Macao: Mapa oborových příležitostí – perspektivní položky českého exportu

© Zastupitelský úřad ČR v Hongkongu (Čína)

Velikost domácího trhu je do značné míry omezená. Význam Macaa spočívá podobně jako v případě Hongkongu v tom, že jím prochází rovněž značná část zahraničního obchodu ČLR a je vstupní branou i na další trhy regionu (více než 90% do Macaa dovezeného zboží je následně reexportováno). Přehled perspektivních položek českého exportu viz. kapitola 5.1.

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Perspektivný sektory:

Kovové konstrukce – Chystá se, nebo již probíhá výstavba řady infrastrukturních projektů, např. mostu Hong Kong – Zhuhai – Macao (zprovozněn v říjnu 2018), nadzemní tramvaje aj. Stále rostoucí poptávka po nové bytové výstavbě a dalších veřejných zařízení v souvislosti s nárůstem počtu obyvatelstva.

 • 7301 Štětovice z železa oceli profily aj. svažované
 • 7308 Konstrukce, části desky tyče aj. z železa a oceli     

Potravinářský průmysl – Zemědělství  v Macau je vzhledem k jeho rozloze značně limitované, dováží se 98 % zemědělských produktů. Ve velké míře Macao podobně jako Hongkong dováží např. sušené mléko. Zvýšená poptávka je rovněž po biopotravinách a zdravé výživě.

 • 0401 Mléko, smetana nezahuštěná, neslazená
 • 0402 Mléko, smetana zahuštěná, slazená 
 • 1704 Cukrovinky bez kakaa (včetně bílé čokolády)
 • 2201 Vody minerální sodovky neslazené
 • 2203 Pivo ze sladu
 • 2204 Víno z čerstvých hroznů

Kreativní průmysl -Výstavba   hotelů a oblíbenost města jako centra herního průmyslu ze strany movitých občanů ČLR, vytváří šance pro české firmy v segmentu značkového spotřebního zboží, např. luxusního skla, skleněné bižuterie atp.

 • 4418 Výrobky stavebního truhlářství, tesařství apod. ze dřeva
 • 7010 Demižóny láhve baňky lékovky víčka aj. ze skla
 • 9405 Svítidla a jejich části a součásti
 • 7001 Masivní sklo v kusech

Technologie na ochranu životního prostředí – Prudký ekonomický rozvoj jižní Číny v posledním desetiletí s sebou přináší potřebu ochrany životního prostředí, které bylo vlivem průmyslové výroby značně poškozeno. Úřady začínají postupně zavádět legislativní opatření, která umožňují postihnutí znečišťovatelů. Místní podniky zaměřené na ochranu životního prostředí hledají zahraniční technologie v odvětví  odpadového  hospodářství, čištění odpadních vod, úspory energií, znečištění ovzduší  a odhlučnění.

 • 8421 stroje a přístroje na filtrování nebo čištění kapalin nebo plynů

Investice je perspektivní směřovat do oblasti cestovního ruchu a služeb všeobecně. Macao zaznamenalo v posledních letech významné investice do infrastruktury (letiště, nový kontejnerový terminál, nový terminál pro osobní lodní dopravu, čističky odpadních vod) aj. Realizuje se výstavba nových rezidentních i komerčních projektů na půdě získané z moře mezi ostrovy Taipa a Coloane. Probíhá realizace propojení infrastruktury Macaa, Hongkongu a jihočínské provincie Guangdong.

Aktuální sektorové příležitosti pro Macao

Další oborové příležitosti pro všechny země naleznete v Mapě oborových příležitostí na portálu BusinessInfo.cz (www.businessinfo.cz/mop).

Zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

V roce 2019 generální konzulát připravil dvě účasti na veletrzích v SAR Macao:
Česká účast na ekologickém veletrhu MIECF 28. – 30. března 2019
Česká expozice na veletrhu Macao International Environmental Co-operation Forum & Exhibition (MIECF) zahrnovala informační stánky firem Solbien s.r.o. a G&F International s.r.o. a dále GK Hongkong. Firmy ocenily pozitivní odezvu na jejich výrobky na stánku, během plánovaného matchmakingu i při jednáních s odbornými řediteli tří největších kasin v teritoriu; firma Solbien navíc realizovala prezentaci v rámci mezinárodního fóra.
Veletrh Macao International Trade and Investment Fair 17. – 19. října 2019
Informační stánek generálního konzulátu se realizoval v rámci Evropského pavilónu zaměřeného na propagaci nápojů; českou účast připravil GK Hongkong formou katalogové prezentace českých výrobců nápojů s osobní účastí zástupce Vinařství J. Stávek.

S ohledem na pandemii koronaviru nejsou zatím pro rok 2020 plánovány žádné účasti na veletrzích, ale lze očekávat, že další edice veletrhu Macao International Trade and Investment Fair se v říjnu 2020 již uskuteční a GK Hongkong se s největší pravděpodobností, tak jako v minulých letech, zúčastní.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Hongkongu (Čína) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem