Maďarsko: Kontakty

© Zastupitelský úřad ČR v Budapešti (Maďarsko)

Aktuální informace o kontaktech viz stránky – např.:

 

7.1. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu

Velvyslanectví:
ZÚ Budapešť
Rózsa u. 61.
1064 Budapešť VI.
Tel.: 00361 462 5011
Fax: 00361 462 5039
E-mail: budapest@embassy.mzv.cz
Internet: www.mzv.cz/budapest
Velvyslanec – Tibor Bial, MBA

Obchodně ekonomický úsek (OEÚ) ZÚ:
Rózsa u. 61.
1064 Budapešť VI.
Tel.: 00361 462 5038
E-mail: commerce_budapest@mzv.cz
Internet: www.mzv.cz/budapest
Kontaktní osoba: Ing. Mgr. Petr Michálek – vedoucí obchodně ekonomického úseku

Konzulární oddělení (KO) ZÚ:
Szegfű u. 4.
1063 Budapešť VI.
Tel.: 00361 462 5014, 462 5025-7
Fax: 00361 462 5054
E-mail: consulate_budapest@mzv.cz
Kontaktní osoba: Ing. Juraj Varga – konzul, vedoucí konzulárního oddělení

Konzulární oddělení se spolu s velvyslanectvím nachází v jedné budově. Z letiště je možno se tam dopravit tzv. Airport Minibusem, případně taxíkem či MHD. Taxíky nejsou v Budapešti drahé a cena za letištní minibus se pohybuje ve výši ceny taxíku. A tak se v případě že jede více osob, vyplatí doprava taxíkem, protože cena u minibusu se účtuje na jednotlivce, nikoli za trasu, jako je tomu v případě taxíků.

Z centra je možné se na velvyslanectví dopravit metrem M1, které je označeno žlutou barvou. Jedná se o nejstarší trasu metra, říká se jí také Földalatti. Je potřeba vystoupit na zastávce Vörösmarty utca (nesplést si s Vörösmarty tér), nebo na Kodály körönd. V prvním případě se jde po směru metra na náměstí Mexikói tér, přičemž druhá ulice napravo od stanice metra vede přímo k velvyslanectví. V případě, že se vystoupí na Kodály körönd, je potřeba se vydat proti směru příjezdu metrem ke křižovatce Oktogon. Od stanice Kodály körönd je to také druhá ulice, ale vlevo. Vlajku České republiky je vidět už z křižovatky.

Pro hledání lokalizace ZÚ či adres v Budapešti je možno využít na internetu Google Maps či maďarské plánovače trasy (HSP, autem i pěšky): www.bkv.hu, www.utvonalterv.hu.

Pozn.: Při zadávání ulice v Budapešti do vyhledávače je třeba znát i příslušné číslo obvodu, neboť jména ulic se mohou v Budapešti opakovat či ulice prochází více obvody. Velvyslanectví je např. v VI. obvodu – 1064 Budapešť.

Zpět na začátek

7.2. Kontakty na teritoriální odbory na MZV ČR a na MPO ČR, zastoupení ostatních českých institucí v teritoriu (CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism, Česká centra)

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Adresa: Politických vězňů 20, 112 49  Praha 1
Odbor zahraničně ekonomických politik I.
Ředitel odboru: Mgr. Martin Pospíšil
Vedoucí oddělení: Ing. Jiří Dorňák
Referent: Tereza Valášková, Ph.D.

Tel.: +420 224 851 111
E-mail: posta@mpo.cz
Internet: www.mpo.cz

 

Ministerstvo zahraničních věcí ČR
Adresa: Loretánské nám. 101/5, 118 00 Praha 1 – Hradčany
Odbor ekonomické diplomacie (OED)
Ředitel OED: ing. Marek Svoboda
Vedoucí oddělení: Ing. Mgr., Michaela Chrtová, M.A.
Odbor států střední Evropy (OSE)
ředitel OSE: PhDr. Tomáš Kafka
Vedoucí oddělení: Mgr. Petr Kubera
Telefon: +420 224 181 111
E-mail: epodatelna@mzv.cz
Internet: www.mzv.cz

 

České Centrum Budapešť
Adresa: Szegfű utca 4., 1063 Budapest VI.
Pověřený řízením: Róbert Gál
Tel.: +361/462 5065
Sekretariát tel./fax: +361/462 5066
E-mail: ccbudapest@czech.cz
Internet: http://budapest.czechcentres.cz/cs/

 

Zahraniční kancelář CzechTrade v Budapešti
Adresa: Rózsa u. 61., 1064 Budapest
Ředitelka: Dóra Egressy, MA
Tel.: +361/4625057,8
mobil: +3630/5155196
E-mail: budapest@czechtrade.cz
Internet: https://www.czechtrade.cz/czechtrade-svet/evropska-unie/madarsko

Zpět na začátek

7.3. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

  •  Integrovaný záchranný systém 112
  • Záchranka 104
  • Nemocnice Kútvölgyi +361 325 1100
  • Policie 107
  • Požárníci 105
  • Magyar Turisztikai Ügynökség (Agentura maďarské turistiky) +361 4888 700

Zpět na začátek

7.4. Internetové informační zdroje

Internetové zdroje:

Webové stránky významných institucí:

Úřad prezidenta – www.keh.hu

Parlament –  www.parlament.hu

Úřad vlády – www.kormany.hu

 

 

Ministerstva:

Agrární ministerstvo (Agrárminisztérium) – http://www.kormany.hu/en/ministry-of-agriculture
Ministerstvo inovací a technologií (Innovációs és Technológiai Minisztérium) – http://www.kormany.hu/en/ministry-for-innovation-and-technology 
Ministerstvo spravedlnosti (Igazságügyi Minisztérium) – http://www.kormany.hu/en/ministry-of-justice

Ministerstvo zahraničních věcí a obchodu (Külgazdasági és Külügyminisztérium) – http://www.kormany.hu/en/ministry-of-foreign-affairs-and-trade
Ministerstvo obrany (Honvédelmi Minisztérium) – http://www.kormany.hu/en/ministry-of-defence
Ministerstvo lidských zdrojů (Emberi Erőforrások Minisztérium) – http://www.kormany.hu/en/ministry-of-human-resources
Ministerstvo vnitra (Belügyminisztérium) – http://www.kormany.hu/en/ministry-of-interior

Ministerstvo financí (Pénzügyminisztérium)http://www.kormany.hu/en/ministry-for-national-economy

Další významné instituce:

Centrální statistický úřad (Központi Statisztikai Hivatal- www.ksh.hu

Maďarská národní banka (Magyar Nemzeti Bank) – www.mnb.hu

Maďarská obchodní a průmyslová komora (Magyar Kereskedelmi és Ipari Kamara) – www.mkik.hu/en

Národní agrárně hospodářská komora (Nemzeti Agrárgazdasági Kamara)www.nak.hu

Budapešťská burza cenných papírů (Budapesti Értéktőzsde) – www.bse.hu

Hungarian Investment Promotion Agency – Národní investiční agentura – www.hipa.hu

Národní daňový a celní úřad (Nemzeti Adó- és Vámhivatal) – www.nav.gov.hu

Státní pokladna (Magyar Államkincstár) – www.allamkincstar.gov.hu

Vládní agentura pro správu dluhu (Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság) –  www.akk.hu

Maďarský obchodní povolovací úřad (Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal) – www.mkeh.gov.hu

Národní úřad duševního vlastnictví (Szellemi Tulajdon Nemleti Hivatala, dříve pod jménem Patentový úřad) – www.sztnh.gov.hu

Agrární marketingové centrum (AMC) – www.amc.hu

Rejstříkový soud hlavního města (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) – www.birosag.hu
nebo

Rejstříkový soud pro okolí Budapešti (Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága) – www.birosag.hu

Maďarská turistická agentura (Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt.) –  www.mtu.gov.hu

Maďarská obchodní a průmyslová komora (Magyar Kereskedelmi és Ipari Kamara) – www.mkik.hu

Hlavním představitelem zaměstnavatelů je

Svaz maďarských průmyslníků a zaměstnavatelů (MGYOSZ) – www.mgyosz.hu
Z dalších představitelů jsou významnější:

Svaz podnikatelů ve stavebnictví (ÉVOSZ) – www.evosz.hu

Svaz živnostenských společenstev (IPOSZ) – www.iposz.hu

Svaz zaměstnanců a zaměstnavatelů (VOSZ) – www.vosz.hu

Státní svaz obchodníků a zaměstnanců v pohostinství (KISOSZ) – www.kisosz.hu

Aliance maďarských dopravních a logistických služeb (Magyar Szállítmányozói és Logisztikai Szövetsége) –  www.freightforwarders.hu

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Budapešti (Maďarsko) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem