Madagaskar: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

© Zastupitelský úřad ČR v Pretorii (Jihoafrická republika)

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

 

2014

2015

 2016

2017

leden-říjen 2019

Vývoz, tis.. USD

532

968

1 307

1 968

1 828

Dovoz, tis. USD

9 702

9 207

 7 856

7 782

4 232

Bilance, tis.. USD

-9170

-8239

 -6549

-5814

-2 404

Zdroj: ČSÚ / MPO ČR

Ve vzájemném obchodě mezi ČR a Madagaskarem se projevuje dominantní postavení dovozů do ČR. Na druhou stranu lze zpozorovat mírné zlepšování českého vývozu.

Zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Na straně českého vývozu mají nejvýznamnější postavení procesorové jednotky, šroubové kompresory, sady stavebnic, části a součásti telefonních přístrojů, zařízení pro automatizované zpracování dat, části strojů pro čištění a prosévání semen, pytlíky k balení zboří, diskové jednotky, monitory a povlečené elektrody
Naopak nejvýznamnějšími dovozními položkami jsou nelegovaný nikl, káva, vanilka, tropické ovoce, trička, směsy vonných látek, svetry a pracovní oděvy.

Zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Kromě cestovního ruchu není evidována jiný typ výměny v oblasti služeb.

Zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Velvyslanectví ČR v Pretorie nemá žádné informace k české investici na Madagaskaru.

Zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

ČR po vstupu do EU (1. 5. 2004) aplikuje stejnou smluvní základnu v oblasti obchodu jako EU. 

Mezi ČR a Madagaskarem zatím nejsou žádné bilaterální dohody.

Zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Česká republika přispívá do zahraniční rozvojové spolupráce na Madagaskaru prostřednictvím evropským rozvojových fondů. Individuální programy zatím ČR na Madagaskaru nemá.

Zpět na začátek

Zpracováno a zaktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Pretorii (Jihoafrická republika) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem