Madagaskar: Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

© Zastupitelský úřad ČR v Pretorii (Jihoafrická republika)

1.1. Oficiální název státu, složení vlády

 • česky: Madagaskarská republika (Republika Madagaskar)
 • malgašsky: Repoblikan´i Madagasikara
 • francouzsky: République de Madagascar

Prezident: Andry Nirina Rajoelina (od 19. ledna 2019)

Předseda vlády: Christian Ntsay

Přehled ministerstev a ministrů:

 • Ministerstvo zahraničních věcí: ministr Naina Andriantsitohaina
 • Ministerstvo obrany: ministr Rakotonirina Léon Jean Richard
 • Ministerstvo ekonomiky a financí: ministr Richard Randriamandrato
 • Ministerstvo národního vzdělávání, technické a profesního vzdělávání: ministryně Madeleine Félicitée Rejo-Fienena
 • Ministerstvo vysokého školství a vědeckého výzkumu: ministryně Madeleine Félicitée Rejo-Fienena
 • Ministerstvo spravedlnosti: ministr Jacques Randrianasolo
 • Ministerstvo vnitra a decentralizace: ministr Tianarivelo Razafimahefa
 • Ministerstvo veřejné bezpečnosti: ministr Rafanomezantsoa Roger
 • Ministerstvo průmyslu, obchodu a řemesla: ministryně Lantosoa Rakotomalala
 • Ministerstvo energetiky, vod a úhlovodíků: ministr Vonjy Andriamanga
 • Ministerstvo těžby a strategických zdrojů: ministr Fidiniavo Ravokatra
 • Ministerstvo zemědělství, hospodářských zvířat a ryb: ministr Fanomezantsoa Lucien Ranarivelo
 • Ministerstvo územního plánování, bydlení a veřejných prácí: ministr Hajo Andrianainarivelo
 • Ministerstvo pošty, telekomunikací a numerického rozvoje: ministr Christian Ramarolahy
 • Ministerstvo dopravy, turistiky a meteorologie: ministr Joel Randriamandranto
 • Ministerstvo veřejného zdravotnictví: ministr Julio Rakotonirina
 • Ministerstvo životního prostředí a trvalého rozvoje: ministr Alexandre Georget
 • Ministerstvo populace, sociální ochrany a podpory žen: ministr Tianarivelo Razafimahefa
 • Ministerstvo práce, zaměstnání a veřejné služby: ministryně Gisele Ranampy
 • Ministerstvo mládeže a sportu: ministr Tinoka Roberto Michael Raharoarilala
 • Ministerstvo komunikace a kultury: ministryně Lalatiana Andriatongarivo Rakotondrazafy

Více informací na stránkách madagaskarské vlády (ve francouzštině).

Zpět na začátek

1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin)

Rozloha

 • 587 041 km2

Ostrovní stát v Indickém oceánu – čtvrtý největší ostrov světa, největší ostrov v Africe.

Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného obyvatelstva

 • Počet obyvatel 27,06 mil. (odhad 2019)
 • Hustota zalidnění 35,2 obyvatel/km2
 • Podíl ekon. aktivního obyvatelstva 56,1 % (40,7 % obyv. ve věku 0-14 let)

Národnostní složení

 1. Malgaši (Malagasy) malajsko-indonéského původu: Merina (Hova) 26 %
 2. „côtiers“ smíšeného (afrického, arabského, malajsko-indonéského) původu: Betsimisaraka 15 %
 3. Betsileo 12 %
 4. Tsimihety 7 %
 5. Sakalava 6 %
 6. Antaisaka 5 %
 7. Antandroy 5 %
 8. Francouzi, Indové, Číňané, Komořané 24 %

Náboženské složení

tradiční víra (animisté) 52 %, katolíci 20 %, protestanti 20 %, muslimové 7 %

Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

 • Úřední jazyk (podle ústavy la langue nationale): malgaština (malagasy)

Jazyk je indonéského původu a od 19. století používá jako písmo latinku.
Pracovním jazykem je francouzština; znalost angličtiny se rozšiřuje relativně pomalu.

Zpět na začátek

1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

 

2014

2015

 2016

2017

2018

2019*

HDP/obyv. (USD, běžné ceny, dle MMF)

452,81

400,35

399,69

447,66

459,35 470,67

HDP (mld. USD, běžné ceny, dle MMF)

10,67

9,7

9,96

11,47

12,09 12,73

HDP růst (%)

3,3

3,1

4,2

4,3

5,2 5,2

Inflace (%, dle MMF)

6,1

7,4

7

8,1

7,9  

Zdroj: MMF, databáze WEO květen 2019

Během roku 2017 pokračoval na Madagaskaru ekonomický růst na úrovni 4,3 %, a to i přes dvě živelné pohromy čítající období sucha (přelom 2016/2017) a cyklon Enawo v březnu 2017. Celková hodnota HPD za rok 2017 vzrostla na 11,46 mld. USD. Kvůli obrovskému suchu utrpělo zemědělství, zejména poklesla produkce rýže o 20 % a byla poničena 1/3 produkce vanilky. Pozitivní zprávou pro Madagaskar pak byl nárůst světové ceny vanilky, čímž se propad v produkci částečně vyrovnal.

Nejdůležitějším hnacím motorem pro ekonomický růst v roce 2017 byl sektor služeb zahrnující zejména veřejné práce, obchod a dopravu. Rozmach veřejných prací byl částečně spojen s potřebou obnovy země po úderu cyklonu Enawo. Sekundární sektor se také podílel na růstu ekonomiky, a to zejména díky rostoucímu vývozu textílií a oživení těžebního průmyslu (těžba titanu, chromu a zlata). Ztrátu pak ještě utrpěla vodní energetika, kdy se snížila její kapacita a to vedlo k nepředvídatelným nákladům pro státní rozpočet, který musel pokrýt nákladní státního výrobce a distributora elektřiny JIRAMA. V současné době je celkový vývoj madagaskarské ekonomiky poměrně příznivý ve srovnání s předchozím období 2009-2013, kdy Madagaskar procházel politickou krizí a ekonomický růst dosahoval v průměru 2,7 %. Předpokládá se, že budou pozitivní vyhlídky pro nadcházející období, kdy v roce 2018 se očekává ekonomický růst na úrovni 5,1 % a dále okolo 5,3 % v období 2019-2020. Tento výhled však podléhá závazku vlády zachovat politickou stabilitu a pokračovat v důležitých reformách (obojí je možné, ale málo pravděpodobné). Úsilí by se mělo zejména zaměřit na zlepšení výkonnosti státních podniků, posílení podnikatelského prostředí a omezení korupce.

Míra inflace se během roku zvýšila ze 7 %  v roce 2016 na 8,1 % v roce 2017, ale i přes to stále zůstala pod kontrolou centrální banky. Důvodem rostoucí inflace bylo zejména zdražování potravin a bydlení. Co se týká podílu zadluženosti země na HDP, tak se mírně zvýšil z 38,7 % v rocee 2016 na 41,9 % v roce 2017 a hlavní příčinou byly výdaje spojené s přírodními pohromami.

V rocee 2017 se Madagaskar nacházel v polivině realizace svého Národního rozvojového plánu pro období 2015-2019, který se zaměřuje na 5 hlavních pilířů: dobré vládnutí, zajištění makroekonomické stability a podpora rozvoje, udržitelný ekonomický růst, zlepšení lidského kapitálu, rozvoj přírodního kapitálu a posílení odolnosti vůči přírodním katastrofám.

V rámci mezinárodního hodnocení Doing Business 2018 se Madagaskar umístil na 162. místě z celkově hodnocených 190 zemí. Hlavními nedostatky je omezený přístup k elektrické energii, získání stavebních povolení, registrace nemovitosti a kvalita soudního systému (řešení obchodních sporů). Oproti předchozímu roku si však Madagaskar polepšil o pět pozic.

Zpět na začátek

1.4. Veřejné finance, státní rozpočet – příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

 

2012

2013

2014

2015

2016 

Příjmy

2,358

2,55

3,204

3,381

4,135

Výdaje

2,93

3,48

3,79

4,33

5,162

Saldo (% podíl na HDP)

-0,572

-0,93

-0,586

-0,949

-1,027

Zdroj: MMF, databáze WEO duben 2017 (data za 2016 jsou odhady; saldo vypočteno)

Zpět na začátek

1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

 

2013

2014

2015

 2016

2017

Běžný účet (mil. USD)

-735,1

 -145,3

 -316

 -37,7

-311,6

 z toho zboží a služby bilance

-920,83

 -216,8

-170,02 -105,67  –

Kapitálový účet (mil. USD)

133,63

 73,2

 65,5

 131,4

 –

Finanční účet (mil. USD)

839,48

 -39,28  81,8  19,1  –

Státní dluh (% podíl na HDP)

33,9

34,7 35,5 38,7 41,9

Devizové rezervy (bez zlata) v mil. USD

776,1 773,8 832 1 183,7 1 543,5

Zdroj:  MMF Databáze WEO 2018 s údaje centrální banky Madagaskaru

Zpět na začátek

1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Centrální banka (Banque Centrale de Madagascar – http://www.banque-centrale.mg/)

 • Komerční banky BMOI (Banque Malgache de l´Océan Indien) – BNP-Paribas
 • BFV – Société Générale
 • BNI – Crédit Lyonnais Madagascar
 • Bank of Africa (BOA) – BTM Madagascar
 • Union Comercial Bank (UCB)
 • Caisse d`Epargne de Madagascar (CEM)
 • Compagnie Malgache de Banque (CMB)

Pojišťovny Na Madagaskaru existují 2 velké státní pojišťovny – Ny Havana a AR; další 2 menší pojišťovny jsou zaměřeny na pojištění vozidel – Avotra a Mama.

Zpět na začátek

1.7. Daňový systém

O daňové soustavě se píše velmi málo. Vzhledem k probíhající reformě zřejmě neexistuje ucelená písemná podoba daňového systému.

Při dovozu se vybírají cla (0–25 %, která se vypočítávají z hodnoty CIF), dovozní daň (0–35 %), daň z přidané hodnoty (20 %) a případná spotřební daň (0–10 %)

Zpět na začátek

Zpracováno a zaktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Pretorii (Jihoafrická republika) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem