Lucembursko: Zahraniční obchod a investice

© Zastupitelský úřad ČR v Lucemburku (Lucembursko)

Zahraniční obchod a investice hrají v případě Lucemburska – malé (2.586 km2, 614.000 obyvatel), dynamické, otevřené, vysoce integrované ekonomiky ve středu Evropy – zcela zásadní roli. Lucembursko je zapojeno do regionálních (Celní unie 1841, UEBL 1921, BENELUX 1944) i většiny mezinárodních organizací (OSN 1945, NATO 1949), RE 1949, CECA 1952), EHS 1957/EU 1993, OECD 1960, Schengen 1985, eurozóna 1999).

 

Většina lucemburské produkce (85 %) je určena k exportu, z toho 87 % do ostatních členských zemí EU (jeden z důvodů, proč právě Lucembursko iniciovalo vznik jednotné evropské měny, eura).

Mezi důležité obchodními partnery se ovšem postupně zařazují i asijské (8,2 %), americké (5,84 %, africké (1,8 %) a oceánské země (0,2 %).

 

Země se postupně prosazuje  nejen na poli tradičních výrobků (zj. zemědělské, později strojírenské), ale v posledních dekádách zj. na poli služeb (zj. finanční/27 %, kultura volný čas/5,4 %, doprava/4,9%, telekomunikace-ICT/4,6 %, turistika/4,4 %, pojišťovnictví/3,2 %, intelektuální vlastnictví/1,4 %, veřejná správa/0,5%, stavebnictví/0,4 %, opravy a údržba 0,1 %). 

 

Bilance je většinově přebytková, tvoří až 5-10 % HDP.

 

Vláda věnuje pozornost diversifikaci, inovacím, digitalizaci, robotizaci.  Existuje 11 hlavních tematických sektorových klastrů („Automotive, BioHealth, Creative Industries, EcoInnovation, ICT, Logistics, Maritime, MICE/tj. kongresová turistika, Materials, Space, Wood), z toho 8 přímo spravovaných státní agenturou pro inovace, LuxInnovation (automoto, bio-zdravotnictví, eko-inovace, ICT, nové materiály, vesmírné technologie).

 

Neustále vzniká řada specializovaných inkubátorů a start-upů, na státní i komunální úrovni. Rozšiřováno je moderní logistické překladiště (Customs Warehousing) Bettembourg, plánována je zóna volného obchodu (Zone Franche Freeport) v blízkosti letiště Findel.

 

 

 

 

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

 

Obchodní výměna CZ-LU (mil. EUR, STACEC, 5/2019)

 

Vývoz

Dovoz

Obrat

Saldo CZ

2014

115,6

92,4

208

-23,2

2015

108,6

122,4

231

+13,8

2016

143,8

165,5

309,3

+21,7

2017

161,8

173,3

335,1

+11,5

2018

187,5

177

364,5

-10,5

2019

 

Pořadí LU v ZO CZ (dle údajů MPO, 5/2019): export 51., import 52., obrat 55. v pořadí. 

 

http://www.bcl.lu/fr/statistiques/series_statistiques_luxembourg/09_position_exterieure/index.html

 

http://www.statistiques.public.lu/stat/ReportFolders/ReportFolder.aspx?IF_Language=fra&MainTheme=5&FldrName=4&RFPath=113

 

Zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

 

Lucemburský vývoz do EU (v mil. eur)

 

  DE  FR   BE  IT  ES GB   CZ  EU celkem
2014   3.173,2  1.576,1  1.475,2  394  231,9  471,9  115,6  9.105,4
2015  3.153,6  1.628,5  1.472,4  455,3  267,7  481,9  108,6  9.313,7
2016  3.286,5  1.737,1  1.408,2  474,6  279,1  464,3  143,8  9.647,8
2017  3.518,9  1.856,7  1.474,4  505,3  299,7  521,9  162,4  10.345

2018

 588,4  313,7  247,9

 84,8

 51,5

 89,1

 31,5

 1.753,5

Zdroj: STATEC, 5/2019

 

Lucemburský dovoz z  EU (mil. eur)

 

  DE  FR   BE  IT  ES GB   CZ  EU celkem
2014   4.956,8  2.404,9  6.202,9  423,4  140,9  320,6  92,4  16.254,5
2015  4.846,5  2.052,4  5.845,3  422,3  140,5  276,8  122,4  15.347,2
2016  4.855,7  2.061,8  5.802,9  411,5  160,1  285,9  165,5  15.399,2
2017  5.029,4  2.265,2  6.435,2  441,5  222,8  423,1  171,5  16.882,1

2018

 819,3  361,6  1.078,4

 74,4

 50,2

 51,1

 27,8

 2.783,9

Zdroj: STATEC, 5/2019

 

https://statistiques.public.lu/stat/TableViewer/dimView.aspx

Zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Dovozy

   2013 2014  2015  2016  2017  2018  
Zvířata a výrobky z nich  580.662  617.862  609.912  567.627  588.787  97.926
Rostliny a výrobky z nich  436.772  492.420  549.588  533.685  516.377  81.627
Tuky a zvířecí či rostlinné oleje  23.806  21.738  21.769  22.506   22.620  3.697
Potravinářské výrobky, nápoje, alkoholické nápoje, ocet, tabákové výrobky  1.022.723  1.080.338  1.056.051  1.091.793  1.138.985  172.691
Minerály, energetika  2.722.641  2.395.058  1.768.854  1.445.230  1.696.037  315.786
Chemické výrobky  1.268.818  1.277.231  1.402.672  1.381.336  1.482.525  253.302
Plast, kaučuk  1.412.597  1.417.153  1.434.275  1.447.063  1.583.899  268.779
Kůže a kožené výrobky  46.932  51.598  52.114  53.601  55.925  9.599
Dřevěné, košíkářské a korkové výrobky  192.006  187.767  188.291  197.770  223.268  32.294
Dřevěná hmota, celulóza, papír  442.197  424.390  429.124  436.494  419.916  74.187
Textil  626.352  636.147  659.543  628.043  583.772  103.474
Boty, paruky, deštníky, hole, biče, peří, umělé květiny, výrobky z vlasů  97.942  102.227  106.540  106.917  106.098  19.378
Kámen, sádra, cement, azbest, slída, keramika, sklo  294.307  305.836  310.376  323.906  364.179  53.612
Perly, drahokamy, štras, mince  191.853  104.902  123.353  113.797  140.423  17.489
Kovy a výrobky z kovů  2.313.246  2.330.640  2.198.768  2.089.277  2.391.955  423.928
Stroje, vč. elektrických a audiovizuálních   2.334.973  2.248.845  2.612.834  3.018.187  3.169.199  527.791
Dopravní prostředky  3.320.243  3.482.134  3.372.063  3.337.882  3.651.801  576.742

Optické, fotografické a měřící přístroje, chirurgické nástroje, hodiny, hudební nástroje

 300.834  314.669  329.141  325.750  340.528  55.873

Zbraně, munice a doplňky

 8.002  5.613  7.222  7.291  6.497  1.258

Různé

 387.513  416.716  413.227  414.197  425.449  65.799

Umělecké předměty, sbírky starožitoností

 16.392  15.750  12.393  90.779  40.803  5.325

 Zdroj: STATEC (v tis. eur)

 

Vývozy

   2013 2014  2015  2016  2017  2018  
Zvířata a výrobky z nich  468. 752  553.888  469.672  408.512  472.177  82.762
Rostliny a výrobky z nich  100.046  112.893  138.041  13.237  123.882  21.879
Tuky a zvířecí či rostlinné oleje  3.338  3.437  2.633  2.700  2.952  391
Potravinářské výrobky, nápoje, alkoholické nápoje, ocet, tabákové výrobky  454.618  526.003  547.866  535.826  538.336  87.601
Minerály, energetika  167.222  156.335  121.617  75.991  81.191  11.387
Chemické výrobky  503.791  583.917  723.373  749.048  794.168  136.510
Plast, kaučuk  1.716.735  1.650.928  1.721.805  1.716.471  1.819.046  301.972
Kůže a kožené výrobky  8.174  8.623  9.653  11.056  12.510  1.559
Dřevěné, košíkářské a korkové výrobky  206.834  202.412  199.242  210.273  219.485  34.399
Dřevěná hmota, celulóza, papír  343.669  344.659  329.989  351.197  350.106  61.130
Textil  565.002  580.935  660.167  644.440   550.677  94.877
Boty, paruky, deštníky, hole, biče, peří, umělé květiny, výrobky z vlasů  21.166  23.451  33.913  34.940 47.696  10.862
Kámen, sádra, cement, azbest, slída, keramika, sklo  276.320  306.128  330.189  372.309  363.745  66.120
Perly, drahokamy, štras, mince  79.550  217.943  106.265  175.987  284.184  15.809
Kovy a výrobky z kovů  2.889.551  3.026.448  2.869.498  2.736.115 3.042.231  553.195
Stroje, vč. elektrických a audiovizuálních   1.653.569  1.791.171  2.660.540  2.265.176 2.408.562  376.913
Dopravní prostředky  927.679  988.937  1.082.687  1.204.771 1.260.640  196.974

Optické, fotografické a měřící přístroje, chirurgické nástroje, hodiny, hudební nástroje

 161.960  179.590  168.751  185.653 199.196  31.714

Zbraně, munice a doplňky

 792  1.483  1.041  953 904  107

Různé

 74.534  79.113  86.659  88.923 84.877  11.167

Umělecké předměty, sbírky starožitoností

 15.767  51.020  3.330  2.516 10.831  3.100

 Zdroj: STATEC (v tis. eur)

 

 

 

Zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

 

Všech přibližně 90.000 místně registrovaných firem je povinně členem Obchodní komory (vznik 1841).

 

Po roce 2002 etabluje 11 specializovaných firemních tematických klastrů (auto-moto, bio-zdravotnický, dřevařský, eko-inovativní, ICT, logistický, kongresová turistika, kreativně-umělecký, tzv. nové materiály, vesmírné technologie, klastr námořní).

 

Svobodná celní pásma (foreign trade zones, free ports) jsou zatím stále pouze plánována.

 

 

 

Zpět na začátek

2.5. Investice – přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Lucembursko je pro zahraniční podnikatele přes určitou nákladnost investičního vstupu zajímavou destinací. Dle údajů FDI Magazine zemi patří  9. příčka investiční atraktivity v Evropě. Dle World Economic Forum (WEF) se Lucembursko díky stabilnímu přílivu investic udržuje do 20. příčky konkurenceschopnosti ve světovém měřítku (Global Competitiveness Index, International Institute for Management Development). Ve statistikách Doing Business zaujímá LU do 60. pozice ze 190 ekonomik (doingbusiness.org/rankings). 

 

Vynikajících parametrů dosahuje  i z hlediska srovnání  transakční transparentnosti a ochrany investorů. Investoři mohou očekávat profesionální administrativu na státní i komunální úrovni i nízkou míru korupce. Transparency International řadí Lucembursko na 9. příčku ze 175 zemí (www.transparency.org/cpi). Z hlediska inovací se Lucemburko pravidelně umisťuje do 10. pozice (globalinnovationindex.org).

 

Obtíže zaznamenává LU pouze ve výkazech pracovní produktivity a vybraných chybějících služeb (školství, kosmetické, ad.).

  

  LU OECD US
Index of Transaction Transparency 6.0 6.0 7.0
Index of Manager’s Responsibility 4.0 5.0 9.0
Index of Shareholders’ Power 7.0 9.0 5.0
Index of Investor Protection 4.3 6.1 8.3  

Zdroj: Doing Business

 

Zahraniční firmy s ohledem na strukturu lucemburského hospodářství investují zřídka do průmyslu (výjimkou byl v 2006 odkup státního podílu ve firmě ArcelorMittal / nákup akcií za 400 mil. €), dominantní postavení udržují však služby (zj.  bankovnictví/finance/investiční poradenství, daňová problematika,  e-commerce, hry/gaming, telekomunikace a skladování dat/digitalizace).

 

V oblasti finančních služeb ukládají zahraniční subjekty volný kapitál zj. do místně domicilovaných či spravovaných investičních, penzijních, důchodových a hedgeových fondů, evt. jejich prostřednictvím k reinvesticím do aktiv ve výhodných 3. destinacích. Největší podíl připadá na portfoliové investice (až 90 %), umisťované prostřednictvím definovaných sdružení finančních společností (Special Purpose Entities, SPE).

 

Aféry v souvislosti s neveřejnými daňovými stimuly (LuxLeaks, Panama Papers, Paradise Papers) na systému přes globální negativní publicitu prakticky nic nezměnily. V meziročním srovnání do Lucemburska přitéká dokonce ještě větší díl přímých zahraničních investic, 3/4 z nich z ostatních členských států EU, zj. z DE (dle lucemburských statistik patří ke klientům lucemburských daňových poradců př. až 20% nejbohatších německých rodin).

 

Ministerstvo hospodářství usiluje o stimulacvi investic (pobídky, účast na veletrzích, výběr nových niches) a administrativní zjednodušení.

 

U všech investičních i podnikatelských společností se předpokládá registrace do místní Obchodní komory (www.guichet.lu, investinluxembourg.lu).

 

Uplatňována není žádná diskriminační strategie, investiční screening pro zahraniční a domácí investory je na stejné úrovni. Limity v podílech  zahraničního vlastnictví stanoveny nejsou. Zahraniční investoři se mohou účastnit rovněž privatizačních programů. Tendry jsou transparentní.   Zvláštnímu režimu podléhají jen některé strategické projekty (bezpečnostní, vojenská oblast). Se stimuly lze počítat v projektech PPP, zj. v oblasti méně energeticky náročných, inovativních odvětví s vysokou přidanou hodnotou (finance, ICT, ekoprovozy, biotechnologie).

 

Z hlediska dodržování pravidel konkurenceschopnosti (competition law) případy ad hoc přezkoumává Inspektorát ministerstva hospodářství (země přistoupila ke všem platným úmluvám o artirážním řízení (International Center for Settlement of Investment Disputes Convention, Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards).

 

Od 1995 je LU členem WTO, uplatňuje proto politiku konsistentní s požadavky TRIMs (Trade Related Investment Measures) i TRIPs (Trade-Related aspects of Intellectual Property Rights).  Ke všem platným dohodám (Bern Convention, Patent Cooperation Treaty, Paris Convention, Patent Law Treaty, Madrid Agreement and Protocol, European Patent Convention) přistoupila země i v oblasti ochrany intelektuálního vlastnictví, je členem World Intellectual Property Organization/WIPO, www.wipo.int).

 

www.statistiques.public.lu, www.bcl.lu,

www.tradingeconomics.com/luxembourg/foreign-direct-investment

 

České investice v LU jsou evidovány jako víceméně rozvinuté, s rámcově stabilní trajektorií.  Realizují se zejména v oblasti portfoliových produktů (akcie, dluhopisy, finanční deriváty, pojištění), či při zakládání evropských správních podnikových centrál. Konkrétní položky jsou neveřejné.  CZ se mezi zahraničními investicemi  objevuje na 5. místě (NL 33, 9 %; SK 15, 9 %; CY 9, 9 %;, RO 5, 3 %; CZ  4, 9 %). 

 

Lucemburské  investice se koncentrují v CZ do strojní výroby (Accumalux, Paul Wurth, Rotarex), hutnictví (ArcelorMittal), železářství (LINDAB Buildings System/Astron), přesného  strojírenství  (SIMAFORM), chemikálií (DuPount Int. Luxembourg), distribuce (Amazon) či přepravy (Luxair).LU investice v CZ mezi zahraničními investory figuruje na 3. pozici (NL 23, 4 %; DE 14, 1 %;, LU 11, 9 %).

 

Zpět na začátek

2.6. Investice – podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Investiční klima

Systém investičních pobídek existuje, k dispozici jsou:

  • Zvýhodněné podmínky pro (re)investice v bývalých průmyslových zónách (Esch-sur-Alzette/Belval, „The Land of the Red Rocks“);
  • Kapitálové granty formou střednědobých a dlouhodobých úvěrů (Státní úvěrová a investiční společnost, SNCI.lu);
  • Platformy inovačních center na podporu začínajících podnikatelů v oblasti rozvoje vědy a výzkumu (Nyuko.lu);
  • Daňová investiční zvýhodnění (hime.kpmg.com).

Viz rovněž kapitola 2.5.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Lucemburku (Lucembursko) ke dni

Souhrnná teritoriální informace