Libérie: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

© Zastupitelský úřad ČR v Akkře (Ghana)

ZÚ Akkra v roce 2018 neevidovala žádnou obchodní a ekonomickou spolupráci mezi ČR a Libérií, ale v 03/19 byl zorganizován projekt ekonomické diplomacie PROPED č. 36A-045-002 „Prezentace obranného průmyslu ČR v Libérii a Sierra Leone“, který měl za cíl prezentovat české firmy podnikající v obranném průmyslu a nabídnout spolupráci při budování ozvbrojenných sil v obou těchto zemích, v boji proti terorizmu a při ochraně hranic.

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Bilance zahraničního obchodu mezi ČR a Libérií (údaje v tis.USD)
 20142015201620172018
Vývoz5563 0791 652567814
Dovoz35 21412 7115 37515 6709 123
Saldo-34 658-9 632-3 723-15 103-8 309

Zdroj: Český statistický úřad

Zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Dovoz ČR z Libérie v roce 2018 podle skupin zboží dle mezinárodní klasifikace

Kód zboží

Název zboží

Hodnota (tis. USD)

26

Rudy kovů strusky popely

8 626

40

Kaučuk a výrobky z něj

496

 

Vývoz ČR do Libérie v roce 2018 podle skupin zboží dle mezinárodní klasifikace

Kód zboží

Název zboží

Hodnota (tis. USD)

84

Reaktory kotle přístroje nástroje mechanické

549

85

Přístr el záznamu reprodukce zvuku TV obrazu

261

30

Výrobky farmaceutické

2

23

Zbytky odpad v potravinářském průmyslu krmivo

1

Zdroj :Český statistický úřad

Zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

ZÚ Akkra v roce 2018 neeviduje žádnou výměnu v oblasti služeb mezi ČR a Libérií.

Zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

ZÚ Akkra nemá informace o investicích českých firem v Libérii.

Zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Vztah ČR s Libérií není upraven žádným bilaterálními smlouvami. 

Zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Libérie nepatří mezi prioritní země pro Českou republiku v oblasti rozvoje. V roce 2018 nebyl realizován žádný malý lokální projekt.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Akkře (Ghana) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem