Lichtenštejnsko: Vztahy země s EU

© Zastupitelský úřad ČR v Bernu (Švýcarsko)

EU a Lichtenštejnské knížectví jsou blízkými hospodářskými a politickými partnery v rámci EHP, ke kterému Lichtenštejnsko přistoupilo v roce 1995.
Většina aspektů vztahů mezi Lichtenštejnskem a EU se řídí dohodou o EHP, a to:

• účast na vnitřním trhu EU,
• účast v agenturách EU a programech EU,
• finanční příspěvek Lichtenštejnska na hospodářskou a sociální soudržnost v EU a EHP,
• pravidelná výměna otázek z oblasti zahraniční politiky na úrovni ministrů a expertů.
Od prosince 2011 je Lichtenštejnsko také přidruženým členem schengenského prostoru a plně se účastní dublinského systému určování kompetence při udělování žádostí o azyl.
V prosinci 2015 podepsaly EU a Lichtenštejnsko dohodu o automatické výměně informací v daňových záležitostech, což značně usnadní v boji proti daňovým únikům. Nová dohoda vstoupila v platnost v r. 2017.
Jako členský stát OSN podporuje Lichtenštejnsko zahraniční politiku EU a obvykle se připojuje k jejím iniciativám.

Rada ministrů EU označila vztahy mezi Evropskou unií a Lichtenštejnskem opět za velmi dobré a dynamické a vyzdvihla především excelentní spolupráci v souvislosti s účastí Lichtenštejnska na evropském hospodářském fóru, jakož i v oblasti spravedlnosti a vnitřní bezpečnosti. Rada ocenila zejména příspěvek Lichtenštejnska k mezinárodní daňové transparentnosti a spravedlivému zdanění společností. Rovněž uvítala rychlou vnitrostátní aplikaci doporučení EU v oblasti zákona o dani z příjmu právnických osob, a proto bylo Lichtenštejnsko 2. října 2018 vyškrtnuto z takzvaného „šedého seznamu“. Prohloubila se rovněž spolupráce v oblasti programů zahraniční politiky, zejména s cílem posílit právní stát a mezinárodní trestní soudnictví, chránit lidská práva a bojovat proti finančním zločinům a praní špinavých peněz.

 

Zdroj: Stabstelle EWR, Beziehungen EU – Liechtenstein

3.1. Zastoupení EU v zemi

Zastoupení EU

Delegation of the European Union to Switzerland and Liechtenstein
Bundesgasse 18, 3011 Berne, Switzerland
T: +41(31)310.15.30
F: +41(31)310.15.49
E-mail: delegation-bern@eeas.europa.eu
Head of the Delegation: Mr. Michael Matthiessen, Ambassador of the EU to Switzerland and the Principality of Liechtenstein (od 1. září 2016)
Vztahy s EU a multilaterální vztahy

Lichtenštejnsko je členem ESVO od roku 1990, členem Evropského hospodářského prostoru (EHP) od roku 1995 a členem WTO rovněž od roku 1995.
Mezinárodní organizace

CD, CE, EBRD, EFTA, IAEA, ICRM, IFRCS, Interpol, IOC, IPU, ITSO, ITU, ITUC (NGOs), OPCW, OSCE, PCA, Schengen Convention, UN, UNCTAD, UPU, WIPO, WTO

Zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Evropa:
r. 2019 – Neobsahuje údaje týkající se Švýcarska

  • Import celkem: 1’576 mil. CHF (podíl 79,6 %) – z toho ČR 21 mil. CHF (podíl 1,0 %)
  • Export celkem:  2’064 mil. CHF (podíl 55,8 %) – z toho ČR 16 mil. CHF (podíl 0,4 %)

Li neuvádí oddělenou statistiku pro EU

Zdroj: Aussenhandelsstatistik 2019 Liechtenstein, Amt für Statistik Liechtenstein

Zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Fondy EHP a Norska 

Fondy členských zemí Evropského hospodářského prostoru (EHP) a Norska jsou fondy sloužící ke snižování ekonomických rozdílů zemí v rámci EHP. Přispívají do nich Lichtenštejnsko, Norsko a Island. Toto opatření solidarity do značné míry odpovídá kohezním fondům EU, které investují ekonomicky silnější členské státy EU do projektů prováděných v hospodářsky znevýhodněných evropských regionech. Na období 2014–2021 je z Fondu EHP a Norska k dispozici 1,5 miliardy EUR, příspěvek Lichtenštejnska činí přibližně 1%.
Granty EHP jsou založeny na memorandech o porozumění s 15 přijímajícími zeměmi: Bulharskem, Českou republikou, Chorvatskem, Kyprem, Estonskem, Řeckem, Maďarskem, Lotyšskem, Litvou, Maltou, Slovinskem, Slovenskem, Polskem, Portugalskem a Rumunskem. Během těchto vyjednávání mise podpořila zejména podporu činností v oblasti vzdělávání, kultury, migrace a správy věcí veřejných. Lichtenštejnsko upřednostňuje zejména spolupráci s Českou republikou, Maďarskem, Polskem a Slovenskem.
Česká republika je příjemcem těchto fondů od roku 2004, kdy vstoupila do Evropské unie a tím také do Evropského hospodářského prostoru, který je dohodou mezi EU a zeměmi Evropského sdružení volného obchodu (ESVO).

 

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Bernu (Švýcarsko) ke dni 15.05.2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem