Macao: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

© Zastupitelský úřad ČR v Hongkongu (Čína)

Macao nepatří mezi významné exportní destinace ČR. Tato skutečnost je dána omezenou kapacitou vnitřního trhu a (ve srovnání s Hongkongem) malou základnou pro další reexporty. Atraktivitu Macaa v ČR může v budoucnu posílit vybudování servisní a „knowledge-based“ ekonomiky s efektivními finančními institucemi a profilace této zvláštní administrativní oblasti jako alternativní vstupní brány do Číny, či jako regionálního obchodního centra.

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Obchodní výměna ČR-Macao (tis. USD)

 

Vývoz

Dovoz

Obrat

Saldo

2014

5 523

914

6 437

4 609

2015

7 000

1 346

8 346

5 654

2016

6 554

918

7 472

5 636

2017

6 895

1 168

8 063

5 727

2018

5 593

729

6 322

4 864

Zdroj: MPO ČR

Zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Hlavními položkami českého vývozu jsou:

 1. Kufry, aktovky, brašny, pouzdra, kazety
 2. Svítidla
 3. Herní automaty
 4. Nábytek
 5. Pianina
 6. Zbraně
 7. Zařízení elektr. k ochraně, spínání el. obvodů, rozvaděčů
 8. Turbíny na páru
 9. Skleněná vlákna
 10. Stavební materiály ze skla

Z Macaa ČR dováží:

 1. Oděvy
 2. Tištěné obvody
 3. Hudební nástroje a části
 4. Ovoce a zelenina
 5. Přístroje pro záznam a reprodukci zvuku a TV obrazu
 6. Dřevěné výrobky
 7. Nástoje a náčiní, výrobky ze železa
 8. Skleněné výrobky
 9. Integrované obvody
 10. Kosmetické výrobky

Zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

V oblasti služeb nemá dosud ČR s Macaem žádnou obchodní bilanci, resp. je minimální a týká se zejména sektoru logistiky.

Zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

V současné době neexistuje žádná informace o přítomnosti českých investic, nebo o společném podniku v Macau.

Zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Macao má vlastní letecké, konzulární, ekonomické a justiční dohody, které neplatí ve zbytku ČLR a naopak. ČR má s Macaem uzavřenou Leteckou dohodu z 25.9.2001.

Zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Macao SAR rozvojovou pomoc nepřijímá. Informace o jím poskytované rozvojové pomoci nejsou k dispozici.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Hongkongu (Čína) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem