Lichtenštejnsko: Vztahy země s EU

© Zastupitelský úřad ČR v Bernu (Švýcarsko)

EU a Lichtenštejnské knížectví jsou blízkými hospodářskými a politickými partnery v rámci EHP, ke kterému Lichtenštejnsko přistoupilo v roce 1995.
Většina aspektů vztahů mezi Lichtenštejnskem a EU se řídí dohodou o EHP, a to:

• účast na vnitřním trhu EU,
• účast v agenturách EU a programech EU,
• finanční příspěvek Lichtenštejnska na hospodářskou a sociální soudržnost v EU a EHP,
• pravidelná výměna otázek z oblasti zahraniční politiky na úrovni ministrů a expertů.
Od prosince 2011 je Lichtenštejnsko také přidruženým členem schengenského prostoru a plně se účastní dublinského systému určování kompetence při udělování žádostí o azyl.
V prosinci 2015 podepsaly EU a Lichtenštejnsko dohodu o automatické výměně informací v daňových záležitostech, což značně usnadní v boji proti daňovým únikům. Nová dohoda vstoupila v platnost v r. 2017.
Jako členský stát OSN podporuje Lichtenštejnsko zahraniční politiku EU a obvykle se připojuje k jejím iniciativám.

3.1. Zastoupení EU v zemi

Zastoupení EU

Delegation of the European Union to Switzerland and Liechtenstein
Bundesgasse 18, 3011 Berne, Switzerland
T: +41(31)310.15.30
F: +41(31)310.15.49
E-mail: delegation-bern@eeas.europa.eu
Head of the Delegation: Mr. Michael Matthiessen, Ambassador of the EU to Switzerland and the Principality of Liechtenstein (od 1. září 2016)
Vztahy s EU a multilaterální vztahy

Lichtenštejnsko je členem ESVO od roku 1990, členem Evropského hospodářského prostoru (EHP) od roku 1995 a členem WTO rovněž od roku 1995.
Mezinárodní organizace

CD, CE, EBRD, EFTA, IAEA, ICRM, IFRCS, Interpol, IOC, IPU, ITSO, ITU, ITUC (NGOs), OPCW, OSCE, PCA, Schengen Convention, UN, UNCTAD, UPU, WIPO, WTO

Zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Evropa:
r. 2018 – Neobsahuje údaje týkající se Švýcarska

  • Import celkem: 1’582 mil. CHF (podíl 78,5 %) – z toho ČR 21 mil. CHF (podíl 1,1 %)
  • Export celkem: 2’151 mil. CHF (podíl 58,8 %) – z toho ČR 14 mil. CHF (podíl 0,4 %)

Li neuvádí oddělenou statistiku pro EU

Zdroj: Aussenhandelsstatistik 2018 Liechtenstein, Amt für Statistik Liechtenstein

Zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Mezinárodní humanitární spolupráce a rozvoj (IHCE) je odpovědností ministerstva zahraničních věcí a je koordinována Úřadem zahraničních věcí.
V roce 2018 poskytlo Lichtenštejnsko na projekty určené na pomoc při mimořádných událostech a při rekonstrukcích, na pomoc uprchlíkům a migraci a na bilaterální a multilaterální projekty rozvojové spolupráce 22,5 milionu franků.
Oficiální podpora a rozvojová spolupráce (Official Development Assistance, ODA) zahrnuje státní výdaje, které Lichtenštejnsko vydává dle kriterií OECD.
https://www.llv.li/inhalt/12037/amtsstellen/internationale-humanitare-zusammenarbeit-und-entwicklung

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Bernu (Švýcarsko) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem