Litva: Zahraniční obchod a investice

© Zastupitelský úřad ČR ve Vilniusu (Litva)

Litva disponuje poměrně dobře diverzifikovanou exportní základnou a tuzemským firmám se za období od globální finanční krize podařilo posílit svou konkurenceschopnost. Nevyrovnanost litevské ekonomiky z období před krizí se pravděpodobně už nebude opakovat. Podle odhadu analytiků z EIU lze očekávat, že si místní exportéři udrží pozitivní trend růstu konkurenceschopnosti, jakkoli se jim nedaří dlouhodobě zvyšovat produktivitu rychleji, než rostou nominální mzdy, což prodražuje náklady na pracovní sílu. Navzdory příležitostem, které nabízí nedávno podepsaná obchodní dohoda EU s Japonskem a plánovaná obchodní dohoda Litvy s Vietnamem, existují hrozby, mající negativní dopad na litevský export, jako případné obchodní spory mezi EU a USA, brexit nebo zranitelnost litevského exportního systému na vnější šoky.

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

Vývoj obchodní bilance zahraničního obchodu Litvy v posledních 5 letech (mil. EUR)

 

2015

2016

2017

2018

2019

Vývoz         

22 983,8

22 608,9

26 429,1

28 331,4

29 598,8

Dovoz         

25 396,9

24 835,7

28 763,0

30 955,4

31 817,1

Saldo         

-2 413,1

-2 226,8

-2 333,9

– 2 624,0

– 2 218,3

Zdroj: Litevský statistický úřad

Zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Zahraniční obchod Litvy v roce 2019 (mil. EUR)

vývoz (země)

objem

podíl v %

dovoz (země)

objem 

podíl v %

Rusko

4 143,0

14,0

Rusko

4 679,1

14,7

Lotyšsko

2 808,5

9,5

Polsko

3 778,0

11,9

Polsko

2 339,0

7,9

Německo

3 702,3

11,6

Německo

2 231,7

7,5

Lotyšsko

2 263,4

7,1

Estonsko

1 489,7

5,0

Nizozemsko

1 710,5

5,4

Švédsko

1 327,6

4,5

Itálie

1 536,2

4,8

Bělorusko

1 146,7

3,9

Švédsko

1 190,1

3,7

USA

1 100,2

3,7

Estonsko

1 092,7

3,4

Celkem

29 598,9

 

 

31 817,1

 

Zdroj: Litevský statistický úřad

Podíl EU na celkovém ZO Litvy dosáhl v roce 2019 v exportu 58,8 % (17 409,3 mil. EUR) a importu 68,8 % (21 879,1 mil. EUR), saldo činilo 4 469,8 mil. EUR v neprospěch litevské ekonomiky.

Zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Komoditní struktura zahraničního obchodu Litvy v roce 2019 leden – říjen (mil. EUR)

Vývoz

objem

v %

Dovoz

objem

v %

Strojírenské výrobky, elektrická zařízení 3 607,9

14,6

Minerální produkty

5 378,9

20,1

Minerální produkty

3 386,4

12,8

Strojírenské výrobky, elektrická zařízení

4 481,8

16,8

Výrobky chemického a příbuzných průmyslových oborů

2 757,6 11,2

Výrobky chemického a příbuzných průmyslových oborů

3 250,1

12,2

Různé průmyslové výrobky

2 059,0

8,3

Vozidla, letadla, lodě a pod.

2 810,1

10,5
Potraviny, nápoje, tabák 1 848,6 7,5

Obecné kovy a výrobky z obecných kovů

2 095,6

6,8

Plasty, guma a výrobky z nich

1 653,7

6,7

Plasty, guma a výrobky z nich

1 434,0

5,4

Obecné kovy a výrobky z obecných kovů

1 447,8 5,9

Potraviny, nápoje, tabák

1 402,8

5,2

Zdroj: Litevský statistický úřad, kombinovaná nomenklatura

Zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Volné ekonomické zóny

Sedm litevských volných ekonomických zón (Free Economic Zones) se nachází v ekonomických centrech země, kde mohou podnikatelé využít 0% daně z příjmu právnických osob během prvních šesti let podnikání a pouhých 7,5% daně v následujících deseti letech. Neplatí zde tak daň z dividend a nemovitostí.

Seznam volných ekonomických zón:

 • Klajpéda
 • Akmene
 • Šiauliai
 • Panevéžys
 • Kedainiai
 • Kaunas
 • Marijampolé

Více podrobností lze najít na http://www.investlithuania.com/business-locations-projects/#zones

Přehled lokalit pro projekty na zelené louce (greenfields) – http://www.investlithuania.com/business-locations-projects/#panorama

Přehled příležitostí pro investice v regionech Litvy – http://www.investlithuania.com/business-locations-projects/#regions

Vědeckotechnické parky v Litvě 

 • Marine Valley – námořní technologie, námořní mikrosféra
 • Nemunas Valley – agrobiotechnologie, bioenergie, lesnictví, potravinářské technologie, bezpečnost a zdraví
 • Santara Valley – biotechnologie, inovativní farmaceutické technologie, molekulární medicína, biofarmacie, informatika a komunikační technologie
 • Santaka Valley – udržitelná chemie včetně biofarmacie, mechatronika a příbuzné elektronické technologie, energetika budoucnosti, informační a komunikační technologie
 • Saulétekis Valley – laserové a světelné technologie, věda o materiálech a nanotechnologie, fyzika polovodičů a elektronika, inženýring

Zpět na začátek

2.5. Investice – přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Přímé zahraniční investice v Litvě a z Litvy za rok 2019 (předběžná data k 31. 3. 2020)

Země

Investice v Litvě

Litevské investice

Švédsko

3,1 mld. EUR

178,7 mil. EUR

Estonsko

2,9 mld. EUR

688,2 mil. EUR

Nizozemsko

2,5 mld. EUR

728,9 mil. EUR

Kypr

1,3 mld. EUR

688,3 mil. EUR

Německo

1,2 mld. EUR

42,0 mil. EUR

Polsko

1,0 mld. EUR

236,1 mil. EUR

Celkem z EU

15,5 mld. EUR

3,7 mld. EUR

Celkem

18,2 mld. EUR

4,6 mld. EUR

Sektorové členění FDI v Litvě za IV. čtvrtletí 2019 (mil. EUR) 

 • Výroba – 2 999,62
 • Finanční a pojišťovací služby – 4 810,29
 • Nemovitosti -548,76
 • Velkoobchod a maloobchod – 2 137,69
 • Informační a komunikační služby – 1 263,69
 • Ubytování a pohostinství – 131,99
 • Stavebnictví – 477,37
 • Doprava a skladování – 481,30
 • Věda a technika – 1 636,23
 • Dodávky elektřiny, plynu, páry a vzduchu – 389,75
 • Administrativní služby – 354,80
 • Zemědělství, lesnictví a rybolov –  310,24
 • Vzdělání –  0,78
 • Celkem – 18 168,87 mil. EUR

Investice litevských společností do zahraničí vzrostly podle předběžných údajů v roce 2019 o 2,46 procenta na 4,6 miliardy EUR. Přibližně 80 procent litevských celkových investic směřovalo do zemí EU, přičemž nejvíce směřovaly do Nizozemí, na Kypr a do Estonska. Přímé zahraniční investice dosáhly ke konci roku 2019 nárůstu o 6,7 procenta oproti předešlému roku na 18,2 miliard EUR. Švédsko a Estonsko jsou státy s nejvyššími investicemi do Litvy. Přímé zahraniční investice na osobu vzrostly z 6,095 EUR v roce 2018 na 6,502 EUR v roce 2019.

Zpět na začátek

2.6. Investice – podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Pro příliv zahraničních investic nabízí Litva stabilní politické a ekonomické prostředí a vzdělanou, přitom i levnou pracovní sílu a nízké daňové zatížení. Náklady na zaměstnance představují 20 procent nákladů na zaměstnance v Německu a dalších západoevropských zemích. Náklady na pronájem jsou v zemi nižší, než v západní Evropě a Litva je na špici mezi zeměmi EU, což se týče e-infrastruktury. Vyniká také příznivým prostředím pro mezinárodní IT operace.

Na podporu zahraničních investic vznikl “Foreign Direct Investment Promotion Program”, jehož hlavním cílem je:

 • vytvořit a rozvíjet stabilní zákonný rámec totožný s normami EU
 • optimalizovat obchodní zákony s EU
 • minimalizovat účast státu na obchodních operacích     
 • poskytovat maximální vládní pomoc při vytváření podmínek pro investice a obchod
 • posílit kompetence regionů pro jednání se zahraničními investory
 • provádět aktivní marketing a vytvářet příznivý obraz Litvy v zahraničí
 • zlepšit investiční klima a všeobecné podmínky pro investování
 • odstranit byrokratické překážky z běžné činnosti.     

V 7 existujících zónách volného obchodu (FEZ) platí

 • 0% daň z příjmu právnických osob po dobu 6 let
 • 50% snížení daně z příjmu právnických osob po dobu dalších 10 let
 • 0% daň z dividend
 • 0% daň z nemovitostí (vše výše uvedené při splnění určitých podmínek).

Zvýhodněno je zakládání společných podniků, kdy daň z podílu zisku zahraničního investora je snížena o 50% po dobu 6 let. Jestliže podíl zahraničního investora na podnikovém kapitálu překročí 30% a hodnotu vyšší než 2 mil. USD, je projekt osvobozen od placení daně ze zisku po dobu 3 let a na další 3 roky je tato daň snížena o 50% (daňové prázdniny).

Účast zahraničních investorů není přípustná v oborech týkajících se obrany a bezpečnosti, výroby zbraní, pěstování a prodeje rostlin obsahujících narkotika a v organizování loterií.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR ve Vilniusu (Litva) ke dni 14. 5. 2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem