Macao: Mapa oborových příležitostí – perspektivní položky českého exportu

© Zastupitelský úřad ČR v Hongkongu (Čína)

Velikost domácího trhu je do značné míry omezená. Význam Macaa spočívá podobně jako v případě Hongkongu v tom, že jím prochází rovněž značná část zahraničního obchodu ČLR a je vstupní branou i na další trhy regionu (více než 90% do Macaa dovezeného zboží je následně reexportováno). Přehled perspektivních položek českého exportu viz. kapitola 5.1.

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Perspektivný sektory:

Kovové konstrukce – Chystá se, nebo již probíhá výstavba řady infrastrukturních projektů, např. mostu Hong Kong – Zhuhai – Macao aj. Stále rostoucí poptávka po nové bytové výstavbě a dalších veřejných zařízení v souvislosti s nárůstem počtu obyvatelstva.

 • 7301 Štětovice z železa oceli profily aj. svažované
 • 7308 Konstrukce, části desky tyče aj. z železa a oceli     

Potravinářský průmysl – Zemědělství  v Macau je vzhledem k jeho rozloze značně limitované, dováží se 98 % zemědělských produktů. Ve velké míře Macao podobně jako Hongkong dováží např. sušené mléko. Zvýšená poptávka je rovněž po biopotravinách a zdravé výživě.

 • 0401 Mléko, smetana nezahuštěná, neslazená
 • 0402 Mléko, smetana zahuštěná, slazená 
 • 1704 Cukrovinky bez kakaa (včetně bílé čokolády)
 • 2201 Vody minerální sodovky neslazené
 • 2203 Pivo ze sladu
 • 2204 Víno z čerstvých hroznů

Kreativní průmysl -Výstavba   hotelů a oblíbenost města jako centra herního průmyslu ze strany movitých občanů ČLR, vytváří šance pro české firmy v segmentu značkového spotřebního zboží, např. luxusního skla, skleněné bižuterie atp.

 • 4418 Výrobky stavebního truhlářství, tesařství apod. ze dřeva
 • 7010 Demižóny láhve baňky lékovky víčka aj. ze skla
 • 9405 Svítidla a jejich části a součásti
 • 7001 Masivní sklo v kusech

Technologie na ochranu životního prostředí – Prudký ekonomický rozvoj jižní Číny v posledním desetiletí s sebou přináší potřebu ochrany životního prostředí, které bylo vlivem průmyslové výroby značně poškozeno. Úřady začínají postupně zavádět legislativní opatření, která umožňují postihnutí znečišťovatelů. Místní podniky zaměřené na ochranu životního prostředí hledají zahraniční technologie v odvětví  odpadového  hospodářství, čištění odpadních vod, úspory energií, znečištění ovzduší  a odhlučnění.

 • 8421 stroje a přístroje na filtrování nebo čištění kapalin nebo plynů

Investice je perspektivní směřovat do oblasti cestovního ruchu a služeb všeobecně. Macao zaznamenalo v posledních letech významné investice do infrastruktury (letiště, nový kontejnerový terminál, nový terminál pro osobní lodní dopravu, čističky odpadních vod) aj. Realizuje se výstavba nových rezidentních i komerčních projektů na půdě získané z moře mezi ostrovy Taipa a Coloane. Probíhá realizace propojení infrastruktury Macaa, Hongkongu a jihočínské provincie Guangdong.

Aktuální sektorové příležitosti pro Macao

Další oborové příležitosti pro všechny země naleznete v Mapě oborových příležitostí na portálu BusinessInfo.cz (www.businessinfo.cz/mop).

Zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

V roce 2018 – 3/2019 generální konzulát připravil tři účasti na veletrzích v SAR Macao:

Česká účast na ekologickém veletrhu MIECF 12. – 14. dubna 2018.

Česká expozice na 11. ročníku Macao International Environmental Co-operation Forum & Exhibition zahrnovala tři informační stánky v rámci pavilónu EU. Fyzicky byli přítomni zástupci Generálního konzulátu v Hongkongu a firem BAC Group a United Green Power Praha. V rámci stánku konzulátu se představila firma Silvaplana SE, která dodává protipovodňové bariéry, a katalogově další čtyři firmy. Společnost GEOtest Brno zajišťující poradenství v celém spektru ekologických aktivit zastoupila firma United Green Power, která dodává ekologické čisticí prostředky. Na dalším informačním stánku firma BAC Group prezentovala ekologické odmašťovače pro průmysl a výrobky ABITEC s.r.o., konkrétně bioenzymické přípravky na stabilizaci podmínek vody pro chov ryb a mobilní čističky vody firmy envi-pur.

 

Veletrh Macao International Trade and Investment Fair 18. – 20. října 2018

Generální konzulát zajistil informační stánek na veletrhu, který se soustředil na hospodářskou spolupráci s Greater Bay Area zahrnující Hongkong, Macao a provincii Guangdong. Český stánek představil aktivity státní agentury CzechInvest a dále prezentoval katalogy českých firem z oblasti životního prostředí a potravinářského průmyslu (Gumotex, Silvaplana, Contechin, Czech Water Aliance, Smart Heating Technology, Transroll).

 

Účast na Macao International Environmental Co-operation Forum and Exhibition (MIECF) 28. – 30. 3.2019 

Organizátor: IPIM, European Chamber of Commerce in Hong Kong 
GK Hongkong se zúčastnil s informačním stánkem a dále zajistil účast firem Solbien a G&F International

 

Dále konzulát plánuje účast na Macao International Trade and Investment Fair v říjnu 2019.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Hongkongu (Čína) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem