Macao: Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

© Zastupitelský úřad ČR v Hongkongu (Čína)

Macao je bývalá portugalská koloniální oblast. Od prosince 1999 zvláštní administrativní oblast ČLR s vlastní „mini-ústavou“ garantující vysokou autonomii teritoria do r. 2049 podle principu „jedna země, dva systémy“ a jedna z nejotevřenějších ekonomik na světě. Macao lze rovněž označit za největší asijské centrum herního průmyslu.

1.1. Oficiální název státu, složení vlády

Název státu:

 • Macao – zvláštní administrativní oblast Čínské lidové republiky
 • Macao Special Administrative Region of the People’s Republic of China
 • Regiao Administrativa Especial de Macau da República Popular da China

Nejvyšším představitelem je předseda výkonné rady (chief executive), který je volen 300 člennou volební komisí a jmenován do funkce centrální Čínskou vládou na pětileté volební období.

Složení vlády:

 • Předseda vlády (Výkonné rady) – Ho Iat Seng od 20.12.2019
 • Ministr pro státní správu a spravedlnost – André Cheong Weng Chon (od 20.4.2020)
 • Ministr hospodářství a financí – Lei Wai Nong (od 20.4.2020)
 • Ministr bezpečnosti – Wong Sio Chak
 • Ministr sociální věcí a kultury – Elsie Ao Ieong U (od 20.4.2020)
 • Komisař auditu – Ho Veng On
 • Komisař proti korupci – Chan Tsz King (od 20.4.2020)
 • Nejvyšší státní zástupce – Ip Son Sang
 • Ministr dopravy a veřejných prací – Raimundo Arrais do Rosário
 • Předseda Legislativního shromáždění – Kou Hoi In (od 17.7.2019)
 • Předseda Nejvyššího odvolacího soudu – Sam Hou Fai
 • Generální komisař policejních složek – Leong Man Cheong (od 20.4.2020)
 • Generální ředitel cel  – Vong Man Chong (od 20.4.2020)

Zpět na začátek

1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin)

 • počet obyvatel: 679,6 tis. (prosinec 2019), v zemi pobývá 196,5 tis. nerezidentních dělníků (prosinec 2019)
 • ekonomicky činných: 394,6 tis. na konci roku 2019, 
 • průměrný roční přírůstek:  -0,3% v roce 2016, 1,3 % v roce 2017, 2,2% v roce 2018 a 1,8% v roce 2019
 • demografické složení: muži 317,4 tis., ženy 362,2 tis.
 • náboženské složení: buddhismus 50 %, křesťanství 15 %, jiné 35 %

Zpět na začátek

1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

Makroekonomické ukazatele

2015

2016

 2017

 2018

 2019

HDP v běžných cenách (mil. MOP)

362 641

358 200

407 328 

444 666 

434 670 

HDP na obyvatele (MOP)

565 301

554 619

627 625 

650 507

607 712 

míra nezaměstnanosti

1,8 %

1,9 %

1,9 % 

1,8% 

1,7% 

míra inflace na bázi indexu spotřebitelských cen

4,6 %

2,4 %

1,23 % 

3,01%

2,75% 

kurs měny v MOP (za 1 USD)

7,985

7,995

8.026 

8,073 

8,070 

Zdroj: Macao Statistics and Cencus Service

Hospodářství SAR Macao se v roce 2019 dostalo do recese, když přírůstek HDP vykázal za celý rok propad o 4,7%. Záporné přírůstky HDP za jednotlivá čtvrtletí 2019: 3,8 %, 2,2 %, 4,4 % a ve 4. čtvrtletí dokonce o 8,1%. Domácí poptávka se snížila o 4,6%, vnější poptávka o 3,6% v běžných cenách a investice dokonce o 19,3 %. Růst hospodářství je závislý zejména na příjmech z herního sektoru a ty se v roce 2019 snížily o 3,5 % a příjmy do státního rozpočtu z daní z herního průmyslu dokonce o 5,5 %. Nezaměstnanost se držela na úrovni 1,7 % a inflace se zvýšila na 2,75 %.
Příčinou zhoršené hospodářské situace je řada faktorů: propad výnosů z herního průmyslu, nepokoje v Hongkongu a s tím související nižší počet návštěvníků v celém regionu, panující obchodní válka USA – Čína aj. Současně se vláda stále nedokáže vypořádat s dlouho trvajícím zadáním restrukturalizovat hospodářství směrem od herního sektoru k posílením turismu nebo finančního sektoru.
Výnosy z herního průmyslu jsou pro státní pokladnu stěžejní. Tvoří 90 % příjmů státního rozpočtu, což dokládají údaje za rok 2019, kdy příjmy do státního rozpočtu činily 133,5 mld. MOP a daňové výnosy z herního průmyslu 112,7 mld. MOP. Proto propad příjmů v roce 2019 z tohoto sektoru nevěstí nic dobrého ani pro rok 2020. Pro dokreslení významu, hrubé výnosy z herního průmyslu před zdaněním za rok 2019 činily 293,3 mld. MOP. Pozn.: 1,0 MOP (Macanese Pataca) = cca 3,15 CZK k 11.5.2020.
Přestože se v roce 2019 zvýšil počet návštěvníků na 39,4 mil., snižují se objemy jimi utracených prostředků v teritoriu a zvyšuje se počet návštěvníků bez přenocování (cca +25 %). To potvrzují údaje za celý rok, kdy se počet návštěvníků zvýšil o 10 %, ale objem jimi utracených prostředků se snížil o 8 %. Současně se snižuje příjezd zejména VIP hostů z kontinentální Číny (odhadem o 30% v uplynulém roce) zapříčiněný již v úvodu uvedenými faktory a navíc zpřísněnými hraničními kontrolami v souvislosti s prosincovou návštěvou prezidenta Xi Jinpinga v Macau aj. Dalším důvodem snížených výnosů z herního průmyslu je růst konkurence v dalších státech JV Asie a expanze přeshraničních on-line her.
Obrat zahraničního obchodu se v roce 2019 mírně zvýšil o 0,6 %, celkový vývoz vzrostl o 5 %, domácí export se mírně propadl o 1,2 % a dovoz zůstal zhruba na stejné úrovni. Celkový obrat zahraničního obchodu se zbožím dosáhl objemu 102,9 mld. MOP, vývoz činil 12,8 mld. MOP a dovoz 90,1 mld. MOP, záporné saldo 77,3 mld. MOP. Mezi hlavní exportní položky patří textilní výrobky, stroje a zařízení, šperky a hodinky. Komoditní struktura dovozu zahrnuje spotřební zboží, paliva a maziva, mobilní telefony a stavební materiál.
Fiskální pozice země byla i v roce 2019 stabilní a s vysokými rezervami. Země nemá žádný dluh a devizové rezervy činily na konci roku 178,2 mld. MOP. Platební bilance měla na konci roku 2018 po dlouhé řadě let záporné saldo -2,2 mld. MOP, běžný účet vykázal kladné saldo 153,9 mld. MOP, stejně jako finanční účet 98,7 mld. MOP. Kumulované přímé zahraniční investice na konci roku 2019 činily 292,8 mld. MOP, příliv ve stejném roce dosáhl 26,9 mld. MOP, odliv 2,2 mld. MOP. Příjmy státního rozpočtu v roce 2019 činily 133,5 mld. MOP a výdaje 82,1 mld. MOP s přebytkem 51,4 mld. MOP.
Dlouhodobým cílem vlády je diverzifikace hospodářství a snížení dominance herního průmyslu a posílení sektoru výstavnictví, kongresové turistiky, turistického ruchu, kreativního průmyslu, finančních a obchodních služeb. K tomu má dopomoci zapojení země do iniciativy Greater Bay Area a v říjnu 2018 otevřený nejdelší most na světě spojující Hongkong, Macao a Zhuhai.
Výhled hospodářství pro rok 2020 není příznivý. Situace na mezinárodních trzích i nepokoje v sousedním Hongkongu mají vliv na počet návštěvníků a zejména hráčů v kasinech. Herní průmysl je hlavním motorem místní ekonomiky v důsledku neschopnosti místní vlády zajistit diverzifikaci ekonomiky ze závislosti na herním sektoru a k posílení sektoru turistiky a financí. Proto v roce 2019 přichází s iniciativou Peking, který chce Macao přeměnit v další finanční centrum pro případ, že se v Hongkongu zhorší situace. Snahou je vytvořit efektivní burzu obchodující v juanech. Součástí plánu je poskytnout k tomu přilehlé pozemky z kontinentální Číny. Čínské státní banky a firmy již údajně dostaly pokyn vytvořit příslušnou infrastrukturu a několik odborníků, kteří rozvíjeli burzu v Šanghaji, již bylo „převeleno“ do Macaa.
Nový předseda výkonné rady Ho Iat Send ve svém programovém prohlášení dne 20.4.2020 uvedl, že prioritami jeho vlády pro rok 2020 bude boj s pandemií koronaviru, zajištění zaměstnanosti, stabilizace ekonomiky, péče o životní úroveň obyvatel, zavedení reforem a udržení rozvoje. Vláda očekává deficit státního rozpočtu, poprvé od roku 1997. V souvislosti s pandemií koronaviru měla vláda výdaje v hodnotě 50 mld. MOP (5,8 mld. USD). Současně chce vláda zvýšit veřejné investice v návaznosti na výstavbu několika infrastrukturních projektů. Dále bude jednat s Pekingem o opětovné vydávání cestovních víz pro turisty z kontinentální Číny pro cesty do SAR Macao. Ve svém projevu neopomenul témata národní bezpečnosti, vysokého stupně autonomie a samozřejmě připomenul i jurisdikci Pekingu nad Macaem. Během prohlášení předseda výkonné rady Ho Iat Send zveřejnil změny na ministerských postech, viz kap. 1.1.
Vláda, ve snaze restrukturalizovat hospodářství a omezit silnou závislost na herním průmyslu, vyhlásila v září 2016 poprvé v historii Pětiletý plán rozvoje na období 2016-20. Jeho cílem je vytvořit z Macaa středisko turistiky a zábavy a centrum pro obchodní a finanční operace mezi Čínou a portugalsky hovořícími zeměmi. V říjnu Macao organizovalo 5. meziministerské setkání a fórum pro hospodářskou spolupráci mezi Čínou a těmito zeměmi za účasti čínského premiéra Li. Součástí záměrů pětiletky je i intenzifikace regionální spolupráce, zejména v deltě Perlové řeky, zahrnující 9 jihočínských provincií a Hongkong s Macaem (tzv. spolupráce 9+2). Pětiletka zahrnuje řadu iniciativ na podporu kreativního průmyslu, rozvoje infrastruktury vč. smart city, ochrany životního prostředí, zdravotnictví, vzdělání a bytové výstavby a zdůrazňuje souvislosti s iniciativou Belt&Road. Obecně je zmíněna i podpora rozvoje konektivity, což v praxi znamená realizaci velkých projektů ve skluzu, jako je Taipa Ferry Terminal, městský kolejový systém a most spojující Macao se Zhuhai a Hongkongem. Spolupráce v deltě Perlové řeky (Pan-Pearl River Delta Region) vč. Guangdong-Macao-Hong Kong Big Bay Area je explicitně zmíněna i ve 13. pětiletce ČLR.
Dne 27. října 2017 byla podepsána mezi Macaem a Hongkongem smlouva Closer Economic Partnership Agreement/CEPA. Smlouva se týká obchodu se zbožím a službami a investic, ale nezahrnuje volný pohyb osob za účelem práce a vzdělání.
Macao v prosinci 2017 podepsalo s Čínou dvě smlouvy v rámci dohody CEPA (Mainland Macao Closer Economic Partnership Agreement), konkrétně investiční smlouvu a smlouvu o ekonomické a technické spolupráci. V říjnu 2017 SAR Macao a Hongkong podepsaly smlouvu o volném obchodu v rámci CEPA, která má podpořit rozvoj Greater Bay Area. V červenci 2017 bylo přemístěno vedení fondu na podporu spolupráce mezi Čínou a portugalsky hovořícími zeměmi z Pekingu do Macaa. Fond byl založen v roce 2013 čínskou rozvojovou bankou a macajským rozvojovým fondem.
Macao je s ohledem na dominanci herního průmyslu v ekonomice náchylné k nelegálním finančním operacím. Proto v květnu 2016 macajský regulátor kasin zpřísnil pravidla proti praní špinavých peněz. Dále v roce 2016 Macao zahájilo proces přístupu do projektu OECD k omezení daňových úniků (BEPS). Macao má uzavřeno 5 mezistátních smluv o dvojím zdanění a 15 smluv o výměně daňových informací. V prosinci 2016 byla uzavřena mezivládní dohoda mezi USA a Macaem s cílem naplnit požadavky US zákona o daních ze zahraničních účtů (FATCA).

Zpět na začátek

1.4. Veřejné finance, státní rozpočet – příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

Služby v oblasti dopravy, obchodu, financí, bankovnictví, turistiky a telekomunikací, vč. “gaming industry”, se podílejí na tvorbě HDP více než 90%. Sektor průmyslu hazardních her je největším zdrojem příjmů státního rozpočtu Macaa. V roce 2018 příjmy z hazardních her tvořily 69% HDP, v roce 2019 se snížily na 67%.

Státní rozpočet/mld. MOP
 

2015-16

2016-17

 2017-18

2018-19 

 2019-20

příjmy

116,1 110,5 126,4 141,3 133,5

výdaje

80,8 82,6 81,3 83,0 82,1

saldo

+35,3 +27,9 +45,0 +58,3 +51,4

Zdroj: Macao Statistics and Census Service

Zpět na začátek

1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

Platební bilance/mil. MOP

 

2014

2015

 2016

2017 

 2018

Běžný účet

151 200,6

92 285,6

97 662,0 

133 727 

153 866 

Kapitálový účet

-14,9

-23,3

– 18,9 

-360 

-108 

Finanční účet

101 003,8

38 116,8

102 997,0 

134 040 

98 723 

Devizové rezervy/mil. MOP

131 389.0

150 813

162 300

163 600 

163 600 

Platební bilance

617 

18 562 

3 540 

1 553 

-2 112 

Zdroj: Macao Statistics and Census Service

Fiskální pozice země je i v roce 2019 stabilní a opět s vysokými rezervami. Země nemá žádný dluh a devizové rezervy vzrostly na konci roku 2019 na 178,2 mld. MOP, což je pro zemi s 680 tisíci obyvatel vč. 197 tis. zahraničních pracovníků výjimečný údaj. Platební bilance za rok 2018 dosáhla záporné bilance 2,2 mld. MOP (o rok dříve kladná bilance 1,5 mld. MOP). Finanční účet měl kladné saldo 98,7 mld. MOP. Záporné saldo měla obchodní bilance se zbožím ve výši -77,3 mld. MOP, kterou eliminovalo tradičně vysoké kladné saldo obchodu se službami, takže výsledná bilance běžného účtu měla kladné saldo 153,9 mld. MOP. Čistý příliv zahraničních investic v roce 2018 vzrostl na 26,9 mld. MOP. Na konci roku 2018 činily kumulované přímé zahraniční investice v zemi 293 mld. MOP, tedy oproti roku 2017 nárůst o 9,7%.

Zpět na začátek

1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Funkci centrální banky plní Macau Monetary Authority, která vydává měnu do oběhu, spravuje rozpočty jednotlivých vládních úřadů,  spravuje devizové rezervy státu, vykonává funkci bankovního dohledu a funguje jako poradní orgán pro vládu v ekonomických záležitostech. Zvláštní postavení má Banco Nacional Untramarino (BNU), která je považována za “rezervní kolo” bankovního systému. Kromě ní má od r. 1995 právo vydávat bankovky i Bank of China (kontroluje více než třetinu trhu), se kterou další 3 čínské banky společně kontrolují zhruba dvě třetiny aktiv. Velký podíl na trhu má Hongkong and Shanghai Banking Corporation. Celkem má v Macau licenci 28 bank, ze zahraničních převládají banky z Portugalska, Francie, USA, SRN, ČLR, Hongkongu, Tchajwanu.

Macajská měna Pataca (MOP) je pevně svázána s hongkongským dolarem (HKD) v kurzu MOP 1,03 : HKD 1, který je řadu let navázán s USD. To prakticky znamená, že úrokové míry jsou v Macau stejně jako v Hongkongu udávány centrální bankou USA. Na konci roku 2019 činily úrokové míry: saving deposits poklesly na 0,02% a 3 měsíční termínovaný vklad se mírně zvýšil na 0,31%.

V Macau operuje celkem 23 poskytovatelů pojišťovacích služeb např. AIA, AXA, ING atp. V roce 2018 se zrealizovaly pojistné obchody v hodnotě 21,1 mld. MOP

Zpět na začátek

1.7. Daňový systém

Největší příjmovou položkou státního rozpočtu jsou daně z příjmů herního průmyslu, které tvoří cca 85 % a v roce 2019 to bylo 112,7 mld. MOP.

Daňové zatížení je nízké, systém je podobný hongkongskému:

 • salary tax (daň z příjmu) max. 12 %
 • property tax 16 % z nájemného, příp. 10 % úředně stanovené „tržní hodnoty“   
 • corporate income tax (daň ze zisku) 9% do 300.000 MOP a 12 % nad 300.000 MOP
 • clo neexistuje
 • DPH/VAT neexistuje
 • spotřební daň (pohonné hmoty, tabák, alkohol)

Podrobnější informace na: www.dsf.gov.mo/?lang=en

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Hongkongu (Čína) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem