Macao: Vztahy země s EU

© Zastupitelský úřad ČR v Hongkongu (Čína)

Vztahy EU-Macao jsou založeny na dohodě o vzájemném obchodu a spolupráci, která vstoupila v platnost v roce 1993. V roce 1998 vydala Evropská Komise komuniké tzv. “Communication “Building a comprehensive partnership with China”, které podporuje vysoký stupeň autonomie Macaa. Následně bylo v roce 1999 vydáno sdělení: 1999 Communication „“The EU and Macao: beyond 2000“ , v němž by EU mohla přispět k politickému a hospodářskému rozvoji Macaa a které podobně jako v případě Hongkongu podtrhuje význam řádného uplatňování principu „jedna země, dva systémy“,

EU a Macao každoročně zasedají ke společnému jednání smíšené komise/výboru, který určuje další oblasti a směr vzájemné spolupráce s důrazem na obchod a investice.

Smíšená komise EU – Macao se v roce 2017 nesešla a 22. zasedání se uskutečnilo 23.3.2018 v Macao. V pořadí 23. zasedání proběhlo v Bruselu od 11.6.2019.

Dále byla se SAR Macao navázána spolupráce v oblasti vědecko-technické spolupráce v rámci programu Horizon 2020.

3.1. Zastoupení EU v zemi

Oblast Macaa je spravována Kanceláří EU se sídlem v Hongkongu, která zahájila svou činnost v r. 1993. V současné době má v Hongkongu a Macau své zastoupení 17 z 28 členských zemí EU.

Zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Stejně jako v předchozím roce je EU i v roce 2019 na druhém místě v dovozu zboží do SAR Macao s podílem 27,6% na celkovém dovozu; na prvním místě je kontinentální Čína. Naopak vývoz z Macaa hraje ve statistikách EU marginální úlohu. Podle macajských statistik se za rok 2019 dovoz z EU do SAR Macao zvýšil o 10,6% a činil 24 920 mil MOP/ 2 890 mil. EUR a vývoz do EU 197 mil MOP/23 mil. EUR.

Místní trh má rostoucí trend zejména v segmentu evropského luxusního zboží (kožené zboží, oděvy, hodinky a šperky, potraviny a nápoje a automobily). Perspektivy EU-Macao obchodních vztahů jsou v turistice, herním průmyslu, stavebním průmyslu, energetice a dopravě, což souvisí s probíhající a plánovanou výstavbou řady infrastrukturálních projektů.

Dne 5. prosince 2017 EU zveřejnila seznam 17 jurisdikcí vč. SAR Macao, které nespolupracují v daňové oblasti. Zlepšená komunikace obou stran dospěla v polovině ledna 2018 k vyřazení 8 zemí vč. Macaa z tohoto seznamu. 

Smíšená komise EU – Macao se v roce 2017 nesešla a 22. zasedání se uskutečnilo 23.3.2018 v Macao. V pořadí 23. zasedání proběhlo od 11.6.2019 v Bruselu.

Úspěšně probíhá spolupráce v rámci The European Union Academic Programme, který v Macao zastřešuje University of Macao. 

 

Zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

V rámci rozvojových fondů a nástrojů EU je v Hongkongu resp. Macau možnost využití tzv. programu EUBIP – The European Union Business Information Programme, jehož gestorem je Evropská obchodní komora v Hongkongu.

Podrobnější informace o programu jsou uvedeny na webových stránkách European Chamber of Commerce in Hong Kong.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Hongkongu (Čína) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem