 797

14 731  14 433

87

Vozidla motorová traktory kola aj vozidla

4 646 6 716 2542

85

Přístroje pro el. záznam a reprodukci zvuku a TV obrazu

 6 699

4 434  5951
96 Výrobky různé  2 554 4 012  5393

70

Sklo a výrobky skleněné

 3 651

2 973  1840
19 Přípravky z obilí, mouky, škroby mléka pečivo   1 445 1 807  1235
69 Výrobky keramické 1 055 1 553  641
93

Zbraně, střelivo, části součásti příslušenství

453

1 534 483
94 Nábytek, lůžkoviny, svítidla, stavby montované  1 324 1 269  839

Zdroj: Databáze zahraničního obchodu ČSÚ

Hlavní položky libanonského vývozu do České republiky dle nomenklatury HS(6):

Náplasti, stroje k výrobě makaronů, části strojů na zpracování kaučuku, kaučuk, trička, přípravky pro omáčky, parfémy, toaletní vody, pračky, stroje na bělení a barvení, tabák, dámské šaty, zvířecí vnitřnosti, voda, nealkoholické nápoje, dýmky, tiskařské výrobky, zpracovatelské jednotky, pásy, opasky, ořechy (kešu, pistácie).

Komoditní struktura libanonského vývozu do ČR v letech 2016, 2017 a 2018 (nomenklatura HS2)

Kód zboží

Název kategorie

2017 (tis. USD) 

2018 (tis. USD) 

2019 (tis. USD)

30 Výrobky farmaceutické 54 1 112 0
84 Reaktory, kotle, přístroje, nástroje mechanické 129 565 218
40 Kaučuk a výrobky z něj 80 167 241

61

Oděvy, doplňky oděvní, pletené, háčkované

173

155 250
24

Tabák, náhražky tabákové vyrobené

0 113 543

21

Přípravky potravinové, různé

89

95 152
33

Silice, rezinoidy, přípravky kosmetické

262 89 109
62

Oděvy, doplňky oděvní, jiné než pletené, háčkované

55 74 8
22 Nápoje, tekutiny lihové, ocet 0 47 15
05 Výrobky živočišného původu jinde neuvedené 66 33 13

Zdroj: Databáze zahraničního obchodu ČSÚ

Podrobné statistiky lze získat v Databázi zahraničního obchodu.  

Zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Hlavní položkou v oblasti výměny služeb jsou dopravní (letecké) služby a služby související s cestovním ruchem. ČR je tradičně populární lázeňskou destinací zámožnější libanonské klientely. Hlavní libanonskou společností podnikající v této oblasti je Transas/Kaysas.

V r. 2012 ČSA zrušily přímou linku na trase Praha – Bejrút, od té doby bývá tento spoj obnovován pouze jako sezónní v letních měsících a v době svátků (Vánoce, Velikonoce). V roce v r. 2019 budou lety v letní sezóně provozovány mezi 23. 6. a 1. 10. V roce 2017 bylo zahájeno codesharové partnerství ČSA a libanonské letecké společnosti Middle Eastern Airlines (MEA). ČSA operuje pro MEA lety na trasách Praha – Bejrút a Praha – Košice.

Zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Z českých firem exportujících do Libanonu byly v posledním období nejaktivnější:

 • Škoda Auto, a.s. (Mladá Boleslav)
 • Astrom, s.r.o. (Praha)
 • ETD Transformátory, a.s. (Praha)
 • Madeta, a.s. (České Budějovice)
 • Interlacto s.r.o.
 • Budějovický Budvar s.p.
 • Mlékárna Hlinsko, a.s. (Hlinsko)
 • Sladovny Soufflet ČR (Praha)
 • WALMARK, a.s.
 • Lacrum, s.r.o. (Velké Meziříčí)
 • Bioveta, a.s. (Ivanovice na Hané)
 • Bohemia Breeding a.s.
 • JUTA, a.s. (Dvůr Králové nad Labem)
 • ZPA Smart Energy, a.s. (Trutnov)
 • Přerovské kotlárny Vlček, s.r.o. (Přerov)
 • Crystalite Bohemia, s. r. o. (Světlá nad Sázavou)
 • Crystalex CZ, s.r.o. (Praha)
 • Preciosa, a.s. (Jablonec n. Nisou)
 • Jablonex, a.s. (Jablonec n. Nisou)
 • Linet, s.r.o. (Slaný)

 

Aktivní partneři českých firem v Libanonu:

 • Éts. F.A. Kettaneh
 • HOSPI FOODS
 • S.T.C.I.  (Société Tabbara)
 • DYAR
 • Transas/Kaysas
 • General Pharm
 • DEALTRADE Group
 • Benta Trading Co.
 • Crystalex Hazime Trading Co.
 • La Porcelaine s.a.l.
 • Hamid Group
 • MYBEL Export – Import, Beirut
 • Elegant House
 • ZAYAT Home Style

Zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Mezi ČR a Libanonem existují následující dohody:

 • Dohoda mezi Českou republikou a Libanonskou republikou o sukcesi do dvoustranných smluv sjednaná výměnou nót (Bejrút 1996)
 • Obchodní dohoda mezi vládou České republiky a vládou Libanonské republiky (Bejrút 1994, č.178/1996 Sb.); ke dni vstupu ČR do EU 1. 5. 2004 došlo k vypovězení, bilaterální obchodní relace se v současnosti řídí pravidly obsaženými v Asociační dohodě mezi EU a Libanonem (podepsané v létě 2002), zejména jejím Obchodním protokolem (tzv. Interim Agreement), který vstoupil v platnost 1. 3. 2003
 • Dohoda mezi Českou republikou a Libanonskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (Praha 1997)
 • Dohoda o vzájemné podpoře a ochraně investic (Bejrút, 19. 9. 1997) a Protokol mezi Českou republikou a Libanonskou republikou pozměňující Dohodu mezi Českou republikou a Libanonskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsanou dne 19. září 1997 v Bejrútu (Pozn. Protokol byl podepsán dne 20. března 2010 v Bejrútu. Ratifikační proces byl v ČR ukončen v únoru 2011, což bylo libanonské straně následně notifikováno. Do dnešního dne nebyl ratifikační proces na libanonské straně ukončen, Protokol tedy dosud nevstoupil v platnost);
 • Dohoda o spolupráci v civilním letectví (Bejrút 2003): aktualizace smlouvy z r. 1961
 • Dohoda o spolupráci v oblasti kultury, školství a vědy (Bejrút 2004). Prováděcí dokumenty ke kulturní dohodě sjednány nejsou, přes doporučení MZV gestorská ministerstva školství a kultury ČR z rozpočtových důvodů nemohou garantovat naplnění těchto protokolů, a proto jejich podpis odkládají.
 • Dohoda o spolupráci mezi Hospodářskou komorou ČR a libanonskou Federací obchodních, průmyslových a zemědělských komor (květen 2004; v návaznosti na tuto dohodu došlo na podzim roku 2005 k vytvoření Smíšeného česko-libanonského výboru obou komor; jako hlavní oblasti společného obchodního zájmu byly vytipovány ICT, elektronika, potraviny, elektrické přístroje, chemické výrobky, stroje k opracování dřeva, nábytek a potravinářské a balicí stroje).
 • Dohoda o spolupráci v oblasti cestovního ruchu (Praha, 24. 2. 2006).

Kromě uvedených bilaterálních mezinárodních smluv existují ještě následující dohody mezi hospodářskými subjekty obou zemí:

 • Memorandum o porozumění mezi Asociací libanonských průmyslníků a Svazem průmyslu a dopravy ČR (duben 2003)
 • Memorandum o porozumění mezi libanonskou investiční agenturou IDAL a agenturou Czech Invest (duben 2003)
 • Dohody o spolupráci mezi Hospodářskou komorou ČR a libanonskou Federací obchodních, průmyslových a zemědělských komor (květen 2004). V návaznosti na tuto dohodu došlo na podzim roku 2005 k vytvoření Smíšeného česko-libanonského výboru obou komor; jako hlavní oblasti společného obchodního zájmu byly vyčleněny ICT, elektronika, potraviny, elektrické přístroje, chemické výrobky, stroje k opracování dřeva, nábytek a potravinářské a balicí stroje.
 • Společné prohlášení podepsali při návštěvě prezidenta Sleimana v ČR v 2. 3. 2012 ministr průmyslu a obchodu České republiky Martin Kuba a ministr hospodářství a obchodu Libanonské republiky Nicolas Nahas.

Zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Libanon nepatří mezi prioritní země zahraniční rozvojové spolupráce ČR, vzhledem k dopadům syrské krize však je prioritou humanitární (MZV i MV). V rozvojové oblasti jsou v zemi realizovány malé lokální projekty a do roku 2018 byla poskytována rozvojová stipendia. V humanitární oblasti se od roku 2013 každoročně realizují humanitární projekty na podporu syrských uprchlíků a místních hostitelských komunit (v Libanonu převažuje rozptýlení uprchlíků po celé zemi, bez táborů), od roku 2016 program MEDEVAC. V březnu 2019 se uskutečnila první mise oftalmologického týmu MEDEVAC v bejrútské Universitní nemocnici Rafíka Harírího, další mise měla proběhnout v listopadu 2019, vzhledem k výše zmíněné „Říjnové revoluci“ byla však odložena. ČR také nemocnici věnovala prostředky na nákup oftalmologického operačního přístroje.

Významná je multilaterální spolupráce, ČR se stala v letech 2015 a 2016 hlavním přispěvatelem do unijního Svěřeneckého fondu MADAD pro Sýrii (celkem 5 mil. EUR/136 mil. Kč), z něhož podporuje realizaci infrastrukturních projektů v Libanonu; z prostředků MV byl v letech 2014-16 rovněž kofinancován program RDPP EU pro Libanon (ročně 5 mil. Kč). Za zmínku ve vztahu k Libanonu dále stojí finanční podpora UNRWA, starající se o palestinské uprchlíky ve 12 táborech v zemi (500 tis. osob). ČR dále přispívá v Libanonu aktivním agenturám UNHCR, UNDP a UNESCO.

Bilaterální asistence v jednotlivých letech:

2006:

 • 220 266 USD             Humanitární pomoc bezprostředně po letním konfliktu
 • 198 108 USD             Sociálně-psychologická pomoc dětem postiženým válkou (Člověk v tísni)
 • 112 644 USD             Obnova zdrojů pitné vody v oblasti Tyru (Adra)
 • Vládní stipendia: 3

2007:

 • 29 850 USD               Obnova knihovny v Haret Hreik
 • 200 000 USD             NGO Société de Saint Vincent – střediska pro seniory
 • 147 444 USD             Odminování – vybavení regionálního střediska pro odminování v Nabátíji (Nabatiyeh) a částečně odminování tábora Nahr al-Bárid
 • Vládní stipendia: 2

2008:

 • Vládní stipendia: 3

2009:

 • 10 000 USD               Dobrovolný příspěvek české vlády pro Zvláštní tribunál pro Libanon
 • Vládní stipendia: 1

2010:

 • 10 000 USD               Dobrovolný příspěvek české vlády pro Zvláštní tribunál pro Libanon
 • Vládní stipendia: 2

2011:

 • 10 000 USD               Dobrovolný příspěvek české vlády pro Zvláštní tribunál pro Libanon
 • Vládní stipendia: 2

2012:

 • 10 000 USD               Dobrovolný příspěvek české vlády pro Zvláštní tribunál pro Libanon
 • Vládní stipendia: 2
 • 500 000 Kč                 Malý lokální projekt – podpora klubu al Mishaal v Bednayelu (Bekaa) zaměřeného na aktivity pro děti ze sociálně slabých rodin, vč. dětí uprchlíků před syrským konfliktem

2013:

 • 2 566 000 Kč              Humanitární  projekt – rekonstrukce školy navštěvované dětmi syrských uprchlíků v Bednayelu (Bekaa)
 • Celkem 28,57 mil. Kč (tj. téměř 40 % celkového rozpočtu) bylo věnováno na pomoc konfliktem postiženému obyvatelstvu Sýrie i uprchlíkům ze Sýrie v Jordánsku, Libanonu a Iráku

2014:

 • 4 610 000 Kč              Humanitární projekt – pomoc 5 školám v okrese Marjeyoun (jižní Libanon)
 • 300 000 Kč                 Malý lokální projekt – Obnova veřejné školy „Mey for girls“ v Tripoli

2015:

 • 1 944 555 Kč              Humanitární projekt – Vybavení 22 veřejných škol v Tripoli
 • 2 034 000 Kč              Humanitární projekt – Vybavení všeobecné nemocnice v Tamnine (Bekáa) diagnostickým přístrojem
 • 484 000 Kč                 Malý lokální projekt – Obnova 5 veřejných škol v Tyru
 • vládní stipendia: 2

2016:

 • 3 891 380 Kč              Humanitární projekt – Dodávka digitálního fluoroskopického a radiografického systému pro nemocnici v Rayak (Bekáa)
 • vládní stipendia: 4

2017:

 • 250 000 Kč                 Malý lokální projekt – rekonstrukce/vybavení domů pro libanonské navrátilce/utečence ze Sýrie v Irsalu a Ousaii
 • 200 000 Kč                 Malý lokální projekt – vybavení katolické školy v Tyru (katolická škola St. Joseph v Tyru)
 • 200 000 Kč                 Malý lokální projekt – zastřešení objektu dívčí muslimské školy v Tyru
 • 3 900 000 Kč              Humanitární projekt – zlepšení podmínek nejzranitelnějších syrských domácností a libanonské hostitelské komunity (Hay el Gharbe, realizátor: Diakonie)
 • 3 900 000 Kč              Humanitární projekt – předporodní péče o ohrožené ženy (Bekáa, realizátor: Charita ČR)
 • 3 700 000 Kč              Humanitární projekt – přístup k vodě a sanitaci pro syrské uprchlíky (Bekáa, realizátor: Adra)
 • vládní stipendia: 6

2018:

 • 4 508 440 Kč              Humanitární projekt – zlepšení životních podmínek nejzranitelnějších syrských domácností a libanonské hostitelské komunity (Hay El Gharbe a údolí Bekáa, realizátor: Diakonie)
 • 5 000 000 Kč              Humanitární projekt – přístup k vodě a sanitaci pro syrské uprchlíky a Libanonce (Bekáa, realizátor: Adra)
 • 336 000 Kč                 Malý lokální projekt – renovace kuchyně v sirotčinci St. Antoine de Padeou v Kfarfou
 • 330 000 Kč                 Malý lokální projekt – renovace toalet ve škole Antonine Sisters School ve Zghartě
 • vládní stipendia: 7

2019:

 • 2 500 000 Kč  Humanitární projekt – dar materiálního vybavení Nemocnici Rafíka Harírího (Bejrút, MEDEVAC)
 • Humanitární projekt – vyslání oftalmologického operačního týmu do Nemocnice R. Harírího (Bejrút, MEDEVAC, 2 mise)
 • 482 624 Kč                 Malý lokální projekt – letní program na podporu začlenění zrakově postižených (realizátor: Empowerment Through Integration)
 • 492 303 Kč                 Malý lokální projekt – Podpora znevýhodněného obyvatelstva na venkově prostřednictvím mobilní kliniky (realizátor: Lebanese American University)

 

 

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Bejrútu (Libanon) ke dni 15. 5. 2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem