Lotyšsko: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

© Zastupitelský úřad ČR v Rize (Lotyšsko)

Českou republiku spojují s Lotyšskem vedle obdobných historických tradic, zkušeností a kulturních vazeb také blízké politické a bezpečnostní cíle a především tradiční úzká hospodářská a obchodní spolupráce. Lotyšsko je stejně jako Česká republika výrazně proexportně orientovanou, otevřenou ekonomikou, obě země jsou silně zainteresované na posilování mezinárodní konkurenceschopnosti svých firem, na rozvoji exportních kapacit, na provádění inovací, vzdělanostních programů a realizaci efektivních zahraničních investic.

Obchodně ekonomické vztahy mezi Českou republikou a Lotyšskem se od 1. 5. 2004 uskutečňují v podmínkách jednotného, prakticky bezbariérového trhu Evropské unie. Od společného začlenění do EU nebyly ve vzájemném obchodu vytvořeny žádné nové překážky a i díky tomu objemy výměny trvale rostou.

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

K významnému rozvoji česko-lotyšských obchodně ekonomických vztahů došlo po společném vstupu obou zemí do EU v roce 2004. Postupně narůstající vzájemný obchod byl v roce 2008 nepříznivě ovlivněn finanční a hospodářskou krizí, která hluboce poznamenala lotyšskou ekonomiku. Koncem roku 2010 nabrala obchodní výměna opět novou dynamiku a v tomto trendu pokračuje i v následujících letech. V roce 2017 vykázala Česká repoblika obchodní obrat ve výši téměř 360 mil. EUR. 

Obchodní výměna mezi ČR a Lotyšskem za posledních 5 let

(mil.EUR)

   2014  2015  2016  2017 2018
 Vývoz  198,4  229,1  241,24  241,93 255,47
 Dovoz  73,4  84,7  104,15  117,77 109,88
 Obrat  271,8  313,8  345,39  359,8 365,35
 Bilance  125  144,4  137,09  124,16 145,58

Zdroj : ČSÚ

Zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Vzájemný česko-lotyšský obchod zbožím tvoří tisíce položek napříč prakticky všemi sektory našich  ekonomik, do obchodu jsou na obou stranách zapojeny stovky firem. Po desítky let představují v Lotyšsku „vlajkové“ výrobky z ČR dopravní prostředky – osobní vozy z mladoboleslavské Škodovky, trolejbusy a tramvaje z plzeňských závodů Škoda Electric a Škoda Transportation, modernizované posunovací kolomotivy aj. Kromě této komoditní stálice lze ale hlavně v posledních letech pozorovat značné proměny ve zbožové náplni vývozu i dovozu; v obchodu se stále výrazněji prosazují tzv. nové obory a výrobky s vysokým podílem přidané hodnoty. 

Jestliže v předkrizovém období byla výměna poznamenána nepřiměřeným záporným saldem na lotyšské straně bilance, pak v posledních letech se Lotyšsku daří tuto nepříznivou disbalanci do jisté míry překonávat zrychleným tempem vývozu do ČR a také přebytkem v bilanci služeb. 

Deset nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu
SITC č. Název zbožové skupiny SITC Vývoz – podíly v % Dovoz – podíly v %
2017 2018 2017 2018
1 Potraviny a živá zvířata

5,0

3,2

22,9

14,4

2 Nápoje a tabák

0,9

1,6

0,3

0,4

3 Suroviny nepoživatelné, bez paliv

1,6

1,3

1,8

1,3

4 Minerální paliva, mazadla a příbuzné materiály

0,2

0,2

2,9

1,6

5 Živočišné a rostlinné tuky a oleje

0,0

0,0

0,0

0,2

6 Chemikálie

14,6

9,9

12,3

19,1

7 Tržní výrobky tříděné hl. podle druhu materiálu

22,5

17,4

14,9

29,9

8 Stroje a přepravní zařízení

41,4

49,9

22,7

26,6

9 Různé průmyslové výrobky

13,4

16,3

5,6

6,5

10 Nespecifikováno

0,2

0,2

16,6

0,0

  Celkem

100

100

100

100

 

Zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Výměna v oblasti služeb se v roce 2017 (poslední dostupné údaje) vyznačovala přebytkem českého exportu – český vývoz činil 1172,2 mil. CZK, lotyšský vývoz do ČR činil 591,5 mil. CZK.  Jestliže v předchozích letech se na lotyšskě straně bilance objevoval přebytek, pak od období let  2011–2013 české vývozy v tomto sektoru rostly a bilanci dorovnaly. V roce 2017 již ČR vykazuje přebytk exoprtu služeb do Lotyšska ve výši 580,7 mil CZK.

Věcnou náplň tohoto segmentu spolupráce tvoří zejména dopravní služby (hlavně automobilová a letecká doprava), jiné komerční služby, cestovní ruch, spoje a IT.

Zdroj: ČNB, květen 2018

Zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

 Tři největší čeští investoři v Lotyšsku 

 • Synot W a.s – investice 3,1 mil. EUR (50 % SIA „JOKER“ LTD, podnikání na loterijním trhu);
 • Plaček Holding, SE – investice 765 tis. EUR (100 % SIA „ZOO centrs“, maloobchodní podníkání v oblasti zahradničení a krmiv pro domácí zvířata);
 • SVUS Pharma A/S – 683 tis. EUR (100 % SIA „FARMAX BALTIC“, velkoobchodní zprostředkovatel se širokou škálou zboží).

Kumulované přímé zahraniční investice z ČR do Lotyšska

 • Kultura, rekreace, zábava 64 %
 • Obchod 17 %
 • Administrativní služby 3 %
 • Obchod s nemovitostmi 1 %
 • Ostatní 15 %

Zdroj: LIAA

Zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Bilaterální vztahy mezi Českou republikou a Lotyšskou republikou jsou velmi dobré, mezi oběma zeměmi neexistují otevřené problémy. Naopak mají mnoho společných zájmů, které prosazují v rámci členství v EU a NATO.

Ve vzájemných vztazích jsou platné následující smlouvy:

 • Dohoda o zamezení dvojímu zdanění podepsaná 25. 10. 1994 v Rize
 • Dohoda o ochraně a podpoře investic podepsaná 25. 10. 1994 v Rize
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Lotyšské republiky o mezinárodní silniční dopravě podepsaná v Budapešti 29. 5. 1996;   
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Lotyšské republiky o letecké dopravě podepsaná 11. 5. 1999 v Praze
 • Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Lotyšské republiky o výměně informací a spolupráci v oblasti obranného výzkumu a vývoje (Praha 31. 3. 1999)
 • Dohoda ministerstev obrany České republiky a Lotyšské republiky o průmyslové spolupráci v oblasti obrany (Riga 21. 6. 2000)
 • Dohoda mezi Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky a Ministerstvem pro ochranu životního prostředí a místní rozvoj Lotyšské republiky o spolupráci v oblasti turistiky (Riga, 11. 5. 2001)
 • Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem  vzdělávání a vědy Lotyšské republiky na období 2012-2015 o vzájemné spolupráci (Riga, 31. 1. 2012)

Zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Česká republika a Lotyšsko jako členské země EU si navzájem neposkytují rozvojovou spolupráci.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Rize (Lotyšsko) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem