Lichtenštejnsko: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

© Zastupitelský úřad ČR v Bernu (Švýcarsko)

Lichtenštejnsko nepatří mezi významné obchodní partnery České republiky, je dlouhodobě zhruba na 100. pozici obchodních partnerů ČR s podílem zhruba 0,01 % na celkovém obratu zahraničního obchodu ČR. Obchodní saldo v r. 2019 činilo 11 794 tis. CZK, z pohledu ČR tedy aktivní (mírně pasivní bylo v období 2008 – 2014).
Rostoucí trend vzájemného obchodu od roku 2003 byl přerušen v letech 2008 a 2009 důsledky hospodářské krize. Od roku 2010 byly zaznamenány pozitivní vývojové tendence a v r. 2016 narostl vzájemný obchod na rekordní úroveň 1 172 mil. CZK. V roce 2019 dosáhl vzájemný obrat hodnoty 643 036 tis. CZK, což je pokles o 59 958 tis. CZK oproti r. 2018. V dlouhodobém pohledu zaznamenáváme však tendenci růstu jak u vzájemného obchodu, tak i u vývozu. Lichtenštejnské firmy zaměstnávají v Česku cca 220 pracovníků. Nejznámější firmy jsou například HILTI, Hoval, Thyssen-Krupp Presta nebo LGT Bank.
– Hoval provozuje prodejní a servisní centrum v Plzni
– Hilti má vedle své centrály nedaleko Prahy / Prahy tři distribuční, servisní a prodejní místa
– Oerlikon Balzers provozuje prodejní a výrobní centrum v Jihlavě

V roce 2019 dovezla Česká republika z Lichtenštejnska 812,548 tun zboží v celkové hodnotě 315 621 tis. CZK. Největší podíl dovozu 99 297 tis. CZK tvořilo Průmyslové spotřební zboží (třída 8 dle klasifikace SITC)

V roce 2019 vyvezla Česká republika do Lichtenštejnska 1 105,216 tun  tun zboží v hodnotě 327 415 tis. CZK. Největší podíl vývozu 154 062 tis. CZK tvořily Stroje a dopravní prostředky (třída 7 dele klasifikace SITC)

Zdroj: MPaO ČR, Měsíční statistika zahraničního obchodu

 

 

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Částky v tis. CZK

 2015201620172018 2019
Vývoz355 524613 900575 643393 732327 415
Dovoz273 850558 775387 234309 262315 621
Obrat629 3841 172 675962 877702 994643 036
Saldo+81 674+55 125+188 103+84 470+11 794

Zdroj: MPaO ČR, Měsíční statistika zahraničního obchodu

Zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Typ výstupu :  Normální
Směr obchodu :  Vývoz
Období :  1.1.2019  –  31.12.2019
Nomenklatura zboží :  SITC(2)
Data v tabulce jsou :  s dopočty
Kód zbožíNázev zbožíKód zeměNázev zeměNetto (kg)Stat. hodnota CZK(tis.)
69Kovové výrobky, j.n.LILichtenštejnsko             92 798            41 359
09Různé jedlé výrobky a přípravkyLILichtenštejnsko             50 881               12 119
72Strojní zařízení pro určitá odvětví průmysluLILichtenštejnsko             266 400               45 318
77Elektrická zařízení, přístroje a spotřebiče, j.n.LILichtenštejnsko             25 827               21 265
74Stroje a zařízení všeobecně užívané v průmyslu, j.n.LILichtenštejnsko             129 504               42 701
78Silniční vozidlaLILichtenštejnsko             1 545              2 029
75Kancelářské stroje a zařízení k automat. zpracování datLILichtenštejnsko               10 621                35 365
87Odborné, vědecké a řídící přístroje a zařízení, j.n.LILichtenštejnsko             390                 5 236
76Zařízení pro telekomunikace a pro záznam a reprodukci zvukuLILichtenštejnsko             10 323                  6 203
89Různé výrobky, j.n.LILichtenštejnsko             246 196               83 621
Typ výstupu :  Normální
Směr obchodu :  Dovoz
Období :  1.1.2019  –  31.12.2019
Nomenklatura zboží :  SITC(2)
Data v tabulce jsou :  s dopočty
Kód zbožíNázev zbožíKód zeměNázev zeměNetto (kg)Stat. hodnota CZK(tis.)
69Kovové výrobky, j.n.LILichtenštejnsko86 213           39 165
74Stroje a zařízení všeobecně užívané v průmyslu, j.n.LILichtenštejnsko4 796             16 932
81Prefabrikované budovy; výrobky zdravotnické, instalačníLILichtenštejnsko            106 008               36 911
54Léčiva a farmaceutické výrobkyLILichtenštejnsko              1 400                 23 575
87Odborné, vědecké a řídící přístroje a zařízení, j.n.LILichtenštejnsko               2 049                 27 714
77Elektrická zařízení, přístroje a spotřebiče, j.n.LILichtenštejnsko             14 726                 44 830
88Fotografické přístroje, optické výrobky, j.n., hodinyLILichtenštejnsko               2 051                 32 694
59Chemické prostředky a výrobky, j.n.LILichtenštejnsko               865                 1 403
78Silniční vozidlaLILichtenštejnsko             3 367                    595
66Výrobky z nekovových nerostů, j.n.LILichtenštejnsko           124                 586

Datum generování: 30.07.2019
Zdroj:
CZSO,

Zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Přibližně tři pětiny zaměstnanců v Lichtenštejnsku pracují v sektoru služeb. Mezi nejdůležitější ekonomické sektory patří finanční a pojišťovací služby, právní a daňové poradenství a obchod. Rozsah služeb je široký a zahrnuje kolem 300 druhů hospodářské činnosti. 

Zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Stav přímých českých investic v Lichtenštejnsku byl 1’781 mil. CZK k 31. 12. 2017 (nejaktuálnější údaj).
Zdroj:  Česká národní banka

Zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Seznam platných mezinárodních smluv s Českou republikou

Smluvně právní základna s ČR
8. září 2009 – podpis společného prohlášení ČR a Lichtenštejnska o navázání diplomatických styků a současně také memoranda o budoucí spolupráci.
Společná komise historiků zřízená ve dnech 6. – 7. dubna 2010 při oficiální návštěvě místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí ČR Jana Kohouta v Lichtenštejnsku.
25. 9. 2014 Smlouva mezi Českou republikou a Lichtenštejnským knížectvím o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku. Stále mladá spolupráce mezi Lichtenštejnskem a Českou republikou je intenzivní a je vyjádřena ve velkém počtu spolupráce v oblasti zahraniční politiky, kultury a vzdělávání.
Pro účely daňové spolupráce mezi ČR a Lichtenštejnskem je aplikovatelná dohoda uzavřená na komunitární úrovni, tzn. Dohoda mezi Evropským společenstvím (ES) a Lichtenštejnskem, kterou se stanoví opatření rovnocenná opatřením stanovenými směrnicí Rady 2003/48/ES o zdanění příjmů z úspor ve formě příjmů úrokového charakteru. Na základě zmíněné Dohody aplikuje Lichtenštejnsko srážkovou daň z úrokových příjmů ve výši 35% a následně je 75% z těchto výnosů převáděno do země rezidence skutečného vlastníka úrokového příjmů, tj. např. do ČR.

Lichtenštejnsko přistoupilo k Dohodě o automatizované výměně daňových informací dle standardů OECD. Výměna informací začne fungovat 1. 1. 2017.

Vztahy s EU a multilaterální vztahy
Lichtenštejnsko je členem ESVO od roku 1990, členem Evropského hospodářského prostoru (EHP) od roku 1995 a členem WTO rovněž od roku 1995.

 

 

Zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Mezinárodní humanitární spolupráce a rozvoj (IHCE) je odpovědností ministerstva zahraničních věcí a je koordinována Úřadem zahraničních věcí.
V roce 2018 poskytlo Lichtenštejnsko na projekty určené na pomoc při mimořádných událostech a při rekonstrukcích, na pomoc uprchlíkům a migraci a na bilaterální a multilaterální projekty rozvojové spolupráce 22,5 milionu franků.
Oficiální podpora a rozvojová spolupráce (Official Development Assistance, ODA) zahrnuje státní výdaje, které Lichtenštejnsko vydává dle kriterií OECD. 
https://www.llv.li/inhalt/12037/amtsstellen/internationale-humanitare-zusammenarbeit-und-entwicklung 

Nadace Rozvojová služba Lichtenštejnska (Der Liechtensteinische Entwicklungsdienst LED)

• vykonává veřejnou rozvojovou spolupráci ve jménu lichtenštejnské vlády
• pracuje hlavně ve venkovských oblastech ve vzdělávání a rozvoji venkova
• upřednostňuje podporování žen, sociální spravedlnost a životní prostředí ve všech činnostech
• je soukromoprávní nadací obyvatelstva a vlády Lichtenštejnska
• byla založena v roce 1965
http://www.led.li/strategie/leitbild.html

 

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Bernu (Švýcarsko) ke dni 15.05.2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem