Macao: Zahraniční obchod a investice

© Zastupitelský úřad ČR v Hongkongu (Čína)

Zahraniční obchod Macaa je postaven především na dovozu spotřebního zboží a reexportech. Export z Macaa směřuje převážně do Hongkongu a pevninské Číny.

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

Zahraniční obchod/mil. MOP

 

2015

2016

2017 

2018 

 2019

vývoz

10 692,05 

10 046,62 

11 283,0 

12 193 

12 797 

dovoz

84 663,23 

71 351,64 

75 851,0 

90 103 

90 129 

saldo

-73 971,18 

-61 305,02 

-64 568,0  

-77 910 

-77 332 

Zdroj: Macao Statistics and Census Service

Obrat zahraniční obchodu vzrostl v roce 2019 o 0,6%. Celkový vývoz vzrostl o 5,0%, z toho reexport o 5,82%, zatímco domácí vývoz se propadl o 1,2% (z celkového vývozu v objemu 12 797 mil. MOP tvoří domácí export jen 1 512 mil. MOP, zbytek reexport). Dovoz se zvýšil jen mírně. V hodnotovém vyjádření celkový obrat zahraničního obchodu činil 102,9 mld. MOP, z toho vývoz 12,8 mld. MOP, dovoz 90,1 mld. MOP a deficit zahraničního obchodu činil 77,3 mld. MOP. 

Mezi nejdůležitější vývozní položky patří: stroje a zařízení, hodinky, textil a oděvy, elektronické komponenty, diamanty a šperky. V dovozu jsou na prvním místě potraviny a nápoje a následují oděvy a obuv, palivo, kosmetika, šperky ze zlata, hodinky, mobilní telefony, kabelky a peněženky. Z teritoriálního pohledu je v exportu na prvním místě Hongkong, následuje Čína, USA, EU, Japonsko a Kambodža. V dovozu je nejvíce zboží z Číny a dále z EU (75% z toho tvoří dovozy z Francie a Itálie), Švýcarska, Japonska,  Hongkongu a USA.  

Zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Dovoz 2019 – %

Vývoz 2019 – %

Čína

34,0

Hongkong

63,8

EU

27,6

Čína

12,3

Švýcarsko

7,6

USA

2,3

Japonsko

6,9

EU

1,5

Hongkong

6,3 

Japonsko

0,6

Zdroj: Macao Statistics and Census Service

Zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Celkový vývoz vč. reexportů r. 2019 – v %

Dovoz r. 2019 – v %

Stroje a zařízení

19,3

Spotřební zboží

67,8

Hodinky

9,0

Kapitálové zboží

13,7

Textil a oděvy

8,3

Suroviny a polotovary

8,6

Diamanty a šperky

7,0

Paliva a oleje

7,9

Zdroj: Macao Statistics and Census Service

Zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Macao je bezcelní přístav; v tomto smyslu lze celé teritorium považovat za oblast volného obchodu.

Ekonomické vztahy s pevninskou Čínou

Konkrétním krokem k větší provázanosti hospodářství Macaa s kontinentální Čínou je rovněž jako v případě Hongkongu postupné rozšiřování dohody CEPA (Mainland-Macao Closer Economic Partnership Arrangement), která macajským subjektům usnadňuje bezcelní přístup na trh pevninské ČLR a naopak. Detailní informace o CEPA.

Volnější režim rozšiřuje okruh příležitostí k průniku do kontinentální Číny i pro zahraniční firmy, a to buď přes dceřiné společnosti v Macau, nebo prostřednictvím spolupráce se zdejšími obchodními partnery.

Zapojení země do iniciativy Greater Bay Area a v říjnu 2018 otevřený nejdelší most na světě spojující Hongkong, Macao a Zhuhai mají napomoci širšímu zapojení země do ekonomických aktivit v regionu.

Zpět na začátek

2.5. Investice – přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

 V roce 2018 měl příliv PZI hodnotu 26,9 mld. MOP a příjem ze zahraničních investic činil 72,3 mld. MOP. Odvětvová struktura přílivu PZI v roce 2018: herní průmysl 70%, bankovnictví 22%, obchod 8%. Teritoriální struktura přílivu PZI v roce 2018: Britské Panenské ostrovy 39%, Čína 22%, Kajmanské ostrovy 20%, Hongkong 15%.
Kumulované PZI na konci roku 2018 dosáhly objemu 292,8 mld. MOP, tj. nárůst o 9,7% oproti předchozímu roku. Odvětvová struktura kumulovaných PZI na konci roku 2018: herní průmysl 45%, bankovnictví 21%, obchod 11%, nemovitosti 7%, pojišťovnictví 4%, stavebnictví 4%. Pořadí zemí podle kumulovaných PZI na konci roku 2018: Hongkong, Britské Panenské ostrovy, Čína, Kajmanské ostrovy.

Zpět na začátek

2.6. Investice – podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Vstup zahraničního kapitálu není omezen. Nabízeny jsou atraktivní pobídky, jako možnost odečtu z daňového základu reinvestovaného zisku a zrychlené odepisování. Zvláště výhodné podmínky jsou nabízeny pro off-shore aktivity.

Investiční pobídky spravuje vládní agentura IPIM – Macao Trade and Investment Promotion Institute.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Hongkongu (Čína) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem