Macao: Zahraniční obchod a investice

© Zastupitelský úřad ČR v Hongkongu (Čína)

Zahraniční obchod Macaa je postaven především na dovozu spotřebního zboží a reexportech. Export z Macaa směřuje převážně do Hongkongu a pevninské Číny.

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

Zahraniční obchod/mil. MOP

 

2014

2015

2016

2017 

2018 

vývoz

9 914,76

10 692,05 

10 046,62 

11 283,0 

12 193 

dovoz

89 952,16

84 663,23 

71 351,64 

75 851,0 

90 103 

saldo

-80 037,40

-73 971,18 

-61 305,02 

-64 568,0  

-77 910 

Zdroj: Macao Statistics and Census Service

Obrat zahraniční obchodu vzrostl v roce 2018 o 17,5%. Celkový vývoz vzrostl o 8,1%, z toho reexport o 12,2%, zatímco domácí vývoz se propadl o 14,3% (z celkového vývozu v objemu 12 193 mil. MOP tvoří domácí export jen 1 531 mil. MOP, zbytek reexport). Dovoz se zvýšil o 18,8%. V hodnotovém vyjádření celkový obrat zahraničního obchodu činil 102,3 mld. MOP, z toho vývoz 12,2 mld. MOP, dovoz 90,1 mld. MOP a deficit zahraničního obchodu činil 77,9 mld. MOP. 

Mezi nejdůležitější vývozní položky patří: stroje a zařízení, hodinky, textil a oděvy, elektronické komponenty, diamanty a šperky. V dovozu jsou na prvním místě potraviny a nápoje a následují šperky ze zlata, palivo, oděvy a obuv, hodinky, mobilní telefony, kabelky a peněženky. Z teritoriálního pohledu je v exportu na prvním místě Hongkong, následuje Čína, EU, USA, Japonsko a Kambodža. V dovozu je nejvíce zboží z Číny a dále z EU (68% z toho tvoří dovozy z Francie a Itálie), Hongkongu, Švýcarska, Japonska a USA.  

Zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Dovoz 2018 – %

Vývoz 2018 – %

Čína

35,0

Hongkong

62,0

EU

25,0

Čína

16,5

Japonsko

8,1

EU

1,7

Hongkong

7,8

USA

1,1

Zdroj: Macao Statistics and Census Service

Zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Celkový vývoz vč. reexportů r. 2018- %

Dovoz r. 2018 – %

Stroje a zařízení

21,0

Spotřební zboží

64,8

Hodinky

10,1

Kapitálové zboží

17,7

Oděvy

4,5

Suroviny a polotovary

9,4

Měděné výrobky

3,8

Paliva a oleje

8,1

Zdroj: Macao Statistics and Census Service

Zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Macao je bezcelní přístav; v tomto smyslu lze celé teritorium považovat za oblast volného obchodu.

Ekonomické vztahy s pevninskou Čínou

Konkrétním krokem k větší provázanosti hospodářství Macaa s kontinentální Čínou je rovněž jako v případě Hongkongu postupné rozšiřování dohody CEPA (Mainland-Macao Closer Economic Partnership Arrangement), která makajským subjektům usnadňuje bezcelní přístup na trh pevninské ČLR a naopak. Detailní informace o CEPA.

Volnější režim rozšiřuje okruh příležitostí k průniku do kontinentální Číny i pro zahraniční firmy, a to buď přes dceřiné společnosti v Macau, nebo prostřednictvím spolupráce se zdejšími obchodními partnery.

Zapojení země do iniciativy Greater Bay Area a v říjnu 2018 otevřený nejdelší most na světě spojující Hongkong, Macao a Zhuhai mají napomoci širšímu zapojení země do ekonomických aktivit v regionu.

Zpět na začátek

2.5. Investice – přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Kumulované FDI na konci roku 2018 dosáhly objemu 227,4 mld. MOP, tj. pokles o 7,3% oproti předchozímu roku.  V roce 2018 měl celkový příliv FDI hodnotu 3,0 mld. MOP a příjem ze zahraničních investic činil 58,6 mld. MOP. Odvětvová struktura podle dostupných údajů za rok 2015: herní průmysl 53,2%, bankovnictví 20,1%, obchod 11,4%, ostatní služby 7,5%, stavebnictví 3,6%, ostatní 4,2%. Teritoriální struktura v roce 2015: Kajmanské ostrovy 49,5%, Britské Panenské ostrovy 29,4%. Odvětvová struktura podle údajů za rok 2015: bankovnictví 49%, herní průmysl 29%, průmysl 7%.

Zpět na začátek

2.6. Investice – podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Vstup zahraničního kapitálu není omezen. Nabízeny jsou atraktivní pobídky, jako možnost odečtu z daňového základu reinvestovaného zisku a zrychlené odepisování. Zvláště výhodné podmínky jsou nabízeny pro off-shore aktivity.

Investiční pobídky spravuje vládní agentura IPIM – Macao Trade and Investment Promotion Institute.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Hongkongu (Čína) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem