Macao: Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

© Zastupitelský úřad ČR v Hongkongu (Čína)

Na základě zkušeností firem již etablovaných na místním trhu je jednoznačně doporučováno nalezení místního obchodního partnera. Tento postup výrazně ulehčí i další případný průnik na trhy jižní Číny. V této souvislosti doporučujeme účast na mezinárodních veletrzích, organizovaných v Macau.

6.1. Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

Uplatňuje se klasický model: dovoz – distribuce – maloobchod. U spotřebního zboží je silná tendence zajišťovat si přímý dovoz od výrobce. Makajské firmy jsou poměrně malé. Jejich předností je schopnost (často na základě tradičních dlouhodobých obchodních vztahů) nalézt odběratele a reexportovat zboží do Číny a dalších zemí regionu.

V Macau je velká koncentrace prodejen luxusních značek módy jako Max Mara, Luis Vuiton, E. Zegna, Prada apod., navzdory padělkům svých výrobků dovážených z kontinentální Číny slušně prosperují, díky vysoké kupní síle přijíždějících návštěvníků.

Zpět na začátek

6.2. Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu

V rámci obchodu nejsou žádné tarifní/netarifní překážky uplatňovány. Vývozní a dovozní režim je liberální; clo neexistuje, spotřební daní je zatížen např. dovoz zbraní atp. Podrobnější informace na: www.customs.gov.mo/en/index1.htm.

Zpět na začátek

6.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Obvyklý proces registrace firmy, resp. podnikatelských aktivit. Výše zahraničního podílu není nijak limitována. Existují investiční pobídky. Pro off-shore aktivity se nabízejí velmi výhodné zvláštní podmínky. České firmy mohou využít programu IPIM, který nabízí poskytnutí kanceláře zdarma na dobu 3 měsíců, zahraniční firma platí jen náklady elektrické energie a telekomunikační poplatky.

Podrobnější informace na: www.ipim.gov.mo

Zpět na začátek

6.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu

Finanční náročnost marketingových aktivit je vzhledem k silné konkurenci a zároveň vysoké cenové úrovni značná, je však nezbytná.

Macao se snaží profilovat jako důležité regionální výstavní centrum. Mezinárodní charakter má Macao International Trade and Investment Fair (MIF), který se pořádá každoročně ve výstavních prostorách kasinového komplexu hotelu The Venetian (jedno z největších výstavišť v regionu, 100 tis. m2 plochy). Ze strany makajské vlády je rovněž silně podporován březnový veletrh a souběžná konference Macao International Environmental Co-operation Forum and Exhibition (MIECF).

Aktuální seznam veletrhů a výstav na www.biztradeshows.com

Zpět na začátek

6.5. Problematika ochrany duševního vlastnictví

V posledních letech klade macajská vláda velký důraz na ochranu duševního vlastnictví, nicméně rizika stále přetrvávají.

Pro malé a střední firmy existuje zdarma služba poskytovaná EU IPR Helpdesk: www.china-iprhelpdesk.eu. Zde poskytují informace o IPR i v SAR Macao.

Zpět na začátek

6.6. Trh veřejných zakázek

Veřejné zakázky (administrative contracts) se zadávají zásadně na základě veřejného tendru (public tender). V omezené míře může jít v určitých případech o tzv. limited tender, do kterého je pozván omezený počet zájemců, splňujících specifické, předem zadané podmínky. Poslední možností je přímé udělení zakázky po konzultaci s nejméně třemi zájemci.

Aktuální přehled vypsaných tendrů: www.tendersinfo.com.

Zpět na začátek

6.7. Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební podmínky, platební morálka

Macao má v oblasti soudnictví plnou autonomii, právní systém vychází z právního řádu Portugalska. Soudnictví pracuje nezávisle a rychle a uplatňují se standardní postupy a pravidla.

Seznam právnických a advokátních kanceláří na www.aam.org.mo.

ČR nemá s Macaem uzavřenou dohodu o vzájemné ochraně a podpoře investic.

Na základě zkušeností českých subjektů jsou platební podmínky dobré. GK Hongkong zaznamenal pouze pár případů, kdy český odběratel zaplatil za zboží, které nebylo dodáno.

Zpět na začátek

6.8. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a prodejní doba

Věcnost, předávání vizitky oběma rukama, dress-code.

Úřední jazyk:

 • čínština (kantonská)
 • portugalština
 • čínština (mandarin)

Státní svátky:

 • leden/únor – Lunární nový rok (*lunární svátky mají pohyblivé datum)
 • duben – Ching Ming festival, Velikonoce
 • květen – Svátek práce, Budhovy narozeniny
 • červen – Tuen Ng festival
 • říjen – státní svátek ČLR, Chung Yeung festival
 • 20. prosinec – vznik Macao SAR (1999)
 • prosinec – Vánoce

Pracovní doba:         

 • Po–Pá 09:00–17:00, So 09:00–13:00
 • Obchody Po–Pá 10:00–19:00, So–Ne, déle
 • 24 hodinový prodej základního zboží v řetězci Seven Eleven aj.

Zpět na začátek

6.9. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)

Oboustranně bezvízový režim v rámci turistického pobytu do 90 dnů.

Macao je bezpečné teritorium.

Zpět na začátek

6.10. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Podmínkou k zaměstnání občana ČR je pracovní vízum. Obecnou podmínkou pro získání pracovního víza je kvalifikace, která se na disponibilním trhu práce běžně nevyskytuje.

Zpět na začátek

6.11. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Poskytuje se za úhradu. Doporučuje se mít uzavřené zdravotní pojištění.

Doporučená vakcinace proti japonské encefalitidě a hepatitidě A a B – není však povinná.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Hongkongu (Čína) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem