Macao: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

© Zastupitelský úřad ČR v Hongkongu (Čína)

Macao nepatří mezi významné exportní destinace ČR. Tato skutečnost je dána omezenou kapacitou vnitřního trhu a (ve srovnání s Hongkongem) malou základnou pro další reexporty. Atraktivitu Macaa v ČR může v budoucnu posílit vybudování servisní a „knowledge-based“ ekonomiky s efektivními finančními institucemi a profilace této zvláštní administrativní oblasti jako alternativní vstupní brány do Číny, či jako regionálního obchodního centra.

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Obchodní výměna ČR-Macao (tis. USD)

 

Vývoz

Dovoz

Obrat

Saldo

2015

7 000

1 346

8 346

5 654

2016

6 554

918

7 472

5 636

2017

6 895

1 168

8 063

5 727

2018

5 593

729

6 322

4 864

2019

2 539

818

3 357

1 721

Zdroj: MPO ČR

Zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Hlavními položkami českého vývozu jsou: zhruba polovinu českého vývozu tvoří skleněné výrobky a zejména lustry; tyto dodávky souvisí zejména s vybavením hotelů a kasin. Mezi další české exportní položky patří: mikroskopy, zbraně a munice, elektrické přístroje, předměty z plastů, výtahy a eskalátory, léčiva, roentgenky, keramické kondenzátory, padáky.

V českém dovozu 70% tvoří oděvy a prádlo. Dále se dováží TV přijímače, obuv, měřicí přístroje, roentgenky, kosmetika, armatury, hudební nástroje, integrované obvody. ovoce a zelenina.

Zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

V oblasti služeb nemá dosud ČR s Macaem žádnou obchodní bilanci, resp. je minimální a týká se zejména sektoru logistiky.

Zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

V současné době neexistuje žádná informace o přítomnosti českých investic, nebo o společném podniku v Macau.

Mezi nejznámější české exportéry do teritoria patří výrobci svítidel Preciosa a Lasvit nebo firma Petrof se svými pianiny. Úspěšně do teritoria vyváží i firma Sellier & Bellot. Rovněž čeští výrobci herních automatů jsou na místním trhu aktivní. V menší míře je na místní trh dodáváno pivo Pilsner Urquell.

Zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Macao má vlastní letecké, konzulární, ekonomické a justiční dohody, které neplatí ve zbytku ČLR a naopak. ČR má s Macaem uzavřenou Leteckou dohodu z 25.9.2001.

Zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Macao SAR rozvojovou pomoc nepřijímá. Informace o jím poskytované rozvojové pomoci nejsou k dispozici.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Hongkongu (Čína) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem