Macao: Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

© Zastupitelský úřad ČR v Hongkongu (Čína)

Macao je bývalá portugalská koloniální oblast. Od prosince 1999 zvláštní administrativní oblast ČLR s vlastní „mini-ústavou“ garantující vysokou autonomii teritoria do r. 2049 podle principu „jedna země, dva systémy“ a jedna z nejotevřenějších ekonomik na světě. Macao lze rovněž označit za největší asijské centrum herního průmyslu.

1.1. Oficiální název státu, složení vlády

Název státu:

 • Macao – zvláštní administrativní oblast Čínské lidové republiky
 • Macao Special Administrative Region of the People’s Republic of China
 • Regiao Administrativa Especial de Macau da República Popular da China

Nejvyšším představitelem je předseda výkonné rady (chief executive), který je volen 300 člennou volební komisí a jmenován do funkce centrální Čínskou vládou na pětileté volební období.

Složení vlády:

 • Předseda vlády (Výkonné rady) – Fernando Chui Sai On; dne 25.8.2019 byl novým předsedou zvolen Ho Iat-seng, který bude uveden do funkce 20.12.2019
 • Ministryně pro státní správu a spravedlnost – Chan Hoi Fan
 • Ministr hospodářství a financí – Leong Vai Tac
 • Ministr bezpečnosti – Wong Sio Chak
 • Ministr sociální věcí a kultury – Tam Chon Weng
 • Komisař auditu – Ho Veng On
 • Komisař proti korupci – Cheong Weng Chon
 • Nejvyšší státní zástupce – Ip Son Sang
 • Ministr dopravy a veřejných prací – Raimundo Arrais do Rosário
 • Předseda Legislativního shromáždění – Ho Iat Seng
 • Předseda Nejvyššího odvolacího soudu – Sam Hou Fai
 • Generální komisař policejních složek – Ma Io Kun
 • Generální ředitel cel  – Vong Iao Lek

Zpět na začátek

1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin)

 • počet obyvatel: 667,4 tis. (prosinec 2018), v zemi pobývá 179,5 tis. nerezidentních dělníků (duben 2018)
 • ekonomicky činných: 385,4 tis. na konci roku 2018
 • průměrný roční přírůstek:  -0,3% v roce 2016, 1,3 % v roce 2017 a 0,9% v roce 2018
 • demografické složení: muži 307,0 tis., ženy 346,1 tis.
 • náboženské složení: buddhismus 50 %, křesťanství 15 %, jiné 35 %

Zpět na začátek

1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

Makroekonomické ukazatele 2014 2015 2016  2017  2018
HDP v běžných cenách (mil. MOP) 443 297,9 362 641 358 200 404 199  440 316 
HDP na obyvatele (MOP) 713 514 565 301 554 619 622 803  666 893 
míra nezaměstnanosti 1,7 % 1,8 % 1,9 % 1,9 %  1,8% 
míra inflace na bázi indexu spotřebitelských cen 6,1 % 4,6 % 2,4 % 1,23 %  3,01 
kurs měny v MOP (za 1 USD) 7,987 7,985 7,995 8.026  8,073 

Zdroj: Macao Statistics and Cencus Service

 

Za celý rok 2018 přírůstek HDP činil 4,7%. ovšem trajektorie růstu má stále sestupnou tendenci, což dokládají údaje o přírůstku HDP po jednotlivých kvartálech: 9%, 6% a ve 3. čtvrtletí už jen 1,6% a ve 4.kv. přírůstek jen 2,1%. Domácí poptávka v roce 2018 poklesla o 1,7% a zahraniční poptávka vzrostla o 9%. Růst hospodářství je závislý především na příjmech z herního průmyslu, které za leden až září 2018 vzrostly o 17% ve srovnání se stejným obdobím minulého roku a dosáhly objemu 225 mld. MOP. (pozn.: 1 MOP – Macanese Patace je zhruba 2,8 CZK). Nezaměstnanost se na konci roku 2018 mírně snížila na hodnotu 1,8%, zatímco inflace vzrostla na 3,01%. Devizové rezervy byly na konci roku 2018 na úrovni 163 602 mil. MOP.

Zahraniční obchod tradičně skončil v hlubokém deficitu. Celkový dovoz v roce 2018 činil 90 103 mil. MOP (nárůst o 18,8%), zatímco vývoz 12 193 mil. MOP (nárůst o 8,1%), deficit dosáhl objemu 77 910 MOP.

Mezi nejdůležitější vývozní položky patří: stroje a zařízení, hodinky, textil a oděvy, elektronické komponenty, diamanty a šperky. V dovozu jsou na prvním místě potraviny a nápoje a následují šperky ze zlata, palivo, oděvy a obuv, hodinky, mobilní telefony, kabelky a peněženky. Z teritoriálního pohledu je v exportu na prvním místě Hongkong, následuje Čína, EU, USA, Japonsko a Kambodža. V dovozu je nejvíce zboží z Číny a dále z EU (68% z toho tvoří dovozy z Francie a Itálie), Japonska, Hongkongu, Švýcarska a USA. 

Dlouhodobým cílem vlády je diverzifikace hospodářství a snížení dominance herního průmyslu a posílení sektoru výstavnictví, kongresové turistiky, turistického ruchu, kreativního průmyslu, finančních a obchodních služeb. K tomu má dopomoci zapojení země do iniciativy Greater Bay Area a v říjnu otevřený nejdelší most na světě spojující Hongkong, Macao a Zhuhai.

Zatímco diverzifikace hospodářství je dlouhodobý cíl vlády, úspěšně se daří diverzifikovat herní sektor. Podíl VIP heren se snížil ze 70% na 56% v roce 2017. Ke dvěma velkým kasinům otevřeným v roce 2016 bude 5 dalších resortů otevřeno v roce 2018. Přibude celkem 9 tis. hotelových pokojů nad rámec současných 37 tisíc. Vláda oznámila, že upřednostní u žádostí pro obnovu 6 herních licencí, kterým končí platnost v letech 2020-22, ty projekty, které podpoří turistiku mimo herní sektor (rodinná turistika, obchodní cestující apod.). 

Dne 14. listopadu 2017 předseda výkonné rady Fernando Chui představil programové prohlášení pro rok 2018, kde potvrdil zájem vlády diverzifikovat hospodářství a zdůraznil význam iniciativy Belt&Road a Guangdong – Hong Kong – Macao Greater Bay Area pro Macao. Z podporovaných oborů zmínil sektor výstavnictví a kongresové turistiky, turistický ruch, kreativní průmysl, finanční a leasingové služby. Dále pobídl malé a střední podniky v oblasti e-commerce pro spolupráci s kontinentální Čínou a portugalsky mluvícími zeměmi. 

Fiskální pozice země byla i v roce 2017 stabilní a opět s vysokými rezervami. Země nemá žádný dluh a fiskální rezervy v objemu více než 130% HDP. Na konci roku 2017 měla čistá zahraniční aktiva hodnotu 592,7 mld. MOP, úspory rezidentů 576,6 mld. MOP a zahraniční devizové rezervy hodnotu 162,3 mld. MOP, což je pro zemi s méně než půl milionem obyvatel (bez zahraničních dělníků) výjimečný údaj. Platební bilance za rok 2016 (za rok 2017 nebyly dosud údaje zveřejněny) dosáhla kladné bilance 3,5 mld. MOP a běžný účet 97,7 mld. MOP, zatímco kapitálový účet vykázal deficit 18,9 mil. MOP. 

Opatření vlády k podpoře dynamického rozvoje a restrukturalizace hospodářství

Vláda, ve snaze restrukturalizovat hospodářství a omezit silnou závislost na herním průmyslu, vyhlásila v září 2016 poprvé v historii Pětiletý plán rozvoje na období 2016-20. Jeho cílem je vytvořit z Macaa středisko turistiky a zábavy a centrum pro obchodní a finanční operace mezi Čínou a portugalsky hovořícími zeměmi. V říjnu Macao organizovalo 5. meziministerské setkání a fórum pro hospodářskou spolupráci mezi Čínou a těmito zeměmi za účasti čínského premiéra Li. Součástí záměrů pětiletky je i intenzifikace regionální spolupráce, zejména v deltě Perlové řeky, zahrnující 9 jihočínských provincií a Hongkong s Macaem (tzv. spolupráce 9+2). Pětiletka zahrnuje řadu iniciativ na podporu kreativního průmyslu, rozvoje infrastruktury vč. smart city, ochrany životního prostředí, zdravotnictví, vzdělání a bytové výstavby a zdůrazňuje souvislosti s iniciativou Belt&Road. Obecně je zmíněna i podpora rozvoje konektivity, což v praxi znamená realizaci velkých projektů ve skluzu, jako je Taipa Ferry Terminal, městský kolejový systém a most spojující Macao se Zhuhai a Hongkongem. Spolupráce v deltě Perlové řeky (Pan-Pearl River Delta Region) vč. Guangdong-Macao-Hong Kong Big Bay Area je explicitně zmíněna i ve 13. pětiletce ČLR. 

Dne 27. října 2017 byla podepsána mezi Macaem a Hongkongem smlouva Closer Economic Partnership Agreement. Smlouva se týká obchodu se zbožím a službami a investic, ale nezahrnuje volný pohyb osob za účelem práce a vzdělání. 

Macao v prosinci 2017 podepsalo s Čínou dvě smlouvy v rámci dohody CEPA (Mainland Macao Closer Economic Partnership Agreement), konkrétně investiční smlouvu a smlouvu o ekonomické a technické spolupráci. V říjnu 2017 SAR Macao a Hongkong podepsaly smlouvu o volném obchodu v rámci CEPA, která má podpořit rozvoj Greater Bay Area. V červenci 2017 bylo přemístěno vedení fondu na podporu spolupráce mezi Čínou a portugalsky hovořícími zeměmi z Pekingu do Macaa. Fond byl založen v roce 2013 čínskou rozvojovou bankou a macajským rozvojovým fondem. 

Macao je s ohledem na dominanci herního průmyslu v ekonomice náchylné k nelegálním finančním operacím. Proto v květnu 2016 makajský regulátor kasin zpřísnil pravidla proti praní špinavých peněz. Dále v roce 2016 Macao zahájilo proces přístupu do projektu OECD k omezení daňových úniků (BEPS). V současné době má Macao uzavřeno 5 mezistátních smluv o dvojím zdanění a 15 smluv o výměně daňových informací. V prosinci 2016 byla uzavřena mezivládní dohoda mezi USA a Macaem s cílem naplnit požadavky US zákona o daních ze zahraničních účtů (FATCA).

Zpět na začátek

1.4. Veřejné finance, státní rozpočet – příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

Služby v oblasti dopravy, obchodu, financí, bankovnictví, turistiky a telekomunikací, vč. “gaming industry”, se podílejí na tvorbě HDP více než 90%. Sektor průmyslu hazardních her je největším zdrojem příjmů státního rozpočtu Macaa. V roce 2017 činil cca 85% z celkových příjmů a v roce 2018 příjmy z hazardních her tvořily 69% HDP..

Státní rozpočet/mld. MOP
  2014-15 2015-16 2016-17  2017-18 2018-19 
příjmy 161,9 116,1 110,5 126,4 134,2
výdaje 67,1 80,8 82,6 81,3 80,3
saldo +94,8 +35,3 +27,9 +45,0 +53,9

Zdroj: Macao Statistics and Census Service

Zpět na začátek

1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

Platební bilance/mil. MOP
  2013 2014 2015  2016 2017 
Běžný účet 178 664,0 151 200,6 92 285,6 97 662,0  133 727 
Kapitálový účet -5,1 -14,9 -23,3 – 18,9  -360 
Finanční účet 138 693,5 101 003,8 38 116,8 102 997,0  134 040 
Devizové rezervy/mil. MOP 128 953.9 131 389.0 150 813 162 300 163 600 

Zdroj: Macao Statistics and Census Service

Fiskální pozice země je i v roce 2018 stabilní a opět s vysokými rezervami. Země nemá žádný dluh a devizové rezervy činily na konci roku 163,6 mld. MOP, což je pro zemi s 667 tisíci obyvatel vč. 186 tis. zahraničních pracovníků výjimečný údaj. Platební bilance za rok 2018 dosáhla kladné bilance 1,5 mld. MOP (o rok dříve dokonce 3,5 mld. MOP), stejně jako finanční účet 134,0 mld. MOP. Záporné saldo měla obchodní bilance se zbožím ve výši -84,4 mld. MOP, kterou eliminovalo kladné saldo obchodu se službami v hodnotě 275,0 mld. MOP, takže výsledná bilance běžného účtu měla kladné saldo 133,7 mld. MOP. Čistý příliv zahraničních investic v roce 2018 vzrostl na 9,4 mld. MOP. Na konci roku 2017 činily kumulované přímé zahraniční investice v zemi 227 mld. MOP, tedy za předešlý rok pokles o 7,3%.

Zpět na začátek

1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Funkci centrální banky plní Macau Monetary Authority, která vydává měnu do oběhu, spravuje rozpočty jednotlivých vládních úřadů,  spravuje devizové rezervy státu, vykonává funkci bankovního dohledu a funguje jako poradní orgán pro vládu v ekonomických záležitostech. Zvláštní postavení má Banco Nacional Untramarino (BNU), která je považována za “rezervní kolo” bankovního systému. Kromě ní má od r. 1995 právo vydávat bankovky i Bank of China (kontroluje více než třetinu trhu), se kterou další 3 čínské banky společně kontrolují zhruba dvě třetiny aktiv. Velký podíl na trhu má Hongkong and Shanghai Banking Corporation. Celkem má v Macau licenci 28 bank, ze zahraničních převládají banky z Portugalska, Francie, USA, SRN, ČLR, Hongkongu, Tchajwanu.

Makajská měna Pataca (MOP) je pevně svázána s hongkongským dolarem (HKD) v kurzu MOP 1,03 : HKD 1, který je řadu let navázán s USD. To prakticky znamená, že úrokové míry jsou v Macau stejně jako v Hongkongu udávány Centrální bankou USA. Na konci roku 2018 činily: saving deposits 0,11% a 3 měsíční termínovaný vklad 0,25%.

V Macau operuje celkem 23 poskytovatelů pojišťovacích služeb např. AIA, AXA, ING atp. V roce 2018 se zrealizovaly pojistné obchody v hodnotě 21,1 mld. MOP

Zpět na začátek

1.7. Daňový systém

Největší příjmovou položkou státního rozpočtu jsou daně z příjmů herního průmyslu, které tvoří cca 85 %.

Daňové zatížení je nízké, systém je podobný hongkongskému:

 • salary tax (daň z příjmu) max. 12 %
 • property tax 16 % z nájemného, příp. 10 % úředně stanovené „tržní hodnoty“   
 • corporate income tax (daň ze zisku) 9% do 300.000 MOP a 12 % nad 300.000 MOP
 • clo neexistuje
 • VAT neexistuje
 • spotřební daň (pohonné hmoty, tabák, alkohol)

Podrobnější informace na: www.dsf.gov.mo/?lang=en

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Hongkongu (Čína) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem