Maďarsko: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

© Zastupitelský úřad ČR v Budapešti (Maďarsko)

Aktuální informace ohledně ekonomických údajů viz rovněž stránky:

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Vývoj vzájemného obchodu se zbožím mezi ČR a HU

 

Vývoz

Dovoz

Obrat

Saldo

tis. EUR

poř.

index

tis. EUR

poř.

index

tis. EUR

poř.

index

tis. EUR

2015

4 222 218

8.

116,1

3 010 622

11.

113,4

7 232 840

10.

115,0

1 211 596

 2016

4 217 358

8.

 99,9

3 010 558

 11.

100,4

7 227 915

10.

 99,9

 1 206 800

2017

4 810 259

9.

 114,0

3 426 772

 13.

 113,8

8 237 032

10.

 114,0

1 383 487

2018

5 140 514

10.

106,7

3 759 786

11.

109,7

8 900 301

10.

108,0

1 380 728

2019

5 797 765

9.

112,5

3 720 421

11.

99,2

9 518 186

10.

106,9

2 077 344

1-2/2019

879 754

10.

103,6

619 193

11.

102,7

1 498 947

10.

103,2

260 561

1-2/2020

1 024 234

9.

115,8

638 706

9.

103,0

1 332 940

10.

110,5

385 528

Zdroj: Český statistický úřad, www.czso.cz

 

Zahraniční obchod mezi ČR a HU dosáhl v r. 2019 rekordních hodnot s celkovým obratem přes 9,5 mld. euro. HU bylo pro ČR v loňském roce 10. největším obchodním partnerem a tuto pozici si dlouhodobě udržuje. HU ekonomika je podobně jako ta česká postavena do velké míry na automobilovém průmyslu, vzájemnému obchodu tak vévodí položky z tohoto odvětví.

Zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

SITC

 Položky

Vývoz 2018 – podíl v % 

Vývoz 2019 – podíl v %

Dovoz 2018 v %

Dovoz 2019 v %

0

Potraviny a živá zvířata

5,5

4,7

6,0

6,2

1

Nápoje a tabák

0,9

1,1

2,1

1,8

2

Suroviny nepoživatelné, bez paliv

0,6

0,7

1,5

1,4

3

Minerální paliva, mazadla a příbuzné materiály

4,3

2,4

1,2

1,0

4

Živočišné a rostlinné oleje a tuky

0,8

0,6

0,8

1,0

5

Chemikálie

10,1

10,0

13,8

11,6

6

Tržní výrobky tříděné hlavně dle druhu materiálu

16,4

13,7

14,6

13,4

7

Stroje a přepravní zařízení

53,7

58,1

46,9

50,2

8

Různé průmyslové výrobky

7,6

8,2

13,0

13,4

9

Nespecifikováno

0,1

0,5

0,1

0,1

 

Celkem

100,0

100,0

100,0

100,0

Zdroj: Český statistický úřad

 

Vývoz 2019 v tis. EUR podle SITC1  tříd: celkem = 5 797 765, 0 = 271 759, 1 = 64 141, 2 = 40 622, 3 = 140 598, 4 = 34 213, 5 = 577 851, 6 = 797 213, 7 = 3 369 872, 8 = 473 648 a 9 = 27 849.
Dovoz 2019 v tis. EUR podle SITC1 tříd: celkem = 3 720 421, 0 = 231 885, 1 = 68 062, 2 = 53 293, 3 = 40 812, 4 = 35 970, 5 = 429 150, 6 = 496 022, 7 = 1 865 819, 8 = 497 534 a 9 =1 874.

 

TOP 10 – položky českého vývozu do HU podle SITC2 v roce 2019

Hodnota v tis. EUR

Pořadí

Silniční vozidla (78)

1 272 411

1.

Zařízení k telekomunikaci a záznamu a reprod. zvuku (76)

653 554

2.

Elektrická zařízení, přístroje a spotřebiče, j.n. (77)

588 178

3.

Stroje a zařízení všeobecně užívané v průmyslu, j.n. (74)

408 002

4.

Kovové výrobky j.n. (69)

260 356

5.

Různé výrobky, j.n. (89)    

229 198

6.

Kancelářské stroje a zař. k automat. zpracování dat (75)

226 103

7.

Silice a vonné látky (55)

193 725

8.

Železo a ocel (67)

159 562

9.

Organizcké chemikálie (51)

119 003

10.

Zdroj: Český statistický úřad

TOP 10 – položky českého dovozu z HU podle SITC2 v roce 2019

Hodnota v tis. EUR

Pořadí

Stroje a zařízení k výrobě energie (71)

555 964

1.

Elektrická zařízení, přístroje a spotřebiče, j.n. (77)

535 402

2.

Silniční vozidla (78)

444 161

3.

Různé výrobky j.n. (89)

350 660

4.

Železo a ocel (67)   

145 038

5.

Léčiva a farmaceutické výrobky (54)

136 247

6.

Stroje a zařízení všeobecně užívané v průmyslu, j.n. (74)  

126 458

7.

Zařízení k telekomunikace a záznamu a reprod. zvuku (76)

123 118

8.

Výrobky z pryže, j.n. (62)

102 384

9.

Kovové výrobky, j.n. (69)

91 672

10.

Zdroj: Český statistický úřad

Zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Běžný účet platební bilance – HU 

Rok 2018 v mil. CZK

Rok 2019 v mil. CZK

Kredit

Debet

Saldo

Kredit

Debet

Saldo

Běžný účet

123 021,2

93 833,1

29 188,2

139 896,2

94 123,9

45 772,3

Zboží

111 294,0

85 445,6

25 848,4

125 542,1

83 842,0

41 700,1

Služby celkem

10 476,4

6 363,3

4 113,0

11 573,6

7 011,6

4 562,0

Doprava

4 696,9

2 038,1

2 658,8

5 302,4

2 167,1

3 134,7

Cestovní ruch

1 754,1

1 393,0

361,1

1 740,4

1 617,1

123

Ostatní podnikatelské služby

2 410,5

2 017,0

393,5

2 690,6

2 073,6

617,1

Prvotní důchody

1 129,9

1 712,9

-582,9

2 6419

2 926,4

-284,5

Druhotné důchody

120,9

311,3

-190,3

138,7

344,0

-205,4

Zdroj: ČNB

Zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Podle údajů ČNB činily k 31.12. 2018 české přímé investice v HU v roce 2018: 352,6 mil. EUR, z toho základní kapitál činil 297,1 mil. EUR, reinvestovaný zisk -24,6 mil. EUR a ostatní kapitál 80,1 mil. EUR. Stav přímých maďarských investic v ČR k 31. 12. 2018 činil: celkem 546,6 mil. EUR, z toho základní kapitál činil 383,2 mil. EUR, reinvestovaný zisk 237,5 mil. EUR a ostatní kapitál -74,0 mil. EUR. Novější údaje zatím nejsou dispozici.  

   

PZI České republiky do Maďarska (odliv)

 Rok

Základní kapitál v mil. EUR

Reinvestovaný zisk v mil. EUR

Ostatní kapitál
  v mil. EUR

Celkem
  v mil. EUR

2014

27,8

2,4

54,6

84,8

2015

-20,2

4,5

9,3

-6,4

2016

-8,6

-3,2

-15,0

-26,9

2017

53,3

50,4

52,2

155,9

2018

216,3

33,1

-39,9

209,5

Zdroj: Česká národní banka, www.cnb.cz

PZI Maďarska do České republiky (příliv)

 Rok

Základní kapitál v mil. EUR

Reinvestovaný zisk v mil. EUR

Ostatní kapitál
  v mil. EUR

Celkem
  v mil. EUR

2014

-6,7

27,5

-14,6

6,2

2015

-26,1

-57,1

13,2

-69,9

2016

20,4

45,3

-47,6

18,1

2017

172,2

-48,7

-11,2

112,3

2018

12,2

7,6

-124,7

-104,9

Zdroj: Česká národní banka, www.cnb.cz

 

Některé z realizovaných investic ČR v HU:

Společnost CZ Export Praha a maďarská společnost HM Arzenál Zrt. podepsaly v březnu 2018 smlouvu na transfer průmyslové technologie (licence) na výrobu ručních zbraní a jejího zavedení v Maďarsku. Smlouva je podepsána na dobu 10 let a má celkovou hodnotu 100 mil. €. Očekávaný objem vyrobených zbraní je až 200 000 kusů. V první etapě se v Maďarsku ruční zbraně jen montují a následně by měla být zahájena domácí výroba. První zbraně byly maďarské armádě předány na konci roku 2018.

V Maďarsku působí firma Škoda Transportation, která koupila maďarského výrobce Ganz. Firma dodává do Maďarska tramvaje (mimo Budapešť) a trolejbusy (do Budapešti, ve spolupráci s firmou Solaris).

V energetice v Maďarsku působí firma EP Energy, která vlastní většinový podíl v elektrárně Budapesti Erömü, která dodává pro Budapešť teplo a elektřinu. Firma ČEZ v Maďarsku obchoduje s elektrickou energií.

Mezi další významné české investory v Maďarsku patří např. Ravak (sanitární technika), AAA Auto (autobazar), Alza (online obchod), Karlovarské minerální vody Mattoni, CPI Property Group (nemovitosti, obchodní domy), nebo PPF, která vlastní maďarského mobilního operátora Telenor HU a provozovatele online platebního systému. Firma Agrofert vlastní několik společností působících v agrárním sktoru, včetně jednoho z největších výrobců slunečnicového oleje na světě skupinu NT Group, Kiskunfélegyháza. Firma Alukov a.s. má v obci Bátonyterenye župy Nógrad výrobní závod na posuvné zastřešování bazénů, teras, hal atd.

Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodua v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Seznam firem, které zastupují české výrobce, nebo české firmy s pobočkami v HU naleznete na webových stránkách.             

                             

Zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Maďarsko i ČR jsou členskými zeměmi Evropské unie a velká část jejich vzájemných vztahů je tak upravena právními normami EU.

V rámci bilaterální smluvní základny jsou hlavními normami v ekonomické oblasti následující dohody:

  • Smlouva o zamezení dvojího zdanění, podepsaná v Praze 14. 1. 1993 (po vnitrostátních ratifikačních procedurách vstoupila v platnost 27. 12. 1994).
  • Dohoda o podpoře a vzájemné ochraně investic podepsaná v Praze 14. 1. 1993 (po  vnitrostátních ratifikačních procedurách vstoupila v platnost 25. 5. 1995)

(Pozn.: V návaznosti na povinnost členských států EU uvést mezinárodněprávní závazky do souladu s unijním právem, probíhá proces ukončování platnosti této dvoustranné dohody a její nahrazení legislativou EU.)                            

Více informací o stávající bilaterální smluvní základně naleznete na internetových stránkách Ministerstva zahraničních vztahů ČR v sekci Zahraniční vztahy a oddíle Mezinárodní smlouvy

Zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Rozvojová pomoc mezi Českou republikou a Maďarskem vzájemně poskytovaná ani přijímaná není. Obě země jsou donory rozvojové pomoci, proto možnosti spolupráce existují maximálně na třetích trzích, které jsou příjemci rozvojové pomoci.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Budapešti (Maďarsko) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem