Lichtenštejnsko: Zahraniční obchod a investice

© Zastupitelský úřad ČR v Bernu (Švýcarsko)

Nedostatek přírodních a jiných zdrojů na jedné straně a velmi malý domácí trh na straně druhé jsou důvody, proč má zahraniční obchod pro Lichtenštejnsko tak velký ekonomický význam.
Malý stát jako je Lichtenštejnsko nemůže zdaleka vše, co potřebuje, sám produkovat, a není schopen vše, co je zde vyrobeno a nabízeno, odebírat. Dovoz a vývoz jsou proto hlavními faktory pro ekonomiku země, přičemž vývoz podstatně převyšuje dovoz.
Zahraniční obchod Lichtenštejnska se v porovnání se stejnými čtvrtletími r. 2017 zvýšil jak již v 1. čtvrtletí, tak i ve 2. čtvrtletí r. 2018 v obou směrech. Vývoz přitom rostl opět rychleji než dovoz.
Podle lichtenštejnského statistického úřadu vyvezlo Lichtenštejnsko ve 2. čtvrtletí roku 2018 zboží ve výši 887 milionů franků. V porovnání se stejným čtvrtletím minulého roku to představuje nárůst o 10,3 %. Naopak dovezlo Lichtenštejnsko zboží v celkové hodnotě 510 milionů franků. V porovnání se 2. čtvrtletím roku 2017 to znamená nárůst o 6,4 %.
Více než 61 % vývozu směřovalo do evropských zemí. Podíl Německa jako největšího obchodního partnera přitom vzrostl z 22,3% ve 2. čtvrtletí 2017 na 22,6% ve sledovaném čtvrtletí. Celkově vyvezlo Lichtenštejnsko do Německa zboží v celkové hodnotě přes 200,33 milionů franků, tzn. o 11,5 % více než ve stejném období předchozího roku.  Do Rakouska, druhého nejdůležitějšího obchodního partnera Lichtenštejnska, bylo vyvezeno zboží v celkové hodnotě téměř 95,6 milionu švýcarských franků, tzn. o 8 % více než ve 2. čtvrtletí roku 2017. Přesto klesl podíl Rakouska na celkovém vývozu o 0,2 procentního bodu na 10,8 %. Z celkového dovozu mělo 81 % zboží původ v Evropě. Jejich celková hodnota vzrostla o 6,6 % na 413,13 milionu švýcarských franků. I zde je Německo s podílem 39 % nejvýznamnějším obchodním partnerem Lichtenštejnska. Ve sledovaném čtvrtletí získalo Lichtenštejnsko zboží v hodnotě 198,87 milionu švýcarských franků z Německa. Z Rakouska, které zaujímá 2. místo, bylo dovezeno zboží v hodnotě 116,76 milionu švýcarských franků.
Lichtenštejnsko investuje ročně 8,4% HDP do výzkumu a vývoje, což představuje přibližně 450 milionů franků. Tyto investice realizují především větší společnosti v Lichtenštejnsku. Lichtenštejnsko je v této oblasti jedním ze světových lídrů, což z něj činí centrum pro inovace a technologický rozvoj. Stát také podporuje inovativnost Start-up/ů a malých a středních podniků. Existují různé platformy nástrojů podpory, jako je např. program Idea, soutěž o podnikatelský záměr, podpora výzkumu a vývoje nebo investiční trh Lichtenštejnska. Všechny tyto nástroje mají za cíl podpořit inovace a oživit nové nápady a obchodní modely.

 

 

 

 

 

 

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

Export (bez Švýcarska) (v mil. CHF) 

2018 3 657
2017 3 372
2016 3 346
2015 3 299
2014 3 445
2013 3 361
2012 3 368
2011 3 329
2010 3 325

Import (bez Švýcarska) (v mil. CHF) 

2018 2 015
2017 2 001
2016 1 980
2015 1 929
2014 1 996
2013 1 884
2012 1 852
2011 1 965
2010 1 882

Zdroj: Fürstentum Liechtenstein, Der Industriestandort, Presentation

Zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Export v mil. CHF

 

2014 

2015 

2016

2017 2018
Evropa 2 141 1 946 2 036   2 055 2 151 
Střední a Východní Evropa 189 162 175  204  213 
Bělorusko 0 0
Bulharsko 7 8 9
Estonsko 0 0
Lotyšsko 1 1 1
Litva 2 2 2
Moldavsko 0 0
Polsko 35 42 41  46  53 
Rumunsko 8 11 15  13  13 
Ruská federace 62 34 43  59  57 
Slovensko 20 19 16  18 
Česká republika 21 13 22  17  14 
Ukrajina 8 4
Maďarsko 25 26 26  35  34 
Jihovýchodní Evropa 40 42 40  35  41 
Západní Evropa 1 913 1 741 1822  1815  1896 
Německo 846 773  786  779 798 
Francie 296 247 254  274  302 
Itálie 121 103 106  104  154 
Spojené království VB a Irska 103 98 95  87  84 
Rakousko 347 323 370  361  358 

Import v mil. CHF

  2014 2015 2016 2017 2018
Evropa 1 739 1 558 1 549  1 595  1 582 
Střední a Východní Evropa 112 104 123  122  123 
Bělorusko 0 0
Bulharsko 4 3
Estonsko 1 0
Lotyšsko 0 0
Litva 0 0
Moldavskp 0 0
Polsko 36 38 43  31  28 
Rumunsko 2 2
Ruská federace 0 0
Slovensko 21 15 14  20  27 
Česká republika 15 14 25  26  21 
Ukrajina 0 0
Maďarsko 32 30 32  36  40 
Jihovýchodní Evropa 22 26 33  43  37 
Západní Evropa 1 605 1 427 1 393  1 430  1 423 
Německo 801 749 708  741  744 
Francie 33 27 26  26  31 
Spojené království VB a Irska 32 36 36  34  34 
Rakousko 593 493 491  481  451 
Portugalsko 1 1 1 1 2

Zdroj: Amt für Statistik Liechtenstein

Zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Liechtenstein

Komoditní struktura exportu          
Rok  2014 2015  2016 2017 2018
Druh zboží v mil. CHF v mil. CHF v mil. CHF v mil. CHF v mil. CHF
01 Land- und forstwirtschaftliche Produkte, Fischerei 234 204  203  207  240 
02 Energieträger  6
03 Textilien, Bekleidung, Schuhe
04 Papier, Papierwaren und Grafische Erzeugnisse 22 16 18  17  17 
05 Leder, Kautschuk, Kunststoff 79 77 78  79  73 
06 Produkte der Chemisch-Pharmazeutischen Ind. 305 317 343  329  342 
07 Steine und Erden 232 241 199  172  172 
08 Metalle 826 765 796  841  845 
09 Maschinen, Apparate, Elektronik 772 705 721  764  894 
10 Fahrzeuge 501 420 422  426  450 
11 Präzisionsinstrumente, Uhren und Bijouterie 379 387 430  411  418 
12 Verschiedene Waren 39 35 46  59  56 
Konjunkturelles Total (Total 1) 3 400 3 177 3 267  3 316  3 517 
13 Edelmetalle, Edel- und Schmucksteine 43 35 50  48  58 
14 Kunstgegenstände und Antiquitäten 10 4 39  83 
Gesamttotal (Total 2) 3 453 3 217 3 355  3 355  3 657 

 

Komoditní struktura importu          
Rok 2014 2015 2016 2017  2018
Druh zboží v mil. CHF v mil. CHF v mil. CHF v mil. CHF v mil. CHF
01 Land- und forstwirtschaftliche Produkte, Fischerei 101 89 92 100 107
02 Energieträger 14 14 13 11 15
03 Textilien, Bekleidung, Schuhe 20 20 18 19 20
04 Papier, Papierwaren und Grafische Erzeugnisse 50 44 45 46 43
05 Leder, Kautschuk, Kunststoffe 73 70 72 73 78
06 Produkte der Chemisch-Pharmazeutischen Ind. 101 93 104 117 102
07 Steine und Erden 143 129 118 119 103
08 Metalle 554 468 479 530 531
09 Maschinen, Apparate, Elektronik 503 429 451 477 478
10 Fahrzeuge 123 127 123 136 149
11 Präzisionsinstrumente, Uhren und Bijouterie 198 231 281 205 203
12 Verschiedene Waren 74 69 70 63 75
Konjunkturelles Total (Total 1) 1 954 1 783 1 875 1 896 1 904
13 Edelmetalle, Edel- und Schmucksteine 72 92 73 64 44
14 Kunstgegenstände und Antiquitäten 16 40 31 42 66
Gesamttotal (Total 2) 2 040 1 916 1 980 2 002 2 015

Zdroj: Amt für Statistik LiechtensteinAmt für Statistik Aussenhandel

Zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Lichtenštejnsko není členem mezinárodní organizace IASP, která sdružuje vědecké parky.

Odkaz na technologické parky Lichtenštejnska.

Technopark Liechtenstein

Zpět na začátek

2.5. Investice – přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Investice
Lichtenštejnsko investovalo v zahraničí více než činil příliv investic ze zahraničí do Lichtenštejnska, což souvisí především s desetiletým obchodním přebytkem Lichtenštejnska. Podrobnější údaje k nelze získat, protože vlastní platební bilance Lichtenštejnska neexistuje a Švýcarská národní banka nezobrazuje Lichtenštejnsko samostatně. 
Některé zahraniční centrální banky ale ekonomickou výměnu, speciélně přímé investice s Lichtenštejnskem, jako např. Rakousko (764,2 mil. CHF – r. 2018), Německo (745 mil. CHF – r. 2017) a USA (356 mil. CHF – r. 2016) zveřejňují.
Zdroj: https://www.liechtenstein-institut.li/contortionist/0/contortionistUniverses/397/rsc/Publikation_downloadLink/Datenbroschuere-2019.pdf

 

 

 

Zpět na začátek

2.6. Investice – podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Společný hospodářský prostor se Švýcarskem.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Bernu (Švýcarsko) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem